Här finner du de doktorsavhandlingar som publicerats på Mittuniversitetet.

Publikationer

Doktorsavhandlingar

Hemmingsson, O. (2023). Dynamics of a Risk Regulation Regime : the Case of Head Injuries in Swedish Ice Hockey. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2023 (Mid Sweden University doctoral thesis : 388)  

Kronenberg, K. (2022). New perspectives on socio-economic impacts of tourism : A study on the distributive effects of tourism and events on regional employment and income. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 373)  

Bergstrand, U. (2022). Styrning och re-kontextualisering av värden i utbildningspolicy på nationell och lokal nivå. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 360)  

Montelius, E. (2020). Att göra det materiella virtuellt : Subjektifiering, moral och motstånd i konstruktionen av den riskfyllda mathållningen. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 330)  

Lindblom, T. (2020). Bakom bilderna : Bildjournalister och bildjournalistik i ett marknadsorienterat journalistiskt fält. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 324)  

Ahlin, K. (2020). Benefits of Digital Technical Information. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 326)  

Theland, T. (2020). Mildhet och saktmod : Den svenska konglomeratstaten och Jämtland efter freden i Brömsebro 1645. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 332)  

Alirani, G. (2020). Miljöintegrering i praktisk tillämpning : En policystudie av två lokala stadsutvecklingsprocesser. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 329)  

Widenstjerna, T. (2020). Vem väljer vem och varför? : Om betydelsen av homosocialitet och personliga kontakter i partiers nomineringsprocesser. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 311)  

Eriksson, L. (2019). Elevinflytande i gränslandet mellan didaktik och makt – en studie av undervisningspraktiken i tre grundskolor. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 300)  

Östman, C. (2019). Unaccompanied refugee minors and political responses in Sweden: Challenges for social work. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 298)  

Proitsaki, M. (2017). Empowering Strategies at Home in the Works of Nikki Giovanni and Rita Dove. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 270)  

Voie, C. H. (2017). Nature Writing of the Anthropocene. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 274)  

Frisk, I. (2016). A Linguistic Analysis of Peer-review Critique in Four Modes of Computer-mediated Communication. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 236)  

Eriksson, A. M. (2016). Vid utmattningens gräns. Utmattningssyndrom som existentiellt tillstånd : Vårdtagares och vårdgivares erfarenheter av utmattningssyndrom och rehabilitering med en existentiell ansats i svensk vårdkontext. Diss. Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 255)  

Chekalina, T. (2015). A Value Co-Creation Perspective on Customer-Based Brand Equity Modelling for Tourism Destinations : A case from Sweden. Diss. Östersund : Mittuniversitetet, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 220)  

Li, Y. (2015). Coding of Three-dimensional Video Content : Diffusion-based Coding of Depth Images and Displacement Intra-Coding of Plenoptic Contents. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 222)  

Sandin, L. (2015). Det beslöjade rummet : Ideologiska samhällsbilder i grundskolans samhällskunskap. Diss. Härnösand : Mittuniversitetet, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 232)  

Svedin, G. (2015). "En ohyra på samhällskroppen" : Kriminalitet, kontroll och modernisering i Sverige och Sundsvallsdistriktet under 1800- och det tidiga 1900-talet. Diss. Höör : Symposion Brutus Östlings bokförlag, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : )

Muddala, S. M. (2015). Free View Rendering for 3D Video : Edge-Aided Rendering and Depth-Based Image Inpainting. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University,, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 226)  

Billmayer, J. (2015). Ska dörren vara öppen? : Disciplin i klassrummet i Sverige och Tyskland. Diss. Härnösand : Avdelningen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 218)  

Perselli, A. (2014). Från datasal till en-till-en : En studie av lärares erfarenheter  av digitala resurser i undervisningen. Diss. Härnösand : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 196)  

Arvidson, C. (2014). Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 182)  

Persson, C. (2014). Implementing Community Based Re/habilitation in Uganda and Sweden : A Comparative Approach. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 201)  

Zimic, S. (2014). Internetgenerationen bit för bit : Representationer av IT och ungdom i ett informationssamhälle. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 189)  

Hyvönen, M. (2014). Lokalpressens självbilder 1920-2010 : Exemplet Gävleborg. Diss. Sundsvall : Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 194)  

Hansson, A. (2013). Arbete med skolutveckling - En potentiell gränszon mellan verksamheter? : Ett verksamhetsteoretiskt perspektiv på en svensk skolas arbete över tid med att verksamhetsintegrera IT. Diss. Härnösand : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 165)  

Friberg, A. (2013). Demokrati bortom politiken : En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939. Diss. Stockholm : Bokförlaget Atlas, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : )  

Andersson, E. (2013). Oberoendets praktik. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 154)  

Högström, J. (2013). Quality of Democracy Around the Globe : A Comparative Study. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 137)  

Nyhlén, S. (2013). Regionalpolitik i förändring : en fallstudie av regionalpolitikens aktörer och former i Åre kommun. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 139)  

Olande, O. (2013). Students' narratives from graphical artefacts : Exploring the use of mathematics tools and forms of expression in students' graphicacy. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 162)  

Hallqvist, C. (2012). Passion for Participation : The Importance of Creating Support for Motivation. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 123)  

Persson, J. (2012). Selected Topics in Homogenization. Diss. Östersund : Mittuniversitetet, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 127)  

Larsson, A. (2011). Att vara – tillsammans : Människosyn och medborgarskapsideal i den politiska idéhistorien. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 106)  

Öljarstrand, A. (2011). Den mångtydiga församlingen : Organisering, roller och relationer i spänningen mellan sekularisering och desekularisering. Diss. Östersund : Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 113)  

Lidén, G. (2011). Från demokrati till e-demokrati : En jämförande studie av demokratiutveckling i det moderna samhället. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 107)  

Persson Slumpi, T. (2011). Making the Systemically Desirable Culturally Feasible : Towards the Integration of Gender-Knowledge into Informatics Study Programs. Diss. Östersund : Mittuniversitetet, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 97)  

Nyhlén, J. (2011). Styrideal och konflikt : Om friskoleetablering i tre norrländska kommuner. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 104)  

Eliassi, B. (2010). A stranger in my homeland : The politics of belonging among young people with Kurdish backgrounds in Sweden. Diss. Sundsvall : Universitetstryckeriet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 90)  

Nydahl, E. (2010). I fyrkens tid : Politisk kultur i två ångermanländska landskommuner. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 100)  

Fransson, P. (2010). Landskapet som lärobok : Regionalitet och medborgarfostran i Jämtland kring sekelskiftet 1900. Diss. Lund : Sekel förlag, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : )    

Flodén, L. (2009). G-Convergence and Homogenization of some Sequences of Monotone Differential Operators. Diss. Östersund : Mittuniversitetet, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 70)  

Lind, A. (2009). Holomorphic automorphisms of Danielewski surfaces. Diss. Sundsvall : Kopieringen Mittuniversitetet Sundsvall, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 76)  

Sundqvist, A. (2009). Search Processes, User Behaviour and Archival Representational Systems. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 72)  

Olsson, M. (2008). G-Convergence and Homogenization of some Monotone Operators. Diss. Östersund : Mid Sweden Univ, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 45)  

Stenström, N. (2008). Sprutbyte vid Intravenöst Narkotikamissbruk : En longitudinell studie av deltagarna i sprutbytesprogrammet i Malmö. Diss. Östersund : Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 42)  

Olsson, R. (2008). Synthesis, Coding, and Evaluation of 3D Images Based on Integral Imaging. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 55)  

Berglund, T. (2007). Det goda faderskapet i svenskt 1800-tal. Diss. Carlsson, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : )

Silfver, J. (2007). G-convergence and Homogenization Involving Operators Compatible with Two-scale convergence. Diss. Östersund : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 23)

Vamstad, J. (2007). Governing Welfare : The third sector and the challenges to the Swedish Welfare State. Diss. Östersund : Mid Sweden Univ, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 37)  

Öhman, P. (2007). Perspektiv på revision : tankemönster, förväntningsgap och dilemman. Diss. Sundsvall : Mid Sweden Univ, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 14)  

Nilsson, O. (2005). Access Barriers - from a user´s point of view. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2005 (Mid Sweden University doctoral thesis : 7)  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Nourallah, M. (2023). A tale of two FinTech solutions : Loyalty in mobile bank applications and initial trust in financial robo-advisors. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2023 (Mid Sweden University doctoral thesis : 384)  

Nie, Y. (2023). Deep Learning Approaches towards Skin Lesion Classification with Dermoscopic Images. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2023 (Mid Sweden University doctoral thesis : 383)  

Conti, E. (2023). Digital technocultures in Nature-based tourism. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2023 (Mid Sweden University doctoral thesis : 389)  

Ekholm, S. (2023). Föräldraskap och klimatoro – betydelsen av omsorg. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2023 (Mid Sweden University doctoral thesis : 390)  

Kaiheng, Z. (2023). Highly enantioselective synthesis of lactam and sugar derivatives by chiral aminocatalysis and merging with transition metal catalysis. Diss. (Sammanläggning) Sweden : Mid Sweden University, 2023 (Mid Sweden University doctoral thesis : 386)  

Ryan, A. (2023). How partisan emotions and negativity shape our politics : examining affective polarization in the Nordic region. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2023 (Mid Sweden University doctoral thesis : 387)  

Jonsson Kårström, M. (2023). Physiological and biomechanical aspects of rifle carriage during biathlon skiing. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2023 (Mid Sweden University doctoral thesis : 385)  

Humble, N. (2023). Programming in grade 7-9 : Action possibilities and constraints from the perspective of mathematics and technology teachers. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2023 (Mid Sweden University doctoral thesis : 382)  

Alqaysi, H. (2022). Cost Optimization of Volumetric Surveillance for Sky Monitoring : Towards Flying Object Detection and Positioning. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 358)  

Svanholm, S. (2022). Health promotion in the integration of newly arrived migrants in northern Sweden. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 375)  

Jangdal, L. (2022). Hype or Hope? : The Democratic Values of Swedish Hyperlocals in the Media Ecology. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 374)  

Bellman, L. (2022). In the mind of the property appraiser : Studies of commercial property valuation. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 362)  

Lindmark, M. (2022). Increased resilience in managed boreal forests : Controlling damage by spruce bark beetle and moose in Sweden. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 378)  

Almén, N. (2022). Intervening Stress Recovery Behaviors in Everyday Life. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 366)  

Mårtensson, A. (2022). Make the Future a Part of Today : Awaken Long-term Thinking in Quality Management Practices. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 379)  

Shepherd, J. (2022). Making Room for Peace : Challenging Intractable Conflict Through Tourism. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 381)  

Karlsson, Ø. (2022). Monitoring Health Problems and Training to Support Performance in Competitive Cross-Country Ski Athletes. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 380)  

Wallstam, M. (2022). “Panem et Circenses” : Realizing Social Value in the Strategic Management of Events. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 372)  

Voraroon, S. (2022). Participation in shareholding networks for the care of older persons in rural Thailand : Older persons’ and relatives’ experiences. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 376)  

Balliu, E. (2022). Power Scaling of Highly Compact Single-Frequency Yb-Doped Fiber Amplifiers. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall, Sweden : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 363)  

Sandberg, C. (2022). Process intensification in mechanical pulping : Reduced process complexity and improved energy efficiency. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 377)  

Holmström, P. (2022). Protective Responses to Freediving Reveal High-Altitude Tolerance. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 368)  

Xu, Y. (2022). Rotational Electromagnetic Energy Harvesting Through Variable Reluctance. Diss. (Sammanläggning) Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 365)  

An, S. (2022). Spectroscopic and Microscopic X-ray Fluorescence Analysis for Environmental and Industrial Applications. Diss. (Sammanläggning) Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 371)  

Malling, M. (2022). The Story Behind the News : Informal and Invisible Interactions between Journalists and Their Sources in Two Countries. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 367)  

Hammarström, L. (2022). “To see the person behind the crime, through the eyes of the person behind the keychain” : - Carers lived experiences of patient encounters in forensic inpatient care.. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid sweden university, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 370)  

Norgren, R. (2022). Valorization of Low Value Organic Waste by the use of Black Soldier Fly Larvae – Bioconversion of Sludge from the Pulp and Paper Industry. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 364)  

Granholm, M. (2022). Verksamhetens påverkan på post-adoptiva teknikval. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 361)  

Godtman Kling, K. (2021). Access to Nature through Tourism : A Study of Four Perspectives on Inclusive Nature-based Tourism. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 359)  

Eriksson, L. J. K. (2021). An Exploration of the Behavioral Inhibition System (BIS), Response Inhibition, and Possible Implications in Sports. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 349)  

Rahman, H. (2021). Aspects of optimizing pulp fibre properties for tissue and packaging materials. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 348)  

Dima, E. (2021). Augmented Telepresence based on Multi-Camera Systems : Capture, Transmission, Rendering, and User Experience. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 345)  

Ferritsius, O. (2021). Beyond averages – some aspects of how to describe a heterogeneous material, mechanical pulp, on particle level. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 347)  

Costa, C. (2021). Cellulose Dissolution and Amphiphilicity : Insights on the Emulsion Formation and Stabilization. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 353)  

Oscarsson, O. (2021). Crisis as practice : Non-emergency organizations’ coping with crises. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 357)  

Ahmad, J. (2021). Development and Characterization of Large Area Pressure Sensors and Sitting Posture Monitoring Systems. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 355)  

Alimohammadzadeh, R. (2021). Eco-friendly and Catalytic Surface Engineering of Cellulose and Nanocellulose. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 339)  

Skytt, T. (2021). Fossil Free or Not - That is the Question. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 356)  

Ahmad, W. (2021). High Efficiency Light Field Image Compression : Hierarchical Bit Allocation and Shearlet-based View Interpolation. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 341)  

Shallari, I. (2021). Intelligence Partitioning for IoT : Design Space Exploration for a Data Intensive IoT Node. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 346)  

Ödmark, S. (2021). Jester, journalist, or just jerk? The roles of political comedians in societal debate. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 350)  

Leiler, A. (2021). Mental Health and Quality of Life Among Individuals in Asylum Accommodations : Screening and Intervention. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 344)  

Becker, P. (2021). On the governmentalization of sustainability : the case of flood risk mitigation in Sweden. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall/Östersund : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 340)  

Ma, X. (2021). Power Estimation for Indoor Light Energy Harvesting. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 338)  

Segevall, C. (2021). Recovery following hip fracture surgery - The perspectives of older people, close relatives, and nurses working in an orthopedic ward. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 343)  

Larsson, E. (2021). Risky distances : Peripheralisation and normalisation in the case of a maternity ward closure in Sweden. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 351)  

Vilar, C. (2021). Semi-Autonomous Navigation of Powered Wheelchairs : 2D/3D Sensing and Positioning Methods. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : )  

Joelsson, T. (2021). The influence of Pulp Type and Hot-pressing Conditions on Paper Strength Development. Diss. (Sammanläggning) Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 352)  

Haller, S. (2021). Towards Low-Voltage, High-Current : A pioneering drive concept for battery electric vehicles. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 337)  

Aranda, J. J. L. (2021). Towards Self-Powered Devices Via Pressure Fluctuation Energy Harvesters. Diss. (Sammanläggning) Sweden : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 342) (Mid Sweden University doctoral thesis : )  

Yachin, J. M. (2020). Behind the Scenes of Rural Tourism : A Study of Entrepreneurship in Micro-Firms. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 334)  

Li, Y. (2020). Computational Light Field Photography : Depth Estimation, Demosaicing, and Super-Resolution. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 327)  

Farag, H. (2020). Enabling Industrial IoT Applications : Supporting Reliable and Real-Time Data Delivery. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 333)  

Norberg, M. (2020). Från design till meningsskapande : En multimodal studie om elevers arbete med matematikläroböcker i årskurs 1. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 317)  

Danielsson, T. (2020). Further Investigations of Convergence Results for Homogenization Problems with Various Combinations of Scales. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 314)  

Dahlström, H. (2020). Förutsättningar för elevers textskapande : En studie om digitala resurser, multimodalitet och elevers handlingsmöjligheter. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 316)  

Petersson, J. (2020). Identifying risk for recidivism among partner violent men reported to the Swedish police. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 319)  

Hoppstadius, H. (2020). Mäns våld mot kvinnor : Diskurser och kunskap i det sociala arbetets praktik. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 313)  

Mosleh, M. (2020). Non-communicable diseases and war injuries in Palestine : burden, incidence and management in the health system. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 331)  

Beltramelli, L. (2020). Random and Hybrid Medium Access for M2M Communication : Scalability and Energy Analysis. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 320)  

Linnell, M. (2020). Scenarios we live by : Theorizing anticipatory practices for societal security. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 322)  

Ljunggren, J. (2020). Some Approaches to Eco-Friendly Products from Natural Matrices. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 312)  

Eivergård, K. (2020). Språkets makt : en studie av vårdpersonals tal om psykiatriska patienter och brukare. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 335)  

Björk, A. (2020). Stödjande gemenskap : Utveckling och utvärdering av en intervention för livsstilsförändring bland vuxna med adhd. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 315)  

Li, X. (2020). Towards Large-Area Electronic Systems Using Non-Conventional Substrate and Conductor Materials. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 321)  

Grimaldi, S. (2020). Towards Radio-Environment Aware IoT Networks : Wireless Coexistence Methods for Low-complexity Devices. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 323)  

Große, C. (2020). Towards Systemic Governance of Critical Infrastructure Protection : State and Relevance of a Swedish Case. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 325)  

Yang, J. (2020). Utilization of cellulosic biomass towards sustainable chemicals and novel biomaterials. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 318)  

Bakar, M. A. (2020). Wide Range Isolated Power Converters. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 328)  

Gustafsson, B. (2019). Algebrasvårigheter ur elev- och lärarperspektiv : Om hinder i lärandesituationer och utmaningar i undervisningssituationer. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 303)  

Langeborg, L. (2019). Anchoring biases in estimations of age, weight and height. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 309)  

Weimer, K. (2019). Behavior Change Towards a Sustainable Lifestyle – Effects of Interventions and Psychological Factors on Pro-Environmental Behaviors. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 296)  

Rydblom, S. A. L. (2019). Development and Test of an Imaging Instrument for Measurement of Water Droplets in Icing Conditions. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 306)  

Vilches, A. P. (2019). Effects of Bio-Ash Amendments on the Metabolism of Ectomycorrhizal Fungi : A Method Development and Metabolomic Study. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 290)  

Klingvall Ek, R. (2019). Electron beam melting: Impact of part surface properties on metal fatigue and bone ingrowth. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 291)  

Skoog Waller, S. (2019). Estimation of Speaker Age : Effects of Speech Properties and Speech Material. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 310)  

Hammarling, K. (2019). Hydrogel-based pH-sensors : Development and characterisation of optical and electrical pH sensors based on stimuli-responsive hydrogels. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 295)  

Blomquist, N. (2019). Large-Scale Graphene Production for Environmentally Friendly and Low-Cost Energy Storage : Production, Coating, and Applications. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 297)  

Forsberg, V. (2019). Liquid-Phase Exfoliation of Two-Dimensional Materials : Applications, deposition methods and printed electronics on paper. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 305)  

Sahlin, S. (2019). Moving Beyond Internal Affairs : Making Sense of Principals' Leadership Practices in Collaboration for School Improvement. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 304)  

Olsen, M. (2019). Nanomechanics – Quantum Size Effects, Contacts, and Triboelectricity. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 299)  

Razaz, G. (2019). Problems in the Aluminium DC Casting Process Associated with Melt Treatment Operations. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 294)  

Rahmani, R. (2019). Structure elucidation of semiochemicals related to : Polygraphus poligraphus, Polygraphus punctifrons, Trioza apicalis, Whittleia retiella, Neodiprion edulicolus, Neodiprion scutellatus, Neodiprion knereri and Neodiprion virginianus. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 293)  

Carnerud, D. (2019). Text Mining The Quality Paradigm(s). Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 301)  

Sundberg, L. (2019). The Relation Between Digital Technology and Values : Thinking Through Multiple Technologies. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 308)  

Mattsson, A. (2018). Characterisation of Time-dependent Statistical Failure of Fibre Networks : Applications for Light-weight Structural Composites. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 285)  

Löfstrand, P. (2018). Communicating, Negotiating and Stereotyping : The roles of context, situation and gender in small group decision-making. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 277)  

Solum Myren, G. E. (2018). Dagaktivitetstilbud for personer med demens som bor hjemme : ”Dagen i dag den kan bli vår beste dag”. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 281)  

Kleebthong, D. (2018). Depression among older people in rural Thailand : Knowledge of population, experiences and perceptions of patients, families, and psychiatric nurses. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 288)  

Abbasi, S. (2018). Determinants of social inequalities in cardiovascular disease among Iranian patients. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 283)  

Gidlund, U. (2018). Discourses of Including Students with Emotional and Behavioural Difficulties (EBD) in Swedish Mainstream Schools. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 276)  

Lund Ohlsson, M. (2018). Double Poling Incross-Country Skiing : Biomechanical and Physiological Analysis of Sitting and Standing Positions. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 275)  

Alimadadi, M. (2018). Foam-formed Fiber Networks: Manufacturing, Characterization, and Numerical Modeling : With a Note on the Orientation Behavior of Rod-like Particles in Newtonian Fluids. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 278)  

Eivazihollagh, A. (2018). Metal-Chelate Complexes in Alkaline Solution : On Recovery Techniques and Cellulose-based Hybrid Material Synthesis. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 282)  

Sandström, J. (2018). Old-Growth Forests in the High Coast Region in Sweden and Active Management in Forest Set-Asides. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 287)  

Champoux-Larsson, M. (2018). Perceiving emotions with a bilingual mind. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 289)  

Ziaei, R. (2018). Prevalence and Correlates of Health Risk Behaviors among High School Adolescents in Iran : With focus on Water-pipe Smoking, Suicide Ideation, Physical Activity and Nutrition. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 292)  

Rondung, E. (2018). Psychological perspectives on fear of birth : heterogeneity, mechanisms and treatment. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 286)  

Lindvert, M. (2018). Resource acquisition and the complexity of social capital : Perspectives from women entrepreneurs in Tanzania and Pakistan. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 284)  

Rönngren, Y. (2018). Supporting healthy lifestyle habits in persons with mental disorders : The development of a nurse-led lifestyle intervention. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden Univsersity, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 279)  

Ashraf, S. (2018). Thermal detector with integrated absorber structure for mid-IR gas detection. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 280)

Eliasson, N. (2017). Att kommunicera skolans naturvetenskap : ett genusperspektiv på elevers deltagande i gemensam och enskild kommunikation. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 260)  

Palm, K. (2017). Balancing Control and Breakthrough in Public Management. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 258)  

Rad, A. (2017). Bank risk management : How do bank employees deal with risk at the strategic and operational levels?. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 263)  

Klareld, A. (2017). Closer Together or Further Apart? : Public administration and archives in the digital age. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 269)  

Margaryan, L. (2017). Commercialization of nature through tourism. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 271)  

Eriksson, M. (2017). Customer value in commercial experiences : Expecting the unexpected. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 262)  

Hiswåls, A. (2017). Employment Status and Inequalities in Health Outcomes : Population-based Studies from Gävleborg County. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 272)  

Prince, S. (2017). Imagining Tourist Spaces as Living Spaces : Towards a Relational Approach to Alternatives and Morals in Tourism. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 268)  

van Vliet, M. (2017). Integrative Medicine in the Dutch healthcare system : prerequisites and tools for implementation. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 261)  

Bayat, N. (2017). Investigation of Surface Formation in As-Cast and Homogenized 6xxx Aluminium Billets. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 259)  

Wang, A. (2017). Learning English in a Multi-User Virtual Environment : Exploring Factors Affecting Participation. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 266)  

Andres, B. (2017). Low-Cost, Environmentally Friendly Electric Double-Layer Capacitors : Concept, Materials and Production. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 267)  

Karlsson, H. (2017). Pedagogiska identiteter : Fostran till entreprenörskap. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 257)  

Petridou, E. (2017). Political Entrepreneurship in Swedish : Towards a (Re)Theorization of Entrepreneurial Agency. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 252)  

Kachlami, H. M. (2017). Social Entrepreneurship and Influence on Regional Firm Demography. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 265)  

Haller, H. (2017). Soil Remediation and Sustainable Development : Creating Appropriate Solutions for Marginalized Regions. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 264)  

Pierre, A. (2017). The influence of wicked problems on community-based entrepreneurship in rural Sweden. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 273)  

Reza, S. (2016). Advanced X-ray Detectors for Industrial and Environmental Applications. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 253)  

Partanen, P. (2016). Assessment and Remediation for Children with Special Educational Needs : The role of Working Memory, Complex Executive Function and Metacognitive Strategy Training. Diss. (Sammanläggning) Östersund : MIttuniversitetet, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 240)  

Lakew, N. (2016). Being-human in the world of digital artifacts: holistic rethinking of design practices. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden university, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 256)  

Lundgren, M. (2016). Boundaries of displacement : Belonging and Return among Forcibly Displaced Young Georgians from Abkhazia. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 250)  

Granberg, M. (2016). Care in revolt : Labor conflict, gender, neoliberalism. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 241)  

Hamrin, S. (2016). Communicative leadership : (Re)Contextualizing a Swedish concept in theory and within organizational settings. Diss. (Sammanläggning) Mittuniversitet Sundsvall, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 235)  

Zetterström Dahlqvist, H. (2016). Determinants of Depressive Symptoms in Adolescents : The Role of Sexual Harassment and Implications for Preventive Interventions. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 254)  

Danielski, I. (2016). Energy performance of residential buildings : projecting, monitoring and evaluating. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 238)  

Barac, F. (2016). Error mitigation in industrial wireless sensor networks : Corrupted packet forensics and recovery. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 239)

Andreassen Devik, S. (2016). Hjemmesykepleie til eldre som bor på bygda med uhelbredelig kreft. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 246)  

Nelsson, E. (2016). Improved energy efficiency in mill scale production of mechanical pulp by increased wood softening and refining intensity. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 242)  

Osong, S. H. (2016). Mechanical Pulp-Based Nanocellulose : Processing and applications relating to paper and paperboard, composite films, and foams. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 245)  

Nazar Ul Islam, M. (2016). Method of torque measurement based on volumetric strain. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 249)

Sundström, D. (2016). Numerical optimization of pacing strategies in locomotive endurance sports. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 237)  

Andersson, E. (2016). PHYSIOLOGICAL AND BIOMECHANICAL FACTORS DETERMINING CROSS-COUNTRY SKIING PERFORMANCE. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitets tryckeri Sundsvall, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 248)  

Grandien, C. (2016). Strategic Communication Found in Translation : Practices, Practitioners and Perceptions. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 251)  

Åslund, A. (2016). Taking a system view on customer value creation. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 247)  

Hagqvist, E. (2016). The juggle and struggle of everyday life. Gender, division of work, work-family perceptions and well-being in different policy contexts.. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 244)  

Engan, H. K. (2015). Cardiovascular, hematological and dietary means to cope with environmentally induced hypoxia in humans. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 213)

Falasca, K. (2015). Context matters. Interactions between news media, political actors and citizens in elections and crises. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 221)  

Svensson, S. (2015). Delad tillit : Studier av personalinhyrning. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 212)  

Reyier Österling, S. (2015). Distributions Of Fiber Characteristics As A Tool To Evaluate Mechanical Pulps. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 211)  

Dobslaw, F. (2015). End-to-End Quality of Service Guarantees for Wireless Sensor Networks. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 234)  

Kvarnlöf, L. (2015). Först på plats : Gränsdragningar, positioneringar och emergens i berättelser från olycksplatsen. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 216)  

Mentsen Ness, T. (2015). Home nursing care in rural areas : Stories from oldest old persons living alone and their nurses. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 225)

Fröjdh, E. (2015). Hybrid pixel detectors : Characterization and optimization. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 228)  

Lodin, A. (2015). Initiation of spleen contraction resulting in natural blood boosting in humans. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 217)  

Johansson, N. (2015). Measuring and modelling light scattering in paper. Diss. (Sammanläggning) Örnsköldsvik : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 224)  

Krapohl, D. (2015). Monte Carlo and Charge Transport Simulation of Pixel Detector Systems. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 215)  

Persson, J. (2015). On dynamic crack growth in discontinuous materials. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 223)  

Olofsson, M. (2015). On the investigation of chemical parameters reflecting microbial activity linked to nutrient availability in forest soil. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 230)  

Kardeby, V. (2015). Resource consumption in a distributed Internet of Things : Examining energy consumption, latencies and workload for timely data delivery and lookup. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 233)

Hermansson, J. (2015). Shift work and cardiovascular disease. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 231)  

Bogren, M. (2015). Socialt kapital - relationer och tillit - för utveckling av kvinnors företagande. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 227)  

Jonsson, P. (2015). Surface Status Classification, Utilizing Image Sensor Technology and Computer Models. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 219)  

Nordström, C. (2015). The Passionate Combining Entrepreneurs. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 214)  

Öhmark, S. (2015). Winter browsing by moose and hares in subarctic birch forest : Scale dependency and responses to food addition. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 229)  

Shen, W. (2014). A Protocol Framework for Adaptive Real-Time Communication in Industrial Wireless Sensor and Actuator Networks. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Kopieringen Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 178)  

Poudel, B. C. (2014). Carbon Balance Implications Of Forest Biomass Production Potential. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 193)  

Esebamen, O. X. (2014). Characterization of interface states & radiation damage effects in duo-lateral PSDs : Using SEM microscopy and UV beam profiling techniques. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 195)  

Yahaya, I. (2014). Childhood Sexual Abuse Against Girls in Sub-Saharan Africa : Individual and Contextual Risk Factors. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 180)  

Rasmusson, M. (2014). Det digitala läsandet : Begrepp, processer och resultat. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 209)  

Afewerki, S. (2014). Development of catalytic enantioselective C-C bond-forming and cascade transformations by merging homogeneous or heterogeneous transition metal catalysis with asymmetric aminocatalysis. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 206)  

Blusi, M. (2014). E-health and information- and communication technology (ICT) as support systems for older family caregivers in rural areas. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 203)  

Forsström, S. (2014). Enabling fully distributed global services on the Internet-of Things. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 208)  

Shahzad, K. (2014). Energy Efficient Wireless Sensor Node Architecture for Data and Computation Intensive Applications. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall, Sweden : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 192)  

Svanedal, I. (2014). Fundamental Characterization and Technical Aspects of a Chelating Surfactant. Diss. (Sammanläggning) sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 179)  

Schwarz, S. (2014). Gaining Depth : Time-of-Flight Sensor Fusion for Three-Dimensional Video Content Creation. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 185)  

Dalborg, C. (2014). GAMLA VILLFARELSER och NYA VERKLIGHETER? : En studie om föreställningar och förutsättningar för entreprenörskap. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 199)  

He, J. (2014). Gasification-based Biorefinery for Mechanical Pulp Mills. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 188)  

Göransson, K. (2014). Internal Tar/CH4 Reforming in Biomass Dual Fluidised Bed Gasifiers towards Fuel Synthesis. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 187)  

Jönsson, J. H. (2014). Localised Globalities and Social Work : Contemporary Challenges. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 177)  

Kjällman Alm, A. (2014). Long-Term Ongoing Structured Support in Early Stage of Dementia: A Family Affair. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 197)  

Öhlund, T. (2014). Metal Films for Printed Electronics : Ink-substrate Interactions and Sintering. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 210)  

Fagerlund-Edfeldt, A. (2014). Naturally occurring phenols with antioxidant, antifungal and anti-browsing activity. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 198)

Cronskär, M. (2014). On customization of orthopedic implants - from design and additive manufacturing to implementation. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall, Sweden : Kopieringen, Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 191)  

Åslund, P. (2014). On failure mechanisms and strength predictions in corrugated board structures. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 190)

Junehag, L. (2014). Peer mentoring - A complementary support to persons after an acute myocardial infarction. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 205)  

Malik, A. W. (2014). Real-Time Optical Position Sensing on FPGA. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 176)

Daghighi, A. (2014). Regularity and uniqueness-related properties of solutions with respect to locally integrable structures. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 183)  

Zasadowski, D. (2014). Selective Separation Of Wood Components In Internal Process Waters Originating From Mechanical Pulping. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 184)  

Enberg, S. (2014). Storage of Hydrogen Peroxide Bleached Mechanical Pulp : Reduction in Reflectance over the Visible Spectrum. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 207)  

Meng, X. (2014). Technology Driven Obsolescence Management for Embedded Systems. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 186)

Lundberg, T. (2014). The Effects of Aerobic Exercise on Human Skeletal Muscle Adaptations to Resistance Exercise. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 181)  

Wallin, E. (2014). The Scents of Nature : Identification and Synthesis of Bioactive Compounds Used in Insect Communication. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 200)  

Sparf, J. (2014). Tillit i samhällsskyddets organisation : Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 202)  

Carlsson, F. (2014). Wood Fungi and Forest Fire. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 204)  

Majid, A. (2013). Analysis and EMI suppression of MHz frequency range switch mode power supplies. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 164)

Gao, J. (2013). Antenna-based passive UHF RFID sensor tags : Design and application. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 157)  

Neuman, M. (2013). Applied problems and computational methods in radiative transfer. Diss. (Sammanläggning) Härnösand : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 151)  

Olsson, H. (2013). Att minska risken för våld och att främja återhämtning i den rättspsykiatriska vården : Patienters och personalens erfarenheter av vägen mot återhämtning. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 152)  

Carlsund, Å. (2013). Children`s Mental Health -with focus on family arrangements. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 160)  

Ingelsson, P. (2013). Creating a Quality Management Culture : Focusing on Values and Leadership. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 141)  

Warne, M. (2013). Där eleverna är : Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 174)  

Imran, M. (2013). Energy Efficient and Programmable Architecture for Wireless Vision Sensor Node. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 167)  

Bjärtå, A. (2013). FEAR - A process influenced by concurrent processing demands. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 153)  

Jason, J. (2013). Fibre-Optic Displacement and Temperature Sensing Using Coupling Based Intensity Modulation and Polarisation Modulation Techniques. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 156)  

Svensson, J. (2013). Gambling and gender : A public health perspective. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 149)  

Björkman Randström, K. (2013). Hemmet som arena för äldres rehabilitering. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 145)  

Ambatipudi, R. (2013). High Frequency (MHz) Planar Transformers for Next Generation Switch Mode Power Supplies. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 159)  

Kotte, H. B. (2013). High Frequency (MHz) Resonant Converters using GaN HEMTs and Novel Planar Transformer Technology. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall, Sweden : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 158)  

Karlsson, A. (2013). Improved hydrogene peroxide bleaching of mechanical pulps through fundamental understanding of the influence of heat, iron, fines and chemical treatment on chromophore content. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 170)

Olsen, R. M. (2013). Informasjonsutveksling mellom sykepleiere i hjemmesykepleie og sykehus ved overføring av eldre pasienter. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 155)  

Israelsson, M. (2013). Internationella komparativa studier av lagar om tvångsvård vid missbruk : -omfattning, trender och mänskliga rättigheter. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Institutionen för social arbete, Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 142)  

Khursheed, K. (2013). Investigation of intelligence partitioning and data reduction in wireless visual sensor network. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 150)

Moe, A. (2013). Jeg vil leve til jeg dør : Livslyst hos hjemmeboende kronisk sykeeldste eldre. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 140)  

Ahmad, N. (2013). Modelling, optimization and design of visual sensor networks for sky surveillance. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 166)

Thiagarajan, K. (2013). Monte Carlo simulation of electron transport in semiconducting zigzag carbon nanotubes. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 132)  

Bader, S. (2013). On the lifetime and usability of environmental monitoring wireless sensor networks. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 161)  

Alam, M. A. (2013). Online optical method for real-time surface measurement using line-of-light triangulation. Diss. (Sammanläggning) Sweden Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 171)  

Saleem, J. (2013). Power electronics for - and modelling of - resistance welding equipment. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 163)

Nilson, T. (2013). Some matters of great balance. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 144)  

Kallberg, M. (2013). 'The Emperor's New Clothes' Recordkeeping in a New Context. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Faculty of Science, Technology and Media, Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 175)

Rising Holmström, M. (2013). The Health Dialogue concept : School children's Self-Reported-Health in a Swedish Context. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 172)  

Eslami, B. (2013). The Psychosocial Situation of Adults with Congenital Heart Disease in Iran. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Faculty of Human Sciences, Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 168)  

Grav, S. (2013). The relationship between social support, personality and depression in the general population : Focusing on older people. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 148)

Klockmo, C. (2013). The role of personligt ombud in supporting the recovery process for people with psychiatric disabilities. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 173)  

Walter, K. (2013). The use of Fenton chemistry for reducing the refining energy during TMP production : the effect of free ferrous and free or chelated ferric ions. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 169)  

Brouder, P. (2013). Tourism Development in Peripheral Areas : Processes of Local Innovation and Change in Northern Sweden. Diss. (Sammanläggning) Östersund, Sweden : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 147)    

Öberg, L. (2013). Treeline dynamics in short and long term perspectives : observational and historical evidence from the southern Swedish Scandes. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Kopieringen Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 143)  

Wong, W. (2012). A Hybrid Pixel Detector ASIC with Energy Binning for Real-Time, Spectroscopic Dose Measurements. Diss. (Sammanläggning) Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 128)  

Häggström, M. (2012). Att organisera en trygg och sammanhållen vårdkedja mellan IVA och allmän vårdavdelning. : En grundad teori om organisation, vård och samarbete i förflyttningsprocessen. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Kopieringen, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 133)

Eriksson, U. (2012). Barns självrapporterade hälsa : Betydelsen av socialt kapital i skolan och närområdet. Diss. (Sammanläggning) Mittuniversitetet, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 121)  

Johansson, M. (2012). Becoming a father : Sources of information, birth preference, and experiences of childbirth and postnatal care. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 119)  

Udo, C. (2012). Existential issues in surgical care : Nurses’ experiences and attitudes in caring for patients with cancer. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 136)  

Skotnes, L. H. (2012). Forstyrrelser i de nedre urinveier hos gamle på sykehejm : urininkontinens, residualurin, urinveisinfeksjon, samt inkontinenspleie. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 124)  

Carlerby, H. (2012). Health and Social Determinants Among Boys and Girls in Sweden : Focusing on Parental Background. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Kopieringen Mittuniversitetet, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 135)  

Nair, G. (2012). Implementation of energy efficiency measures in Swedish single-family houses. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 120)  

Wiklund, H. (2012). Lattice Boltzmann simulations of two-phased flow in fibre network systems. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 130)  

Hummelgård, C. (2012). Nanoscaled Structures of Chlorate Producing Electrodes. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 134)  

Zimmerman, J. K. M. (2012). Noble Crayfish (Astacus astacus) in a Changing World : Implications for Management. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 126)  

Thomtén, J. (2012). Pain among women : Prospective population studies from a biopsychosocial perspective on pain. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 122)  

Dahlström, C. (2012). Quantitative microscopy of coating uniformity. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 129)  

Ainegren, M. (2012). Roller skis' rolling resistance and grip characteristics : influences on physiological and performance measures in cross-country skiers. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 125)  

von Krogh, T. (2012). Understanding Media Accountability : Media Accountability in Relation to Media Criticism and Media Governance in Sweden 1940-2010. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 131)  

Gustafsson Coppel, L. (2012). Whiteness and Fluorescence in Layered Paper and Board : Perception and Optical Modelling. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : annat förlag, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 138)  

Rahmani, R. (2011). Active queue management for quality of service in heterogeneous networks : design of active queue management for access routers. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 103)

Cheng, P. (2011). Applications of embedded sensors in loader crane positioning and rotor RPM measurement. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 114)  

Gorski, D. (2011). ATMP Process : Improved Energy Efficiency in TMP Refining Utilizing Selective Wood Disintegration and Targeted Application of Chemicals. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 108)  

Audulv, Å. (2011). Being creative and resourceful : Individuals’ abilities and possibilities for self-management of chronic illness. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 109)  

Öberg, L. (2011). Creation and maintenance of traceability. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 101)

Breistein, P. (2011). Development of highly enantioselective organocatalyzed transformations. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 117)  

Andresen, E. (2011). Dressed for success : designing and managing regional strategic networks. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 105)  

Dodoo, A. (2011). Life cycle primary energy use and carbon emission of residential buildings. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 115)  

Joelsson, J. (2011). On Swedish bioenergy strategies to reduce CO2 emissions and oil use. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 111)  

Gylle, A. M. (2011). Physiological adaptations in two ecotypes of Fucus vesiculosus and in Fucus radicans with focus on salinity. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Kopieringen Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 102)  

Bång, J. (2011). Purification, Stereoisomeric Analysis and Quantification of Biologically Active Compounds in Extracts from Pine Sawflies, African Butterflies and Orchid Bees. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 116)  

Unander, T. (2011). System integration of electronic functionality in packaging application. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 112)  

Norrbrand, L. (2010). Acute and early chronic responses to resistance exercise using flywheel or weights. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden Univ, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 89)  

Karlsson, L. S. (2010). Coding for Improved Perceived Quality of 2D and 3D Video over Heterogeneous Networks. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 87)  

Fredriksson, M. (2010). Efficient algorithms for highly automated evaluation of liquid chromatography - mass spectrometry data. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 98)  

Bäckström, B. (2010). En tillvaro av utanförskap : En longitudinell studie om att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 77)  

Kuzmin, L. (2010). Interfacial kinetic ski friction. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 88)  

Karlström, A. (2010). Kejsarsnitt utan medicinsk indikation : Attityder, förekomst och önskemål. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 82)  

Larsson, J. (2010). Leadership for Quality, Effectiveness and Health. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 79)  

Landstedt, E. (2010). Life circumstances and adolescent mental health: Perceptions, associations and a gender analysis. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 93)  

Halvarsson, S. (2010). Manufacture of straw MDF and fibreboards. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Kopieringen Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 92)  

Shehata, A. (2010). Media Matter : The Political Influences of the News Media. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 84)  

Björklund, G. (2010). Metabolic and Cardiovascular Responses During Variable Intensity Exercise. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 86)  

Sjöblom, L. (2010). Närstående i den psykiatriska vården : En kvalitativ studie om erfarenheter av närståendes delaktighet. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 91)

Hellström, L. (2010). On the wood chipping process : a study on basic mechanisms in order to optimize chip properties for pulping. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 83)  

Palmius, J. (2010). Organization-level information systems : Tools for supporting the development process. Diss. (Sammanläggning) östersund : Mid Sweden Univ, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 94)  

Eriksson, M. (2010). Recovery from an Acute Myocardial Infarction : A Longitudinal Study of Couples. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden Univ, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 95)  

Wall, E. (2010). Riskförståelse : Teoretiska och empiriska perspektiv. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 81)  

Sefyrin, J. (2010). Sitting on the Fence – Critical Explorations of Participatory Practices in IT Design. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 80)  

Norström, S. H. (2010). Soil and stream water chemistry in a boreal catchment - interactions, influences of dissolved organic matter and effects of wood ash application. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 99)  

Lilja, J. (2010). The Realization of Attractive Quality : Conceptual and practical perspectives within the TQM system. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 96)  

Wang, Q. (2010). Traffic Analysis, Modeling and Their Applications in Energy-Constrained Wireless Sensor Networks : On Network Optimization and Anomaly Detection. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Tryckeriet Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 78)  

Hallin, K. (2009). Att vara sjuksköterska : En studie av sjuksköterskeprofessionen avseende omvårdnad, handledning och utveckling. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 68)  

Mattsson, C. (2009). Design, Fabrication and Optimization of Thermal Radiation Detectors Based on Thin Polymer Membranes. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Kopieringen Mittuniversitetet, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 73)  

Giritli Nygren, K. (2009). "e" i retorik och praktik. : Elektronisk förvaltning i översättning.. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 74)  

Lodin, S. (2009). Holomorphic embeddings and applications. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 67)

Hummelgård, M. (2009). In-situ TEM Probing of Nanomaterials. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 69)  

Lawal, N. (2009). Memory Synthesis for FPGA Implementation of Real-Time Video Processing Systems. Diss. (Sammanläggning) Sundvall : Mid Sweden Univ., 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 66)  

Sjöström, R. (2009). Multidisciplinary rehabilitation in musculoskeletal disorders : Quantitative and qualitative follow-up studies. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 75)  

Bäckström, I. (2009). On the Relationship between Sustainable Health and Quality Management : Leadership and organizational behaviours from Swedish organizations. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 71)  

Ljungberg, E. (2009). Ungdomar, Utveckling och Utmaning : Studier av samhälls- och identitetsskapande processer i 1990-talets ungdomspolitik. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 65)  

Fahlén, G. (2008). Aspects of the Effort-reward imbalance model of psychosocial stress in the working life. Diss. (Sammanläggning) Institutionen för hälsovetenskap, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 51)  

Borglund, E. A. (2008). Design for Recordkeeping: Areas of Improvement. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid sweden Univ, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 52)  

Norgren, S. (2008). Effects of Reject Refining at High Temperature on TMP Fibre Properties. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 64)

Löfstedt, U. (2008). E-services for and by citizens : towards e-participation and social systems design for development of local public e-services. Diss. (Sammanläggning) , 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 43)

Svensson, F. (2008). Essays on entrepreneurship and bureaucracy. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 62)  

Larsson, A. (2008). Essays on theories and applications of decision analysis in imprecise domains. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 61)

Blid, M. (2008). Ett folkhem för alla? : Kommunala insatser mot hemlöshet. Diss. (Sammanläggning) , 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 49)  

Olofsdotter, G. (2008). Flexibilitetens främlingar : - om anställda i bemanningsföretag. Diss. (Sammanläggning) , 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 47)  

Näslund Eriksson, L. (2008). Forest-Fuel Systems : Comparative Analyses in a Life Cycle Perspective. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Institutionen för teknik, fysik och matematik, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 56)  

Richardson, M. X. (2008). Hematological changes arising from spleen contraction during apnea and altitude in humans. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 57)  

Fjellström, H. (2008). Inhibition of light-induced colour reversion of wood-containing papers by means of coating. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 44)  

Cvetković, A. (2008). Kulturmöte i gränslandet mellan motsättningar och möjligheter : Strategier för att tillvarata kulturmötens kreativa potential. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 59)  

Alfredsson, J. (2008). Limitations of subthreshold digital floating-gate circuits in present and future nanoscale CMOS technologies. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 54)

Engholm, M. (2008). Materials optimization for optical fiber amplifiers and fiber lasers. Diss. (Sammanläggning) Sundvall : Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 50)

Lindström, S. (2008). Modelling and simulation of paper structure development. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics, Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 60)  

Andersson, H. (2008). Position Sensitive Detectors : Device Technology and Applications in Spectroscopy. Diss. (Sammanläggning) Institutionen för informationsteknologi och medier, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 48)  

Joelsson, A. (2008). Primary energy efficiency and CO2 mitigation in residential buildings. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 58)  

Logenius, L. (2008). The influence of high temperature on the discoloration and degradation of carbohydrates and on hydrogen peroxide bleaching of spruce TMP. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 46)

Sabbani, S. (2008). Tuning lipase-catalysed resolution of chiral alcohols and acids & synthesis of achiral and chiral 1,2,4-trioxane antimalarials. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 53)

Berg, J. (2008). Wood and fibre mechanics related to the thermomechanical pulping process. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 63)  

Idefeldt, J. (2007). An applied approach to numerically imprecise decision making. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 21)  

Olsson, T. (2007). Antenna robustness modelling. Diss. (Sammanläggning) Mid Sweden University, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 19)

Lilja, L. (2007). Att normaliseras - vårdares syn på psykiatriska patienter : Mot en djupare förståelse av vårdares attityd till sina patienter. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden Univ, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 35)  

Cao, C. (2007). Automatic Synthesis of Partitioned FSMs Based on Mixed Synchronous/Asynchronous State Memory. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 20)

Jennehag, U. (2007). Bandwidth Efficient IPTV Distribution : On Error Resilience and Fast Channel Change. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden Univ, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 39)  

Vestin, J. (2007). Biogeochemical Interactions between Soil, Soil Solution and Stream Water. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 16)

Norlin, B. (2007). Characterisation and application of photon counting X-ray detector systems. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden Univ, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 26)  

Llopart Cudié, X. (2007). Design and characterization of 64K pixels chips working in single photon processing mode. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden Unv, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 27)  

Riabacke, A. (2007). Development of Elicitation Methods for Managerial Decision Support. Diss. (Sammanläggning) , 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 24)  

Mahapatra, K. (2007). Diffusion of innovative domestic heating systems and multi-storey wood-framed buildings in Sweden. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid sweden Univ, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 33)  

Högberg, B. (2007). DNA-mediated self-assembly of nanostructures : theory and experiments. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 15)  

Aronsson, K. A. (2007). Effects of wood ash on freshwater organisms and aquatic forest ecosystems. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 18)  

Österberg, P. (2007). Fair Treatment of Multicast Sessions and Their Receivers : Incentives for more efficient bandwidth utilization. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden Univ, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 38)  

Svensson, B. (2007). Frictional studies and high strain rate testing of wood under refining conditions. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 31)  

Bång, Å. (2007). Genetic variation and gene flow in riparian populations of Filipendula ulmaria. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 30)

Sjöberg, J. C. (2007). High Consistency Mechanical Treatment of Kraft Pulps under Steam Pressurised Conditions - Effects on Fibre and Sheet Properties. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 29)

Essén, S. (2007). Hydroxamate Siderophores and Low Molecular Mass Organic Acids in Terrestrial and Aquatic Environments Determined by Liquid Chromatography Mass Spectrometry. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 17)

Pettersson, G. (2007). Influence of Polymeric Multilayer Treatment on Out-of Plane Properties of CTMP-Based Paperboard. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 40)

Sathre, R. (2007). Life-Cycle Energy and Carbon Implications of Wood-Based Products and Construction. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden Univ, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 34)  

Edström, P. (2007). Mathematical modeling and numerical tools for simulation and design of light scattering in paper and print. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 22)

Sidén, J. (2007). On the Design, Characterization and Optimization of RFID Tag Antennas. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 28)

Danielsson, U. (2007). Relationships between information communication technology and psychosocial life environment : Students and young urban knowledge workers in the ICT-era. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 41)

Lundgren, J. (2007). Simulating Behavioral Level On-Chip Noise Coupling. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 25)

Jönsson, M. T. (2007). The importance of small forest set-asides for saproxylic biodiversity at stand- landscape- and regional scales. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 32)

Norell, H. (2006). Development, analysis and implementation of pre-processing video filters. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2006 (Mid Sweden University doctoral thesis : 13)

Östberg, T. (2006). Effects of organic amendments on the biodegradation of petroleum hydrocarbons in contaminated soil. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2006 (Mid Sweden University doctoral thesis : 12)

Thörnberg, B. (2006). Memory modeling and synthesis for real-time video processing systems. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2006 (Mid Sweden University doctoral thesis : 8)

Sundberg, H. (2006). Problems in public e-service development. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2006 (Mid Sweden University doctoral thesis : 11)

Goine, H. (2006). Sickness absence : Aspects of measurement, impact of the labour market and effects of intervention. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2006 (Mid Sweden University doctoral thesis : 10)

Strand, S. (2006). Violence risk assessment in male and female mentally disordered offenders : differences and similarities. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2006 (Mid Sweden University doctoral thesis : 9)  

Feng, T. (2005). Adaptive finite element methods for parameter estimation problems in partial differential equations. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2005 (Mid Sweden University doctoral thesis : 4)

Xue, S. (2005). Alternating Coding and its Decoder Architectures for Unary-Prefixed Codes. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2005 (Mid Sweden University doctoral thesis : 1)

Ding, X. (2005). Bilinear optimization in computational decision analysis. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2005 (Mid Sweden University doctoral thesis : 2)

Norbergh, K. (2005). Care of people with dementia : patients' characteristics, organisational climate and staff attitudes. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2005 (Mid Sweden University doctoral thesis : 3)

Gidlund, M. (2005). Design and Performance of Packet Retransmission Diversity Scheme for Wireless Networks. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniverstietet, 2005 (Mid Sweden University doctoral thesis : 5)

Nygård, C. A. (2005). Ecophysiological responses of Baltic and Atlantic Fucus vesiculosus to environmental factors. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2005 (Mid Sweden University doctoral thesis : 6)

Holmström, S. J. M. (2003). Organic acids and siderophores in forest soil solution. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2003 (Mid Sweden University doctoral thesis : 0)

Sidan uppdaterades 2022-12-22