Doktorsavhandlingar

Spara favorit 26 okt oktober 2017

Här finner du de doktorsavhandlingar som publicerats på Mittuniversitetet.

Publikationer

Doktorsavhandlingar

Proitsaki, M. (2017). Empowering Strategies at Home in the Works of Nikki Giovanni and Rita Dove. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 270)  

Voie, C. H. (2017). Nature Writing of the Anthropocene. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 274)  

Frisk, I. (2016). A Linguistic Analysis of Peer-review Critique in Four Modes of Computer-mediated Communication. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 236)  

Eriksson, A. M. (2016). Vid utmattningens gräns. Utmattningssyndrom som existentiellt tillstånd : Vårdtagares och vårdgivares erfarenheter av utmattningssyndrom och rehabilitering med en existentiell ansats i svensk vårdkontext. Diss. Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 255)  

Chekalina, T. (2015). A Value Co-Creation Perspective on Customer-Based Brand Equity Modelling for Tourism Destinations : A case from Sweden. Diss. Östersund : Mittuniversitetet, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 220)  

Li, Y. (2015). Coding of Three-dimensional Video Content : Diffusion-based Coding of Depth Images and Displacement Intra-Coding of Plenoptic Contents. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 222)  

Sandin, L. (2015). Det beslöjade rummet : Ideologiska samhällsbilder i grundskolans samhällskunskap. Diss. Härnösand : Mittuniversitetet, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 232)  

Svedin, G. (2015). "En ohyra på samhällskroppen" : Kriminalitet, kontroll och modernisering i Sverige och Sundsvallsdistriktet under 1800- och det tidiga 1900-talet. Diss. Höör : Symposion Brutus Östlings bokförlag, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : )

Muddala, S. M. (2015). Free View Rendering for 3D Video : Edge-Aided Rendering and Depth-Based Image Inpainting. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University,, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 226)  

Billmayer, J. (2015). Ska dörren vara öppen? : Disciplin i klassrummet i Sverige och Tyskland. Diss. Härnösand : Avdelningen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 218)  

Perselli, A. (2014). Från datasal till en-till-en : En studie av lärares erfarenheter  av digitala resurser i undervisningen. Diss. Härnösand : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 196)  

Arvidson, C. (2014). Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 182)  

Persson, C. (2014). Implementing Community Based Re/habilitation in Uganda and Sweden : A Comparative Approach. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 201)  

Zimic, S. (2014). Internetgenerationen bit för bit : Representationer av IT och ungdom i ett informationssamhälle. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 189)  

Hyvönen, M. (2014). Lokalpressens självbilder 1920-2010 : Exemplet Gävleborg. Diss. Sundsvall : Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 194)  

Hansson, A. (2013). Arbete med skolutveckling - En potentiell gränszon mellan verksamheter? : Ett verksamhetsteoretiskt perspektiv på en svensk skolas arbete över tid med att verksamhetsintegrera IT. Diss. Härnösand : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 165)  

Friberg, A. (2013). Demokrati bortom politiken : En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939. Diss. Stockholm : Bokförlaget Atlas, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : )  

Andersson, E. (2013). Oberoendets praktik. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 154)  

Högström, J. (2013). Quality of Democracy Around the Globe : A Comparative Study. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 137)  

Nyhlén, S. (2013). Regionalpolitik i förändring : en fallstudie av regionalpolitikens aktörer och former i Åre kommun. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 139)  

Olande, O. (2013). Students' narratives from graphical artefacts : Exploring the use of mathematics tools and forms of expression in students' graphicacy. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 162)  

Hallqvist, C. (2012). Passion for Participation : The Importance of Creating Support for Motivation. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 123)  

Persson, J. (2012). Selected Topics in Homogenization. Diss. Östersund : Mittuniversitetet, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 127)  

Larsson, A. (2011). Att vara – tillsammans : Människosyn och medborgarskapsideal i den politiska idéhistorien. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 106)  

Öljarstrand, A. (2011). Den mångtydiga församlingen : Organisering, roller och relationer i spänningen mellan sekularisering och desekularisering. Diss. Östersund : Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 113)  

Lidén, G. (2011). Från demokrati till e-demokrati : En jämförande studie av demokratiutveckling i det moderna samhället. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 107)  

Persson Slumpi, T. (2011). Making the Systemically Desirable Culturally Feasible : Towards the Integration of Gender-Knowledge into Informatics Study Programs. Diss. Östersund : Mittuniversitetet, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 97)  

Nyhlén, J. (2011). Styrideal och konflikt : Om friskoleetablering i tre norrländska kommuner. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 104)  

Eliassi, B. (2010). A stranger in my homeland : The politics of belonging among young people with Kurdish backgrounds in Sweden. Diss. Sundsvall : Universitetstryckeriet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 90)  

Nydahl, E. (2010). I fyrkens tid : Politisk kultur i två ångermanländska landskommuner. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 100)  

Fransson, P. (2010). Landskapet som lärobok : Regionalitet och medborgarfostran i Jämtland kring sekelskiftet 1900. Diss. Lund : Sekel förlag, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : )    

Flodén, L. (2009). G-Convergence and Homogenization of some Sequences of Monotone Differential Operators. Diss. Östersund : Mittuniversitetet, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 70)  

Lind, A. (2009). Holomorphic automorphisms of Danielewski surfaces. Diss. Sundsvall : Kopieringen Mittuniversitetet Sundsvall, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 76)  

Sundqvist, A. (2009). Search Processes, User Behaviour and Archival Representational Systems. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 72)  

Olsson, M. (2008). G-Convergence and Homogenization of some Monotone Operators. Diss. Östersund : Mid Sweden Univ, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 45)  

Stenström, N. (2008). Sprutbyte vid Intravenöst Narkotikamissbruk : En longitudinell studie av deltagarna i sprutbytesprogrammet i Malmö. Diss. Östersund : Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 42)  

Olsson, R. (2008). Synthesis, Coding, and Evaluation of 3D Images Based on Integral Imaging. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 55)  

Berglund, T. (2007). Det goda faderskapet i svenskt 1800-tal. Diss. Carlsson, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : )

Silfver, J. (2007). G-convergence and Homogenization Involving Operators Compatible with Two-scale convergence. Diss. Östersund : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 23)

Vamstad, J. (2007). Governing Welfare : The third sector and the challenges to the Swedish Welfare State. Diss. Östersund : Mid Sweden Univ, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 37)  

Öhman, P. (2007). Perspektiv på revision : tankemönster, förväntningsgap och dilemman. Diss. Sundsvall : Mid Sweden Univ, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 14)  

Nilsson, O. (2005). Access Barriers - from a user´s point of view. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2005 (Mid Sweden University doctoral thesis : 7)  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Vilches, A. P. (2019). Effects of Bio-Ash Amendments on the Metabolism of Ectomycorrhizal Fungi : A Method Development and Metabolomic Study. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 290)  

Klingvall Ek, R. (2019). Electron beam melting: Impact of part surface properties on metal fatigue and bone ingrowth. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 291)  

Mattsson, A. (2018). Characterisation of Time-dependent Statistical Failure of Fibre Networks : Applications for Light-weight Structural Composites. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 285)  

Löfstrand, P. (2018). Communicating, Negotiating and Stereotyping : The roles of context, situation and gender in small group decision-making. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 277)  

Solum Myren, G. E. (2018). Dagaktivitetstilbud for personer med demens som bor hjemme : ”Dagen i dag den kan bli vår beste dag”. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 281)  

Kleebthong, D. (2018). Depression among older people in rural Thailand : Knowledge of population, experiences and perceptions of patients, families, and psychiatric nurses. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 288)  

Abbasi, S. (2018). Determinants of social inequalities in cardiovascular disease among Iranian patients. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 283)  

Gidlund, U. (2018). Discourses of Including Students with Emotional and Behavioural Difficulties (EBD) in Swedish Mainstream Schools. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 276)  

Lund Ohlsson, M. (2018). Double Poling Incross-Country Skiing : Biomechanical and Physiological Analysis of Sitting and Standing Positions. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 275)  

Alimadadi, M. (2018). Foam-formed Fiber Networks: Manufacturing, Characterization, and Numerical Modeling : With a Note on the Orientation Behavior of Rod-like Particles in Newtonian Fluids. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 278)  

Eivazihollagh, A. (2018). Metal-Chelate Complexes in Alkaline Solution : On Recovery Techniques and Cellulose-based Hybrid Material Synthesis. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 282)  

Sandström, J. (2018). Old-Growth Forests in the High Coast Region in Sweden and Active Management in Forest Set-Asides. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 287)  

Champoux-Larsson, M. (2018). Perceiving emotions with a bilingual mind. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 289)  

Ziaei, R. (2018). Prevalence and Correlates of Health Risk Behaviors among High School Adolescents in Iran : With focus on Water-pipe Smoking, Suicide Ideation, Physical Activity and Nutrition. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 292)  

Rondung, E. (2018). Psychological perspectives on fear of birth : heterogeneity, mechanisms and treatment. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 286)  

Lindvert, M. (2018). Resource acquisition and the complexity of social capital : Perspectives from women entrepreneurs in Tanzania and Pakistan. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 284)  

Rönngren, Y. (2018). Supporting healthy lifestyle habits in persons with mental disorders : The development of a nurse-led lifestyle intervention. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden Univsersity, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 279)  

Ashraf, S. (2018). Thermal detector with integrated absorber structure for mid-IR gas detection. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 280)

Eliasson, N. (2017). Att kommunicera skolans naturvetenskap : ett genusperspektiv på elevers deltagande i gemensam och enskild kommunikation. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 260)  

Palm, K. (2017). Balancing Control and Breakthrough in Public Management. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 258)  

Rad, A. (2017). Bank risk management : How do bank employees deal with risk at the strategic and operational levels?. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 263)  

Klareld, A. (2017). Closer Together or Further Apart? : Public administration and archives in the digital age. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 269)  

Margaryan, L. (2017). Commercialization of nature through tourism. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 271)  

Eriksson, M. (2017). Customer value in commercial experiences : Expecting the unexpected. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 262)  

Hiswåls, A. (2017). Employment Status and Inequalities in Health Outcomes : Population-based Studies from Gävleborg County. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 272)  

Prince, S. (2017). Imagining Tourist Spaces as Living Spaces : Towards a Relational Approach to Alternatives and Morals in Tourism. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 268)  

van Vliet, M. (2017). Integrative Medicine in the Dutch healthcare system : prerequisites and tools for implementation. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 261)  

Bayat, N. (2017). Investigation of Surface Formation in As-Cast and Homogenized 6xxx Aluminium Billets. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 259)  

Wang, A. (2017). Learning English in a Multi-User Virtual Environment : Exploring Factors Affecting Participation. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 266)  

Andres, B. (2017). Low-Cost, Environmentally Friendly Electric Double-Layer Capacitors : Concept, Materials and Production. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 267)  

Karlsson, H. (2017). Pedagogiska identiteter : Fostran till entreprenörskap. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 257)  

Petridou, E. (2017). Political Entrepreneurship in Swedish : Towards a (Re)Theorization of Entrepreneurial Agency. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 252)  

Kachlami, H. M. (2017). Social Entrepreneurship and Influence on Regional Firm Demography. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 265)  

Haller, H. (2017). Soil Remediation and Sustainable Development : Creating Appropriate Solutions for Marginalized Regions. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 264)  

Pierre, A. (2017). The influence of wicked problems on community-based entrepreneurship in rural Sweden. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 273)  

Reza, S. (2016). Advanced X-ray Detectors for Industrial and Environmental Applications. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 253)  

Partanen, P. (2016). Assessment and Remediation for Children with Special Educational Needs : The role of Working Memory, Complex Executive Function and Metacognitive Strategy Training. Diss. (Sammanläggning) Östersund : MIttuniversitetet, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 240)  

Lakew, N. (2016). Being-human in the world of digital artifacts: holistic rethinking of design practices. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden university, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 256)  

Lundgren, M. (2016). Boundaries of displacement : Belonging and Return among Forcibly Displaced Young Georgians from Abkhazia. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 250)  

Granberg, M. (2016). Care in revolt : Labor conflict, gender, neoliberalism. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 241)  

Hamrin, S. (2016). Communicative leadership : (Re)Contextualizing a Swedish concept in theory and within organizational settings. Diss. (Sammanläggning) Mittuniversitet Sundsvall, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 235)  

Zetterström Dahlqvist, H. (2016). Determinants of Depressive Symptoms in Adolescents : The Role of Sexual Harassment and Implications for Preventive Interventions. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 254)  

Danielski, I. (2016). Energy performance of residential buildings : projecting, monitoring and evaluating. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 238)  

Barac, F. (2016). Error mitigation in industrial wireless sensor networks : Corrupted packet forensics and recovery. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 239)

Andreassen Devik, S. (2016). Hjemmesykepleie til eldre som bor på bygda med uhelbredelig kreft. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 246)  

Nelsson, E. (2016). Improved energy efficiency in mill scale production of mechanical pulp by increased wood softening and refining intensity. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 242)  

Osong, S. H. (2016). Mechanical Pulp-Based Nanocellulose : Processing and applications relating to paper and paperboard, composite films, and foams. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 245)  

Nazar Ul Islam, M. (2016). Method of torque measurement based on volumetric strain. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 249)

Sundström, D. (2016). Numerical optimization of pacing strategies in locomotive endurance sports. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 237)  

Andersson, E. (2016). PHYSIOLOGICAL AND BIOMECHANICAL FACTORS DETERMINING CROSS-COUNTRY SKIING PERFORMANCE. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitets tryckeri Sundsvall, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 248)  

Grandien, C. (2016). Strategic Communication Found in Translation : Practices, Practitioners and Perceptions. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 251)  

Åslund, A. (2016). Taking a system view on customer value creation. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 247)  

Hagqvist, E. (2016). The juggle and struggle of everyday life. Gender, division of work, work-family perceptions and well-being in different policy contexts.. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 244)  

Engan, H. K. (2015). Cardiovascular, hematological and dietary means to cope with environmentally induced hypoxia in humans. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 213)

Falasca, K. (2015). Context matters. Interactions between news media, political actors and citizens in elections and crises. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 221)  

Svensson, S. (2015). Delad tillit : Studier av personalinhyrning. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 212)  

Reyier Österling, S. (2015). Distributions Of Fiber Characteristics As A Tool To Evaluate Mechanical Pulps. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 211)  

Dobslaw, F. (2015). End-to-End Quality of Service Guarantees for Wireless Sensor Networks. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 234)  

Kvarnlöf, L. (2015). Först på plats : Gränsdragningar, positioneringar och emergens i berättelser från olycksplatsen. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 216)  

Mentsen Ness, T. (2015). Home nursing care in rural areas : Stories from oldest old persons living alone and their nurses. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 225)

Fröjdh, E. (2015). Hybrid pixel detectors : Characterization and optimization. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 228)  

Lodin, A. (2015). Initiation of spleen contraction resulting in natural blood boosting in humans. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 217)  

Johansson, N. (2015). Measuring and modelling light scattering in paper. Diss. (Sammanläggning) Örnsköldsvik : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 224)  

Krapohl, D. (2015). Monte Carlo and Charge Transport Simulation of Pixel Detector Systems. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 215)  

Persson, J. (2015). On dynamic crack growth in discontinuous materials. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 223)  

Olofsson, M. (2015). On the investigation of chemical parameters reflecting microbial activity linked to nutrient availability in forest soil. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 230)  

Kardeby, V. (2015). Resource consumption in a distributed Internet of Things : Examining energy consumption, latencies and workload for timely data delivery and lookup. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 233)

Hermansson, J. (2015). Shift work and cardiovascular disease. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 231)  

Bogren, M. (2015). Socialt kapital - relationer och tillit - för utveckling av kvinnors företagande. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 227)  

Jonsson, P. (2015). Surface Status Classification, Utilizing Image Sensor Technology and Computer Models. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 219)  

Nordström, C. (2015). The Passionate Combining Entrepreneurs. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 214)  

Öhmark, S. (2015). Winter browsing by moose and hares in subarctic birch forest : Scale dependency and responses to food addition. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 229)  

Shen, W. (2014). A Protocol Framework for Adaptive Real-Time Communication in Industrial Wireless Sensor and Actuator Networks. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Kopieringen Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 178)  

Poudel, B. C. (2014). Carbon Balance Implications Of Forest Biomass Production Potential. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 193)  

Esebamen, O. X. (2014). Characterization of interface states & radiation damage effects in duo-lateral PSDs : Using SEM microscopy and UV beam profiling techniques. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 195)  

Yahaya, I. (2014). Childhood Sexual Abuse Against Girls in Sub-Saharan Africa : Individual and Contextual Risk Factors. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 180)  

Rasmusson, M. (2014). Det digitala läsandet : Begrepp, processer och resultat. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 209)  

Afewerki, S. (2014). Development of catalytic enantioselective C-C bond-forming and cascade transformations by merging homogeneous or heterogeneous transition metal catalysis with asymmetric aminocatalysis. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 206)  

Blusi, M. (2014). E-health and information- and communication technology (ICT) as support systems for older family caregivers in rural areas. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 203)  

Forsström, S. (2014). Enabling fully distributed global services on the Internet-of Things. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 208)  

Shahzad, K. (2014). Energy Efficient Wireless Sensor Node Architecture for Data and Computation Intensive Applications. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall, Sweden : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 192)  

Svanedal, I. (2014). Fundamental Characterization and Technical Aspects of a Chelating Surfactant. Diss. (Sammanläggning) sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 179)  

Schwarz, S. (2014). Gaining Depth : Time-of-Flight Sensor Fusion for Three-Dimensional Video Content Creation. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 185)  

Dalborg, C. (2014). GAMLA VILLFARELSER och NYA VERKLIGHETER? : En studie om föreställningar och förutsättningar för entreprenörskap. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 199)  

He, J. (2014). Gasification-based Biorefinery for Mechanical Pulp Mills. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 188)  

Göransson, K. (2014). Internal Tar/CH4 Reforming in Biomass Dual Fluidised Bed Gasifiers towards Fuel Synthesis. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 187)  

Jönsson, J. H. (2014). Localised Globalities and Social Work : Contemporary Challenges. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 177)  

Kjällman Alm, A. (2014). Long-Term Ongoing Structured Support in Early Stage of Dementia: A Family Affair. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 197)  

Öhlund, T. (2014). Metal Films for Printed Electronics : Ink-substrate Interactions and Sintering. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 210)  

Fagerlund-Edfeldt, A. (2014). Naturally occurring phenols with antioxidant, antifungal and anti-browsing activity. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 198)

Cronskär, M. (2014). On customization of orthopedic implants - from design and additive manufacturing to implementation. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall, Sweden : Kopieringen, Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 191)  

Åslund, P. (2014). On failure mechanisms and strength predictions in corrugated board structures. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 190)

Junehag, L. (2014). Peer mentoring - A complementary support to persons after an acute myocardial infarction. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 205)  

Malik, A. W. (2014). Real-Time Optical Position Sensing on FPGA. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 176)

Daghighi, A. (2014). Regularity and uniqueness-related properties of solutions with respect to locally integrable structures. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 183)  

Zasadowski, D. (2014). Selective Separation Of Wood Components In Internal Process Waters Originating From Mechanical Pulping. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 184)  

Enberg, S. (2014). Storage of Hydrogen Peroxide Bleached Mechanical Pulp : Reduction in Reflectance over the Visible Spectrum. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 207)  

Meng, X. (2014). Technology Driven Obsolescence Management for Embedded Systems. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 186)

Lundberg, T. (2014). The Effects of Aerobic Exercise on Human Skeletal Muscle Adaptations to Resistance Exercise. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 181)  

Wallin, E. (2014). The Scents of Nature : Identification and Synthesis of Bioactive Compounds Used in Insect Communication. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 200)  

Sparf, J. (2014). Tillit i samhällsskyddets organisation : Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 202)  

Carlsson, F. (2014). Wood Fungi and Forest Fire. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 204)  

Majid, A. (2013). Analysis and EMI suppression of MHz frequency range switch mode power supplies. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 164)

Gao, J. (2013). Antenna-based passive UHF RFID sensor tags : Design and application. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 157)  

Neuman, M. (2013). Applied problems and computational methods in radiative transfer. Diss. (Sammanläggning) Härnösand : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 151)  

Olsson, H. (2013). Att minska risken för våld och att främja återhämtning i den rättspsykiatriska vården : Patienters och personalens erfarenheter av vägen mot återhämtning. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 152)  

Carlsund, Å. (2013). Children`s Mental Health -with focus on family arrangements. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 160)  

Ingelsson, P. (2013). Creating a Quality Management Culture : Focusing on Values and Leadership. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 141)  

Warne, M. (2013). Där eleverna är : Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 174)  

Imran, M. (2013). Energy Efficient and Programmable Architecture for Wireless Vision Sensor Node. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 167)  

Bjärtå, A. (2013). FEAR - A process influenced by concurrent processing demands. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 153)  

Jason, J. (2013). Fibre-Optic Displacement and Temperature Sensing Using Coupling Based Intensity Modulation and Polarisation Modulation Techniques. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 156)  

Svensson, J. (2013). Gambling and gender : A public health perspective. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 149)  

Björkman Randström, K. (2013). Hemmet som arena för äldres rehabilitering. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 145)  

Ambatipudi, R. (2013). High Frequency (MHz) Planar Transformers for Next Generation Switch Mode Power Supplies. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 159)  

Kotte, H. B. (2013). High Frequency (MHz) Resonant Converters using GaN HEMTs and Novel Planar Transformer Technology. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall, Sweden : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 158)  

Karlsson, A. (2013). Improved hydrogene peroxide bleaching of mechanical pulps through fundamental understanding of the influence of heat, iron, fines and chemical treatment on chromophore content. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 170)

Olsen, R. M. (2013). Informasjonsutveksling mellom sykepleiere i hjemmesykepleie og sykehus ved overføring av eldre pasienter. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 155)  

Israelsson, M. (2013). Internationella komparativa studier av lagar om tvångsvård vid missbruk : -omfattning, trender och mänskliga rättigheter. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Institutionen för social arbete, Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 142)  

Khursheed, K. (2013). Investigation of intelligence partitioning and data reduction in wireless visual sensor network. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 150)

Moe, A. (2013). Jeg vil leve til jeg dør : Livslyst hos hjemmeboende kronisk sykeeldste eldre. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 140)  

Ahmad, N. (2013). Modelling, optimization and design of visual sensor networks for sky surveillance. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 166)

Thiagarajan, K. (2013). Monte Carlo simulation of electron transport in semiconducting zigzag carbon nanotubes. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 132)  

Bader, S. (2013). On the lifetime and usability of environmental monitoring wireless sensor networks. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 161)  

Alam, M. A. (2013). Online optical method for real-time surface measurement using line-of-light triangulation. Diss. (Sammanläggning) Sweden Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 171)  

Saleem, J. (2013). Power electronics for - and modelling of - resistance welding equipment. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 163)

Nilson, T. (2013). Some matters of great balance. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 144)  

Kallberg, M. (2013). 'The Emperor's New Clothes' Recordkeeping in a New Context. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Faculty of Science, Technology and Media, Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 175)

Rising Holmström, M. (2013). The Health Dialogue concept : School children's Self-Reported-Health in a Swedish Context. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 172)  

Eslami, B. (2013). The Psychosocial Situation of Adults with Congenital Heart Disease in Iran. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Faculty of Human Sciences, Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 168)  

Grav, S. (2013). The relationship between social support, personality and depression in the general population : Focusing on older people. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 148)

Klockmo, C. (2013). The role of personligt ombud in supporting the recovery process for people with psychiatric disabilities. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 173)  

Walter, K. (2013). The use of Fenton chemistry for reducing the refining energy during TMP production : the effect of free ferrous and free or chelated ferric ions. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 169)  

Brouder, P. (2013). Tourism Development in Peripheral Areas : Processes of Local Innovation and Change in Northern Sweden. Diss. (Sammanläggning) Östersund, Sweden : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 147)    

Öberg, L. (2013). Treeline dynamics in short and long term perspectives : observational and historical evidence from the southern Swedish Scandes. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Kopieringen Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 143)  

Wong, W. (2012). A Hybrid Pixel Detector ASIC with Energy Binning for Real-Time, Spectroscopic Dose Measurements. Diss. (Sammanläggning) Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 128)  

Häggström, M. (2012). Att organisera en trygg och sammanhållen vårdkedja mellan IVA och allmän vårdavdelning. : En grundad teori om organisation, vård och samarbete i förflyttningsprocessen. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Kopieringen, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 133)

Eriksson, U. (2012). Barns självrapporterade hälsa : Betydelsen av socialt kapital i skolan och närområdet. Diss. (Sammanläggning) Mittuniversitetet, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 121)  

Johansson, M. (2012). Becoming a father : Sources of information, birth preference, and experiences of childbirth and postnatal care. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 119)  

Udo, C. (2012). Existential issues in surgical care : Nurses’ experiences and attitudes in caring for patients with cancer. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 136)  

Skotnes, L. H. (2012). Forstyrrelser i de nedre urinveier hos gamle på sykehejm : urininkontinens, residualurin, urinveisinfeksjon, samt inkontinenspleie. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 124)  

Carlerby, H. (2012). Health and Social Determinants Among Boys and Girls in Sweden : Focusing on Parental Background. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Kopieringen Mittuniversitetet, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 135)  

Nair, G. (2012). Implementation of energy efficiency measures in Swedish single-family houses. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 120)  

Wiklund, H. (2012). Lattice Boltzmann simulations of two-phased flow in fibre network systems. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 130)  

Hummelgård, C. (2012). Nanoscaled Structures of Chlorate Producing Electrodes. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 134)  

Zimmerman, J. K. M. (2012). Noble Crayfish (Astacus astacus) in a Changing World : Implications for Management. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 126)  

Thomtén, J. (2012). Pain among women : Prospective population studies from a biopsychosocial perspective on pain. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 122)  

Dahlström, C. (2012). Quantitative microscopy of coating uniformity. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 129)  

Ainegren, M. (2012). Roller skis' rolling resistance and grip characteristics : influences on physiological and performance measures in cross-country skiers. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 125)  

von Krogh, T. (2012). Understanding Media Accountability : Media Accountability in Relation to Media Criticism and Media Governance in Sweden 1940-2010. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 131)  

Gustafsson Coppel, L. (2012). Whiteness and Fluorescence in Layered Paper and Board : Perception and Optical Modelling. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : annat förlag, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 138)  

Rahmani, R. (2011). Active queue management for quality of service in heterogeneous networks : design of active queue management for access routers. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 103)

Cheng, P. (2011). Applications of embedded sensors in loader crane positioning and rotor RPM measurement. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 114)  

Gorski, D. (2011). ATMP Process : Improved Energy Efficiency in TMP Refining Utilizing Selective Wood Disintegration and Targeted Application of Chemicals. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 108)  

Audulv, Å. (2011). Being creative and resourceful : Individuals’ abilities and possibilities for self-management of chronic illness. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 109)  

Öberg, L. (2011). Creation and maintenance of traceability. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 101)

Breistein, P. (2011). Development of highly enantioselective organocatalyzed transformations. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 117)  

Andresen, E. (2011). Dressed for success : designing and managing regional strategic networks. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 105)  

Dodoo, A. (2011). Life cycle primary energy use and carbon emission of residential buildings. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 115)  

Joelsson, J. (2011). On Swedish bioenergy strategies to reduce CO2 emissions and oil use. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 111)  

Gylle, A. M. (2011). Physiological adaptations in two ecotypes of Fucus vesiculosus and in Fucus radicans with focus on salinity. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Kopieringen Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 102)  

Bång, J. (2011). Purification, Stereoisomeric Analysis and Quantification of Biologically Active Compounds in Extracts from Pine Sawflies, African Butterflies and Orchid Bees. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 116)  

Unander, T. (2011). System integration of electronic functionality in packaging application. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 112)  

Norrbrand, L. (2010). Acute and early chronic responses to resistance exercise using flywheel or weights. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden Univ, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 89)  

Karlsson, L. S. (2010). Coding for Improved Perceived Quality of 2D and 3D Video over Heterogeneous Networks. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 87)  

Fredriksson, M. (2010). Efficient algorithms for highly automated evaluation of liquid chromatography - mass spectrometry data. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 98)  

Bäckström, B. (2010). En tillvaro av utanförskap : En longitudinell studie om att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 77)  

Kuzmin, L. (2010). Interfacial kinetic ski friction. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 88)  

Karlström, A. (2010). Kejsarsnitt utan medicinsk indikation : Attityder, förekomst och önskemål. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 82)  

Larsson, J. (2010). Leadership for Quality, Effectiveness and Health. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 79)  

Landstedt, E. (2010). Life circumstances and adolescent mental health: Perceptions, associations and a gender analysis. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 93)  

Halvarsson, S. (2010). Manufacture of straw MDF and fibreboards. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Kopieringen Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 92)  

Shehata, A. (2010). Media Matter : The Political Influences of the News Media. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 84)  

Björklund, G. (2010). Metabolic and Cardiovascular Responses During Variable Intensity Exercise. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 86)  

Sjöblom, L. (2010). Närstående i den psykiatriska vården : En kvalitativ studie om erfarenheter av närståendes delaktighet. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 91)

Hellström, L. (2010). On the wood chipping process : a study on basic mechanisms in order to optimize chip properties for pulping. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 83)  

Palmius, J. (2010). Organization-level information systems : Tools for supporting the development process. Diss. (Sammanläggning) östersund : Mid Sweden Univ, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 94)  

Eriksson, M. (2010). Recovery from an Acute Myocardial Infarction : A Longitudinal Study of Couples. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden Univ, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 95)  

Wall, E. (2010). Riskförståelse : Teoretiska och empiriska perspektiv. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 81)  

Sefyrin, J. (2010). Sitting on the Fence – Critical Explorations of Participatory Practices in IT Design. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 80)  

Norström, S. H. (2010). Soil and stream water chemistry in a boreal catchment - interactions, influences of dissolved organic matter and effects of wood ash application. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 99)  

Lilja, J. (2010). The Realization of Attractive Quality : Conceptual and practical perspectives within the TQM system. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 96)  

Wang, Q. (2010). Traffic Analysis, Modeling and Their Applications in Energy-Constrained Wireless Sensor Networks : On Network Optimization and Anomaly Detection. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Tryckeriet Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 78)  

Hallin, K. (2009). Att vara sjuksköterska : En studie av sjuksköterskeprofessionen avseende omvårdnad, handledning och utveckling. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 68)  

Mattsson, C. (2009). Design, Fabrication and Optimization of Thermal Radiation Detectors Based on Thin Polymer Membranes. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Kopieringen Mittuniversitetet, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 73)  

Giritli Nygren, K. (2009). "e" i retorik och praktik. : Elektronisk förvaltning i översättning.. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 74)  

Lodin, S. (2009). Holomorphic embeddings and applications. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 67)

Hummelgård, M. (2009). In-situ TEM Probing of Nanomaterials. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 69)  

Lawal, N. (2009). Memory Synthesis for FPGA Implementation of Real-Time Video Processing Systems. Diss. (Sammanläggning) Sundvall : Mid Sweden Univ., 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 66)  

Sjöström, R. (2009). Multidisciplinary rehabilitation in musculoskeletal disorders : Quantitative and qualitative follow-up studies. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 75)  

Bäckström, I. (2009). On the Relationship between Sustainable Health and Quality Management : Leadership and organizational behaviours from Swedish organizations. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 71)  

Ljungberg, E. (2009). Ungdomar, Utveckling och Utmaning : Studier av samhälls- och identitetsskapande processer i 1990-talets ungdomspolitik. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 65)  

Fahlén, G. (2008). Aspects of the Effort-reward imbalance model of psychosocial stress in the working life. Diss. (Sammanläggning) Institutionen för hälsovetenskap, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 51)  

Borglund, E. A. (2008). Design for Recordkeeping: Areas of Improvement. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid sweden Univ, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 52)  

Norgren, S. (2008). Effects of Reject Refining at High Temperature on TMP Fibre Properties. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 64)

Löfstedt, U. (2008). E-services for and by citizens : towards e-participation and social systems design for development of local public e-services. Diss. (Sammanläggning) , 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 43)

Svensson, F. (2008). Essays on entrepreneurship and bureaucracy. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 62)  

Larsson, A. (2008). Essays on theories and applications of decision analysis in imprecise domains. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 61)

Blid, M. (2008). Ett folkhem för alla? : Kommunala insatser mot hemlöshet. Diss. (Sammanläggning) , 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 49)  

Olofsdotter, G. (2008). Flexibilitetens främlingar : - om anställda i bemanningsföretag. Diss. (Sammanläggning) , 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 47)  

Näslund Eriksson, L. (2008). Forest-Fuel Systems : Comparative Analyses in a Life Cycle Perspective. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Institutionen för teknik, fysik och matematik, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 56)  

Richardson, M. X. (2008). Hematological changes arising from spleen contraction during apnea and altitude in humans. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 57)  

Fjellström, H. (2008). Inhibition of light-induced colour reversion of wood-containing papers by means of coating. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 44)  

Cvetković, A. (2008). Kulturmöte i gränslandet mellan motsättningar och möjligheter : Strategier för att tillvarata kulturmötens kreativa potential. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 59)  

Alfredsson, J. (2008). Limitations of subthreshold digital floating-gate circuits in present and future nanoscale CMOS technologies. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 54)

Engholm, M. (2008). Materials optimization for optical fiber amplifiers and fiber lasers. Diss. (Sammanläggning) Sundvall : Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 50)

Lindström, S. (2008). Modelling and simulation of paper structure development. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics, Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 60)  

Andersson, H. (2008). Position Sensitive Detectors : Device Technology and Applications in Spectroscopy. Diss. (Sammanläggning) Institutionen för informationsteknologi och medier, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 48)  

Joelsson, A. (2008). Primary energy efficiency and CO2 mitigation in residential buildings. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 58)  

Logenius, L. (2008). The influence of high temperature on the discoloration and degradation of carbohydrates and on hydrogen peroxide bleaching of spruce TMP. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 46)

Sabbani, S. (2008). Tuning lipase-catalysed resolution of chiral alcohols and acids & synthesis of achiral and chiral 1,2,4-trioxane antimalarials. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 53)

Berg, J. (2008). Wood and fibre mechanics related to the thermomechanical pulping process. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 63)  

Idefeldt, J. (2007). An applied approach to numerically imprecise decision making. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 21)  

Olsson, T. (2007). Antenna robustness modelling. Diss. (Sammanläggning) Mid Sweden University, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 19)

Lilja, L. (2007). Att normaliseras - vårdares syn på psykiatriska patienter : Mot en djupare förståelse av vårdares attityd till sina patienter. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden Univ, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 35)  

Cao, C. (2007). Automatic Synthesis of Partitioned FSMs Based on Mixed Synchronous/Asynchronous State Memory. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 20)

Jennehag, U. (2007). Bandwidth Efficient IPTV Distribution : On Error Resilience and Fast Channel Change. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden Univ, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 39)  

Vestin, J. (2007). Biogeochemical Interactions between Soil, Soil Solution and Stream Water. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 16)

Norlin, B. (2007). Characterisation and application of photon counting X-ray detector systems. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden Univ, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 26)  

Llopart Cudié, X. (2007). Design and characterization of 64K pixels chips working in single photon processing mode. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden Unv, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 27)  

Riabacke, A. (2007). Development of Elicitation Methods for Managerial Decision Support. Diss. (Sammanläggning) , 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 24)  

Mahapatra, K. (2007). Diffusion of innovative domestic heating systems and multi-storey wood-framed buildings in Sweden. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid sweden Univ, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 33)  

Högberg, B. (2007). DNA-mediated self-assembly of nanostructures : theory and experiments. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 15)  

Aronsson, K. A. (2007). Effects of wood ash on freshwater organisms and aquatic forest ecosystems. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 18)  

Österberg, P. (2007). Fair Treatment of Multicast Sessions and Their Receivers : Incentives for more efficient bandwidth utilization. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden Univ, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 38)  

Svensson, B. (2007). Frictional studies and high strain rate testing of wood under refining conditions. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 31)  

Bång, Å. (2007). Genetic variation and gene flow in riparian populations of Filipendula ulmaria. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 30)

Sjöberg, J. C. (2007). High Consistency Mechanical Treatment of Kraft Pulps under Steam Pressurised Conditions - Effects on Fibre and Sheet Properties. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 29)

Essén, S. (2007). Hydroxamate Siderophores and Low Molecular Mass Organic Acids in Terrestrial and Aquatic Environments Determined by Liquid Chromatography Mass Spectrometry. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 17)

Pettersson, G. (2007). Influence of Polymeric Multilayer Treatment on Out-of Plane Properties of CTMP-Based Paperboard. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 40)

Sathre, R. (2007). Life-Cycle Energy and Carbon Implications of Wood-Based Products and Construction. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden Univ, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 34)  

Edström, P. (2007). Mathematical modeling and numerical tools for simulation and design of light scattering in paper and print. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 22)

Sidén, J. (2007). On the Design, Characterization and Optimization of RFID Tag Antennas. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 28)

Danielsson, U. (2007). Relationships between information communication technology and psychosocial life environment : Students and young urban knowledge workers in the ICT-era. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 41)

Lundgren, J. (2007). Simulating Behavioral Level On-Chip Noise Coupling. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 25)

Jönsson, M. T. (2007). The importance of small forest set-asides for saproxylic biodiversity at stand- landscape- and regional scales. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 32)

Norell, H. (2006). Development, analysis and implementation of pre-processing video filters. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2006 (Mid Sweden University doctoral thesis : 13)

Östberg, T. (2006). Effects of organic amendments on the biodegradation of petroleum hydrocarbons in contaminated soil. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2006 (Mid Sweden University doctoral thesis : 12)

Thörnberg, B. (2006). Memory modeling and synthesis for real-time video processing systems. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2006 (Mid Sweden University doctoral thesis : 8)

Sundberg, H. (2006). Problems in public e-service development. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2006 (Mid Sweden University doctoral thesis : 11)

Goine, H. (2006). Sickness absence : Aspects of measurement, impact of the labour market and effects of intervention. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2006 (Mid Sweden University doctoral thesis : 10)

Strand, S. (2006). Violence risk assessment in male and female mentally disordered offenders : differences and similarities. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2006 (Mid Sweden University doctoral thesis : 9)  

Feng, T. (2005). Adaptive finite element methods for parameter estimation problems in partial differential equations. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2005 (Mid Sweden University doctoral thesis : 4)

Xue, S. (2005). Alternating Coding and its Decoder Architectures for Unary-Prefixed Codes. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2005 (Mid Sweden University doctoral thesis : 1)

Ding, X. (2005). Bilinear optimization in computational decision analysis. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2005 (Mid Sweden University doctoral thesis : 2)

Norbergh, K. (2005). Care of people with dementia : patients' characteristics, organisational climate and staff attitudes. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2005 (Mid Sweden University doctoral thesis : 3)

Gidlund, M. (2005). Design and Performance of Packet Retransmission Diversity Scheme for Wireless Networks. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniverstietet, 2005 (Mid Sweden University doctoral thesis : 5)

Nygård, C. A. (2005). Ecophysiological responses of Baltic and Atlantic Fucus vesiculosus to environmental factors. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2005 (Mid Sweden University doctoral thesis : 6)

Holmström, S. J. M. (2003). Organic acids and siderophores in forest soil solution. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2003 (Mid Sweden University doctoral thesis : 0)