Avd för humaniora - rapport

Licentiatavhandlingar

Rooswall Persson, G. (1996). Lyriksamtal i skolan : fyra elever ur årskurs 9 samtalar om en dikt. Lic.-avh. Härnösand : Mitthögskolan, 1996 (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund : 7)

Ahlbeck, B. (1994). Musikutbildningen och examination vid Kungl. Musikaliska Akademien under "Pehr Frigel-epoken", 1796-1842. Lic.-avh. Härnösand : Mitthögskolan, 1994 (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund : 2)

Rapporter

Olsson, A. (1996). Studies in U.S. Literature. Härnösand : Inst. för kultur och humaniora, Mitthögskolan (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund 4).

Wolf, L. (1995). Som barn är man alltid diktare : Om lyrik i skolan. Härnösand : Mitthögskolan (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund 3).

Enkvist, I. (1994). Ny syn på universitetsutbildning : Experimentell kurs i franska med videokonferensteknik Orléans - Härnösand. Härnösand : Mitthögskolan (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund 1).

Samlingsverk (redaktör)

Kjellson, C. (ed.) , Olofsson, S. (ed.) & Sörlin, P. (ed.) (2004). Blickar bakåt : Elva uppsatser om ett förgånget nu. Härnösand : Mittuniversitetet (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund 15).

Jonsson, B. (ed.) (2003). Självstyrd språkinläning i Tandem : En handbok. Härnösand : Mitthögskolan (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund 13).

Nykvist, B. (ed.) (2003). The LingoNet projekt : Language learning supported by the Internet. Härnösand : Mid Sweden University (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund 14).

Torell, Ö. (ed.) (2002). Hur gör man en litteraturläsare? : Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland. Härnösand : Mittuniversitetet (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund ).

Welinder, S. (ed.) (2001). Tvättbjörnar och länsherrar : Tio artiklar om berättelser, text och föremål. Härnösand : Mitthögskolan (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund 11).

Johnsen, B. (ed.) & Welinder, S. (ed.) (2000). Humanistisk läsning. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund 10).

Bäckman, S. (ed.) , Rooswall, G. (ed.) , Torell, Ö. (ed.) & Wolf, L. (ed.) (1998). Litteraturdidaktik : Texter om litterär kompetens och lyrik i skolan. Härnösand : Mitthögskolan (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund 8).

Nordin Hennel, I. (ed.) (1998). Makt och vanmakt : Texter från ett genusteorietiskt seminarium. (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund 9).

Jonsson, B. (ed.) , Brammerts, H. (ed.) & Little, D. (ed.) (1996). Språkinlärning i tandem över Internet : En handledning. Härnösand : Mitthögskolan (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund 6).

Wolf, A. (ed.) (1996). Vad kan inte ske på distans! : 13 lärare redovisar erfarenheter av distansundervisning. Härnösand : Mitthögskolan (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund 5).