DEMICOM - Studier i politisk kommunikation

DEMICOM - Studier i politisk kommunikation

Rapporter

Nystedt, J. & Welander, T. (2011). Ekot av den medialiserade politiken. Sundsvall : (Studier i politisk kommunikation 26).  

Holt, K. (2011). Deltagarjournalistik i det digitala kaffehuset : En analys av Newsmill som kontext för deltagarjournalistik och debatt. Sundsvall : DEMICOM (Studier i politisk kommunikation 25).  

Bergström, M. & Nyberg, H. (2010). Sociala medier i Kina : En studie av användningen av sociala medier i en diktatur. Sundsvall : Mittuniversitetet (Studier i politisk kommunikation 24).  

Nord, L. & Grusell, M. (2009). Syftet är alltid att få spinn : De politiska partiernas strategiska kommunikation inför EU-parlamentsvalet 2009. Sundsvall : Mittuniverstietet Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 23).  

Lidberg, J. (2009). The International Freedom of Information Index : Tracking the Promise and Practice of FOI. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 22).  

Nord, L. (2008). Hotfulla Nyheter : Att analysera redaktionella processer och publiceringar. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 21).  

Karlsson, M. (2008). Kriskommunikation i förändring : Internet, den ökade publiceringshastigheten och de förändrade villkoren för kriskommunikation. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 20).  

Johansson, B. (2008). Vid nyhetsdesken : En studie av nyhetsvärdering vid svenska nyhetsredaktioner. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 19).  

Strömbäck, J. (2008). På nyhetsmediernas agendor : En studie av hot och risker i det svenska nyhetsurvalet i morgonpress, kvällspress och TV. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 18).  

Shehata, A. (2008). Hotbilder : en studie av Muhammedkarikatyrerna i svensk ochamerikansk storstadspress. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 17).  

Våge, L. (2006). Bloggar, censur och yttrandefrihet : exempel från Kina och Iran. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 16).  

Martinez, B. A. & Kiousis, S. (2005). A Theoretical Approach for Developing Effective Public Relations Media Strategies : Empowering Citizens in Emerging Democracies. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 15).  

Ormrod, R. P. (2004). Operationalising the conceptual model of political market orientation. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 14).

Stúr, E. (2004). Politiker och val i pressen : en kvalitativ studie av svensk dagspress och valen 1956,1968 och 2002. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 13).

Lees-Marshment, J. (2004). Political marketing : the key to electoral success or the cause of democratic turmoil?. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 12).

Abramsson, E. & Strömbäck, J. (2004). EU-parlamentsvalet : En god eller dålig nyhet?. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 11).  

Jönsson, A. M. & Strömbäck, J. (2004). Mellan politik och marknad : Utbudet av nyhets- och samhällsprogram i TV mellan 1990 och 2004. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 10).  

Nord, L. (2004). Alla tycker om granskning. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 9).

Hadenius, S. (2004). Telia i medierna 1999-2001. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 8).

Edefors, P. & Windh, L. (2004). Besluten som försvann : en fallstudie av Sundsvalls Tidnings och Dagbladets rapportering kring beslut fattade i kommunfullmäktige. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 7).

Olsson, T. (2004). IT-visioner möter IT-vardag : om politisk kommunikation i retorik och praktik. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 6).

Nord, L. (2004). Hur professionella är de svenska partierna?. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 5).

Nygren, G. (2003). Granskning med förhinder : lokaltidningarnas granskning i fyra kommuner. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 4).

Nygren, G. (2003). Belönad granskning : kommunalt grävande belönat med Guldspade 1991-2001. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 3).

Johansson, B. (2003). Journalisterna och mediernas makt : föreställningar om mediernas påverkan inom politisk kommunikation. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 2).

Strömbäck, J. (2003). Medierna som fjärde statsmakt: : en studie av innebörden av begreppet granskande journalistik. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 1).