DEMICOM rapport

Rapporter

Nord, L. , Olinder, H. & Fine, G. A. (2020). Inga kriser utan rykten : Nyhetsrapportering, kriskommunikation och upplevelsen av informationsvacuum. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 41).  

Nord, L. , Nygren, G. & Volny, S. (2019). Medierna och lokalvalen : Gamla aktörer på nya digitala arenor. Huddinge : Södertörns högskola (DEMICOM rapport 40). (Journalistikstudier vid Södertörns högskola 11).  

Nord, L. & Jendel, L. (2019). Ett stöd för demokratin : En studie av partiernas informationsinsatser i samband med de allmänna valen 2018. DEMICOM, Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 39).  

Nord, L. , Färm, K. & Jendel, L. (2018). Fyra terrordåd, fyra mediebilder : En studie av svenska mediers bevakning av attackerna i Paris och Köpenhamn 2015 samt i Stockholm 2017. (DEMICOM rapport 37).  

Nounkeu Tatchou, C. (2018). Seen from the other side of the border : Press coverage of the 2016 US presidential election campaign in Canada. Sundsvall : DEMICOM (DEMICOM rapport 36).  

Nord, L. , Mancini, P. & Gerli, M. (2017). The exceptional election : Press coverage of Clinton and Trump in Italy, Sweden and the UK. Sundsvall : (DEMICOM rapport 35).  

Hamrin, S. (2017). Att leda mångkulturella grupper inom äldreomsorg i Sundsvall : Ledarskap och integration från ett kommunikativt perspektiv. Sundsvall : Mid Sweden University (DEMICOM rapport 34).  

Strömbäck, J. & Nord, L. (2017). Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet : En analys av svensk valrörelsejournalistik 2002–2014. Sundsvall : Mid Sweden University Demicom (DEMICOM rapport 33).  

Ljungberg, E. (2017). När larmen tystnar : En studie av svenskarnas krisberedskap och kriskommunikation. (DEMICOM rapport 32).  

Nord, L. , Färm, K. & Jendel, L. (2016). Skolattacken i Trollhättan : En kriskommunikativ studie av myndigheter och medier. (DEMICOM rapport 31).  

Wadbring, I. & Nilsson, M. (2016). En bild säger mer är tusen ord? Bildjournalistikens förändring i svensk dagspress 1995-2013. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 30).  

Färm, K. , Bystedt, A. , Nyström, K. & Nord, L. (2016). "Det brinner överallt!" : Medierapporteringen av skogsbranden i Västmanland 2014. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 29).  

Färm, K. , Jendel, L. , Nord, L. , Eriksson, M. & Olsson, E. (2015). En stormig höst : Studier av mediebilder och kriskommunikation. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 28).  

Grusell, M. & Nord, L. (2015). Vinnande kampanjer, förlorade val : Partiernas politiska kommunikation i valrörelsen 2014. Sundsvall : (DEMICOM rapport 27).  

Nord, L. & Jalakas, A. (2015). Folkinitiativ och medielogik : En studie av mediebevakningen av lokala folkomröstningar i fyra kommunala valrörelser. (DEMICOM rapport 26).  

Johansson, C. & Bäck, E. (2015). Nätverksledarskap för samordning vid kriser : En studie av skogsbranden i Västmanland. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 25).  

Johansson, C. , Jendel, L. & Ottestig, A. T. (2013). Nätverk för kriskommunikation : om myndigheters informationssamordning vid kriser. Stockholm : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (DEMICOM rapport 24).  

Ottestig, A. T. (2015). Gilla! Dela! Följ! : En studie av myndigheters kriskommunikation i sociala medier. Sundsvall : (DEMICOM rapport 23).  

Andersson, U. (2014). Publikforskning i en digitaliserad och konvergerad medievärld. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 22).  

Eriksson, M. (2014). En kunskapsöversikt om krishantering, kriskommunikation och sociala medier. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 21).  

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2014). Delad glädje är dubbel glädje : En studie om nyhetsdelning i sociala medier. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 20).  

von Krogh, T. (2014). Pizzerian brinner igen! : Skillnader och likheter mellan läsning av lokala nyheter på papper och nät. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 19).  

Nord, L. , Färm, K. , Jendel, L. & Olsson, E. (2014). Efter Husbykravallerna : En studie av mediebilder och krisommunikation. (DEMICOM rapport 18).  

Jalakas, A. (2014). Metoder och möjligheter : Sveriges Radio som agendasättare. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 17).  

Jalakas, A. & Johansson, C. (2014). Kommunikation som ger samhällsnytta : Kommunikationens värde i trafikverket. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 16).  

Öhgren, J. & Johansson, C. (2014). Sociala intranät för kommunikation och lärande : En studie av Svenska Spels intranät Hemmaplan. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 15).  

Eriksson, M. (2014). Kommunala kommunikatörers beredskap för kriskommunikation via sociala medier. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 14).  

Andersson, U. (2013). Från fullformat till tabloid : om formatets betydelse för nyhetsjournalistiken. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 13).  

Lozanovski, J. & Wadbring, I. (2013). Unga Nyheter : Unga reflekterar kring nyheter och nyhetsvanor. (DEMICOM rapport 12).  

Nord, L. & Shehata, A. (2013). Finanskrisen, förväntningarna och förtroendet. (DEMICOM rapport 11).  

Johansson, C. & Olsson, J. (2013). Kommunikationens värde i offentlig verksamhet. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 10).  

Nord, L. , Jendel, L. & Färm, K. (2012). Bilden av finanskrisen : En studie av svenska mediers nyhetsrapportering hösten 2008. Sundsvall : (DEMICOM rapport 9).  

Westlund, O. (2012). Från gammalt till nytt : Om tidningsledarskap och nyhetsanvändning. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 8).  

Lundgren, L. , Strandh, K. & Johansson, C. (2012). The practice of social intranets : Usage, Benefits and Success Factors. Sundsvall : Mid Sweden University (DEMICOM rapport 7).  

Jendel, L. & Nord, L. (2012). Från dörrknackning till gröna pajasnäsor : En studie av riksdagspartiernas särskilda medel inför valet 2010. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 6).  

Lundgren, L. , Strandh, K. & Johansson, C. (2012). De sociala intranätens praxis : Användning, nytta och framgångsfaktorer. Sundsvall : (DEMICOM rapport 5).  

Johansson, C. , Miller, V. D. & Hamrin, S. (2011). Communicative leadership : theories, concepts, and central communication behaviors. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 4).  

Grusell, M. (2012). Unga om reklam. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 3).  

Shehata, A. (2012). Finanskrisen och förtroendet : Svensk medborgaropinion under finanskrisen hösten 2008. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 2).  

Johansson, C. & Nord, L. (2011). Konsten att kommunicera oro utan att oroa : Svenska myndigheter under finanskrisen 2008. Sundsvall : Mittuniversitetet. Demicom. (DEMICOM rapport 1).  

Samlingsverk (redaktör)

Bolin, N. (ed.) , Falasca, K. (ed.) , Grusell, M. (ed.) & Nord, L. (ed.) (2019). Euroflections : Leading academics on the European Elections 2019. Sundsvall : Mid Sweden University, Demicom (DEMICOM rapport 40).