Friluftsliv i förändring - Rapport

Friluftsliv i förändring

Proceedings (redaktörsskap)

Fredman, P. (ed.) , Stenseke, M. (ed.) , Mossing, A. (ed.) , Liljendahl, H. (ed.) & Laven, D. (ed.) (2012). Outdoor Recreation in Change – Current Knowledge and Future Challenges : Proceedings of the 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas. Östersund : Mittuniversitetet (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 19).  

Mossing, A. (ed.) & Fredman, P. (ed.) (2010). Friluftsforskning 2010 - program, presentationer och deltagare vid konferensen Friluftsforskning 2010 den 17-18:e november vid Göteborgs universitet. Östersund : Friluftsliv i förändring (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 15).  

Mossing, A. (ed.) & Fredman, P. (ed.) (2009). Friluftsforskning 2009 : Sammanfattning av presentationer vid konferensen Friluftsforskning 2009 den 18-19:e november vid Mittuniversitetet, campus Östersund. Östersund : Mittuniversitetet, ETOUR (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 12).  

Rapporter

Fredman, P. , Svensson, B. , Lindberg, K. & Holmstedt, A. (2010). Ekonomiska värden i svenskt friluftsliv - en enkätundersökning. (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 14).  

Lundmark, L. (2009). Efterfrågan på naturturism : Nuläge och potential för regional utveckling. Östersund : Mittuniversitetet, ETOUR (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 11).  

Petersson Forsberg, L. (2009). Friluftsliv och naturturism i kommunal planering : Delresultat från en webbaserad enkätundersökning våren 2008. Östersund : Mittuniversitetet, ETOUR (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 8).  

Samlingsverk (redaktör)

Fredman, P. (ed.) , Karlsson, S. (ed.) , Romild, U. (ed.) & Sandell, K. (ed.) (2008). Besöka naturen – hemma eller borta? : Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige.. Östersund : Mittuniversitetet, ETOUR (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 3).  

Fredman, P. (ed.) , Karlsson, S. (ed.) , Romild, U. (ed.) & Sandell, K. (ed.) (2008). Vad är friluftsliv? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Östersund : Mittuniversitetet. Etour (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 4).  

Fredman, P. (ed.) , Karlsson, S. (ed.) , Romild, U. (ed.) & Sandell, K. (ed.) (2008). Vara i naturen – varför eller varför inte? : Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Östersund : ETOUR (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 2).  

Fredman, P. (ed.) , Karlsson, S. (ed.) , Romild, U. (ed.) & Sandell, K. (ed.) (2008). Vilka är ute i naturen? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Östersund : ETOUR (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 1).