Arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet

Arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet

Rapporter

Anderson, K. , Samuelsson, G. , Berggren, S. , Kallberg, M. , Klareld, A. & Olsson, A. (2016). Projektet God Informationsförvaltning. Sundsvall : Mittuniversitetet (Arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet 2016:1).