Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek och LRC

Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek och LRC

Rapporter

Reberg, M. (2018). Utvecklingen av det responsiva gränssnittet för Mittuniversitetets Studentportal : Arbetet med implementeringen av e-campus-projektets integrerade studentwebb 2013–2015. Sundsvall : Mittuniversitetets bibliotek (Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek 2).  

Våge, L. (2015). Svenskt Pressregister 7. 1903-1911. Sundsvall : (Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek 1).