Mitthögskolan 1994-1999 - rapport

Mitthögskolan 1994-1999 - rapport

Rapporter

Wolvén, L. (1999). Att försöka göra det osynliga synligt : om politik, moral, massmedia och forskning. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1999:2).

Alström, B. & Sjöblom Nordgren, Å. (1999). Kommunikationseffektivitet och ickemateriella tillgångar i offentlig verksamhet : Ett samarbete mellan Jämtlands Läns Landsting, Sveriges Informationsförening, Landstingsförbundet & Mitthögskolan : Slutrapport 4(4).. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1999:3).

Englund, A. & Mosten, P. (1999). Miljöbelastningsbedömning av byggnadsprodukter - beskrivning av Landscape-metoden : reviderat utkast. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1998:11).

Englund, A. (1999). Miljöbelastningsbedömning av byggnadsprodukter : beskrivning av Landscape-metoden. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1998:11).

Hedström, I. & Sahlen, G. (1998). Breeding Giant dragonflies in captivity for sustainable management of newly established nature reserves in Central America. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1998:6).

Danilov, R. & Ekelund, N. (1998). Correlation between different levels of waste substances from the forest industry and the growth rate of Euglena gracilis. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1998:8).

Grängsjö, P. (1998). Destinationsmarknadsföring : Strategiska vägval vid marknadsföring av turism. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1998:10).

Gulliksson, M. (1998). Elektroniska källor i dagsprssjournalistik : tekniktillgång, teknikanvändning och attityder vid tre redaktioner 1993 och 1996. Sundsvall : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1998:5).

Andersson, L. & Vikman, P. (1998). Kompostering av använt katt skogsströ. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1998:15).

Nord, L. (1998). Makten bakom orden : en studie av ledarsidor och ledarskrivande i svensk dagspress. Sundsvall : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1998:7).

Bonde, H. , Bring, G. , Edvinsson, J. , Elstad, O. , Rosenquist, J. & Englund, A. (1998). Miljöanalys av Mitthögskolan : verksamheten ur ett uthållighetsperspektiv. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1998:12).  

Elstad, O. , Widing, A. , Bonde, H. , Bring, G. , Edvinsson, J. , Rosenquist, J. & Englund, A. (1998). Miljöbelastningsbedömning av vissa energi- och materiaflöden vid Mitthögskolan. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1998:13).  

Lisspers, J. & Söderman, E. (1998). Tobaksinformation på CD-rom : påverkan av ungdomars attityder till tobak och förändring av tobaksvanor. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1998:2).

Eriksson, I. (1998). "Uthållighet genom förändring" : Mitthögskolans verksamhetsidé ur organisations- och samhällsperspektiv. Sundsvall : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1998:1).

Sarafoglou, N. (1997). 3 essays on quanititative evaluation of economics. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1997:10).

Tjärnström, M. (1997). Biogas i Västernorrland : förstudie om biogas för fordonsdrift. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1997:1).

Olsson, N. (1997). Brottsäkerhet för hallbyggnad med limträbågar.. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1997:2).

Carlehed, M. (1997). Comparison of the pluricomplex and the classical Green functions. (Rapport / Mitthögskolan 1997:5).

Carlsson, M. (1997). Från lokal demokrati till lokal demokratur?. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1997:9).

Strandberg, C. & Westman, T. (1997). Företagsklimat, drivkrafter och tillväxtstrategier : En studie bland småföretagarna i Sundsvalls kommun. Sundsvall : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1997:4).

Ronnby, A. (1997). Glesbygdskämpen. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1997:14).

Larsson, S. (1997). Höga kusten-projektet : investering för samhälle och miljö. (Rapport / Mitthögskolan 1997:12).

Näsman, B. (1997). Kvinnoföretagare : förutsättningar, attityder, bilder, erfarenheter, omvärld, framtid. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1997:6).

Wolvén, L. (1997). Makt, myter, medier och musik : några populärvetenskapliga artiklar. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1997:7).

Strömbäck, J. (1997). Medielogik, demokratilogik och det öppna samhällets villkor. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1997:13).

Bångman, G. (1997). Viktad cost-benefit analys : en metod att ta hänsyn till inkomstfördelning i välfärdsanalyser. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1997:15).

Stenström-Jönsson, U. & Espvall, M. (1996). Att leva med smärta : erfarenheter och levnadsvillkor för kvinnor med kroniska muskelsmärtor. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1996:12).

Frohm, M. , Jansson, U. & Åhlund, T. (1996). Byssbon. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1996:7).

Thofelt, L. (1996). Försök med Levande filter vid Vaernes flygplats, Stjördal, Norge : rapport från försök den 25 och 26 september 1996. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1996:14).

Thofelt, L. & Östlund, B. (1996). Försök med levande filter vid vaernes flygplats, Stjördal, Norge : rapport från försök den 7 och 8 november 1996. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1996:15).

Wolvén, L. (1996). Konsumentpolitik, glesbygdsbutiker och välfärd : om entreprenörskap och civilitet i lokalsamhället. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1996:4).

Thofelt, L. & Östlund, B. (1996). Levande filter : ett försök med frisk luft inomhus. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1996:16).

Thofelt, L. & Östlund, B. (1996). Levande filter friskar upp luften inomhus. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1996:5).

Thofelt, L. & Wadman, S. (1996). Miljöanalys flygplatser : exempel Kramfors flygplats. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1996:3).

Eriksson, I. (1996). Naturresurser, mänskliga resurser och kommunikationsresurser. Sundsvall : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1996:8).

Roxenhall, T. (1996). Några skäl till varför borgenärerna invänder mot frivillig skuldsanering. Sundsvall : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1996:13).

Bostedt, G. (1996). Policyanalys som framtidsstudier : exemplet företagshälsovärdens legitimitetsproblem. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1996:6).

Larsson, S. , Edfeldt, S. & Larsson, A. (1996). Produktivitet och kvalitet i statlig förvaltning. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1996:11).

Jonasson, J. & Esping, B. (1996). Skiktlaminerat trä : en studie. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1996:9).

Gulliksson, M. (1995). Algorithms for the partial procrustes problem. Sundsvall : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:27).

Bostedt, G. (1995). Bibliotek på entreprenad - medborgarna och biblioteksverksamheten i Åre kommun : en studie av förändrade kommunala verksamhetsformer. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:19).

Thofelt, L. , Gradin, G. & Wadman, S. (1995). Biogas ur slaktavfall : ett biologiskt tekniskt system. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:20).

Esping, B. & Grenestedt, J. L. (1995). Composites optimization using lamination parameters in an engineering environment. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:15).

Alström, B. & Höglund, L. (1995). Effektiva nätverk för små företag : projektrapport nr 1. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:26).

Mohlin, Y. (1995). Efter Habsburg och Romanov - mellankrigstiden i Central- och Östeuropa : D. 1. En introduktion. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:6).

Mohlin, Y. (1995). Efter Habsburg och Romanov - mellankrigstiden i Central- och Östeuropa : D. 2. Den politiska utvecklingen fram till demokratins fall. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:17).

Häggström, M. , Johansson, V. & Andersson, J. (1995). Elvan och Tora : en jämförande studie av familjebehandling och kommunal organisation. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan ). (Torvallaprojektets working paper 1995:4).

Borell, K. , Hultman, B. & Lindmark, D. (1995). Experience sampling method : att studera social handlande in situ. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:13).

Esping, B. (1995). Homogeniserat trä : 2000-talets miljövänliga, höghållfasta konstruktionsmaterial. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:3).

Holmbom, A. (1995). Homogenization in various kinds of quasi-periodic domains. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:30).

Westlund, H. (1995). Infrastruktur för strategisk regionalutveckling : en fallstudie av Jämtlands län inför 2000-talet. Östersund : ERU (Rapport / Mitthögskolan 1995:14). (ERU-rapport 90).

Björklund, E. (1995). INGELSGÅRDEN - Omsorg om äldre, engagemang och lokal utveckling : Anmärkning : På omslaget: Regionalpolitik och glesbygdsutveckling. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:10).

Danielsson, E. (1995). Kvalitet i högre utbildning : en studie om faktorer och dimensioner för utbildningskvalitet vid Institutionen för samhällsvetenskap vid Mitthögskolan i Östersund. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:25).

Ronnby, A. (1995). Kvinnokraft i Jämtland. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:16).

Stenström-Jönsson, U. (1995). Lokalt utvecklingsarbete är att skapa : om kvinnor som samhällsentreprenörer i glesbygd. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:31).

Mohlin, Y. (1995). Modelo para os sistemas diferentes : o bem estar social e a rede de trabalhos sociais nas areas urbanas de Torvalla (Suécia) e Boca Mato (Brasil). Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan ). (Torvallaprojektets working paper 1995:3).

Holmbom, A. (1995). On homogenization and correctors for elliptic equations with mixed boundary conditions in periodic domains. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:12).

Esping, B. , Tinnsten, M. & Jonsson, M. (1995). Optimization of acoustic response. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:2).

Esping, B. (1995). Optimization of the wood drying process. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:1).

Nordlund, J. (1995). Politisk verklighet och opinionsbildning : om dagspressens betydelse i regionala frågor. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:28).

Wolvén, L. (1995). Popmusik, politik och påverkan : artiklar om Elvis, Beach Boys, Buddy Holly, politiska val och lokala media. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:18).

Wörlund, I. (1995). Populism kontra genus eller varför röstar inte kvinnor på Ny Demokrati?. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:22).

Thofelt, L. (1995). Produktiv rening : rapport från ett projekt. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:21).

Hemlin, J. (1995). R&D performance measurement in the balance sheet : problems and possibilities. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:7).

Bångman, G. (1995). Samhällsekonomisk lönsamhet av snabbtåget Mittlinjen. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:8).

Borell, K. (1995). Social knowledge and social change : a synthesis of styles. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan ). (Torvallaprojektets working paper 1995:2).

Hjertner, K. (1995). Socialtjänst på entreprenad : en rättsutredning. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995). (Torvallaprojektets working paper 1995:1).

Anttila, S. (1995). Socialvetenskap och argumentationsanalys : mot en integrering av skilda metodologiska perspektiv. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:11).

Olsson, S. & Olofsson, A. (1995). Spara eller slösa? : en studie om energisparande och livsstilar. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:23).

Andersson, R. K. E. (1995). Surfaces with prescribed curvature II. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:4).

Espvall, M. (1995). Toraprojektet : En utvärdering av verksamhetsåren 1993-1994. Härnösand : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:24).

Lönner, G. (1995). Träråvarubaserad industri i Sverige. Sundsvall : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:9).

Malmberg, Å. & Gustafsson, A. (1994). An expert system predicting road slipperiness. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:30).

Larsson, S. I. R. (1994). An inquiry concerning the moral foundations of social policy. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:12).

Wolvén, L. , Olsson, S. , Bengtsson, J. , Ekholm, S. & Nordin, T. (1994). Att ta steget in i framtiden - om småföretagare och informationsteknologi i lokalsamhället : Slutrapport från projektet Apple Village Årefjällen. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:3).

Nordlund, J. (1994). Catharsis and television : the re-examination och [dvs of] a concept. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:14).

Malmberg, B. & Sterner, Ö. (1994). Dcal : a distributed caledar system. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:26).

Norén, R. (1994). Den numeriska allmänna jämviktsmodellen. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:6).

Esping, B. (1994). Design optimization as an engineering tool. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:10).

Carlsson, P. (1994). Irreversibel termodynamik i trätorkningssammanhang. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:28).

Gustafsson, M. & Oknestam, C. (1994). Kooperativ i glesbygd. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:15).

Mohlin, Y. (1994). Mellan tradition och modernitet - "Kosackvalet" år 1928 : socialpolitik och socialt arbete i ett framtida Europa - en integrationsteoretisk diskussion. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:1).

Ronnby, A. (1994). Mobilizing local communities. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:17).

Tinnsten, M. (1994). Numerical prediction of acoustic pressure and intensity. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:27).

Lorendahl, B. (1994). Nykooperation och regionutveckling. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:4).

Esping, B. , Clarin, P. & Romell, O. (1994). Octopus : a tool for distributed optimization of multi-disciplinary objectives. (Rapport / Mitthögskolan 1994:2).

Holmbom, A. (1994). On homogenization theory and its application to optimal micro-design of composite materials. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:14).

Bostedt, G. (1994). One stop shops and the reorganization of local government in Sweden. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:29).

Janson, C. , Kim, K. , Larsson, L. , Holm, D. & Esping, B. (1994). Optimization of the series 60 hull from a resistance point of view. (Rapport / Mitthögskolan 1994:5).

Nordlund, J. (1994). Para-social interaction, involvement and catharsis : a theoretical model. Sundsvall : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:23).

Grenestedt, J. L. (1994). Practical optimization of composite surface effect ships and catamarans. (Rapport / Mitthögskolan 1994:24).

Borell, K. (1994). Repertory Grid : en kritisk introduktion. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:21).

Olsson, S. , Wolvén, L. & Olofsson, A. (1994). Service och livskvalitet i Östersunds kommun. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:22).

Bångman, G. (1994). Snabbare tåg - ändrade resvanor : utvärdering av Mittlinjen, etapp 2. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:7).

Sarafoglou, N. , Andersson, . , Holmberg, . & Olsson, . (1994). Spatial infrastructure and productivity in Sweden. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:13).

Sarafoglou, N. (1994). Svensk nationalekonomisk forskning kring ickelinjär dynamik. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:16).

Holmbom, A. (1994). The concept of parabolic two-scale convergence, a new compactness result and its application to homogenization of evolution partial differential equations. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:18).

Bostedt, G. (1994). The industrial health service in Sweden - specialized to death?. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:8).

Espvall, M. (1994). Toraprojektet : en explorativ studie av familjeinriktat arbete med barn i förskoleåldern. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:9).

Wolvén, L. (1994). Är konsumenterna rationella? : en analys utifrån forskning om konsumentbeteende, masskommunikation och välfärd. Härnösand : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:11).

Samlingsverk (redaktör)

Ljungberg, E. (ed.) & Karvonen, L. (ed.) (1999). Nordisk demokrati i förändring. Sundsvall : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1999:1).

Johnsen, B. (ed.) & Welinder, S. (ed.) (1998). Humanister föreläser om Wales, Irland och Jämtland. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1998:4).

Wolvén, L. (ed.) (1998). Livet som teater, spegel eller vardaglig trivialitet? : några socialpsykologiska perspektiv. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1998:16).

Eriksson, I. (ed.) (1998). Mitthögskolan firar sociologin 50 år : dokumentation från en jubileumsdag. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1998:9).

Klint, M. (ed.) & Roxenhall, T. (ed.) (1997). Affärsrelationer i Sundsvallsområdet : En studie för utvecklandet av konkurrenskraften i näringslivet i Sundsvallsområdet. Sundsvall : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1997:11).

Anttila, S. (ed.) & Wörlund, S. (ed.) (1997). Samba, hambo och jenka - Brasilien, Sverige och Finland i samma analys - en omöjlighet? : festskrift med anledning av  docent Yngve Mohlins 50-årsdag den 27/9 1996. (Rapport / Mitthögskolan 1997:3).

Hultén, L. J. (ed.) (1997). Så kommer journalistik till : en antologi om journalistikens produktionsprocesser. Sundsvall : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1997:8).

Nordin, A. (ed.) (1996). Civic culture and social economy : research conference, April 10-11, 1996 in Östersund. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1996:17).

Fjæstad, B. (ed.) (1996). Public perceptions of science, biotechnology, and a new university. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1996:10).

Borell, K. (ed.) & Johansson, R. (ed.) (1995). Samhällets väv : En antologi om samhällsvetenskap och nätverk. Sundsvall : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1995:29).

Kloep, M. (ed.) (1994). Youth in a changing world. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1994:20).