Pedagogiska meddelanden block

Rapporter

Ottelid, M. (2015). Skönlitteratur och socionomutbildning : en forskningsöversikt. Östersund : Mittuniversitetet (Pedagogiska meddelanden / Mittuniversitetet. Institutionen för socialt arbete. 10).  

Mohlin, Y. (2014). En rak vänster : Svensk amatörboxning som socialisations- och integrationsarena. Östersund : Mittuniversitetet (Pedagogiska meddelanden / Mittuniversitetet. Institutionen för socialt arbete. 9).  

Jönsson, J. H. (2011). Development and empowerment through the Crèche and the role of female sex workers : Field practice in India. Östersund : Mid Sweden University (Pedagogiska meddelanden / Mittuniversitetet. Institutionen för socialt arbete. 6).  

Borell, K. (2011). Integrerat skrivande i socionomutbildningen : ett försök och några förslag. Östersund : Mittuniversitetet (Pedagogiska meddelanden / Mittuniversitetet. Institutionen för socialt arbete. 7).  

Ottelid, M. (2010). Sexton uppsatstal 2002-2010. Östersund : Mittuniversitetet. Inst för socialt arbete (Pedagogiska meddelanden / Mittuniversitetet. Institutionen för socialt arbete. 5).  

Thörn, C. (2009). Practice placement abroad : How we do it - Experiences from Mid Sweden University. Östersund : Mittuniversitetet. Institutionen för socialt arbete (Pedagogiska meddelanden / Mittuniversitetet. Institutionen för socialt arbete. 3).  

Wilhelmsson, M. (2009). Sanning och konsekvens : En diskursanalys av utbildningsmaterial kring så kallat hedersrelaterat våld. Östersund : Mittuniversitetet (Pedagogiska meddelanden / Mittuniversitetet. Institutionen för socialt arbete. 2).  

Samlingsverk (redaktör)

Ottelid, M. (ed.) (2012). Personlig och professionell utveckling inom socionomutbildningen : En antologi. Östersund : Mittuniversitetet (Pedagogiska meddelanden / Mittuniversitetet. Institutionen för socialt arbete. 8).  

Ottelid, M. (ed.) (2010). Röster om internationalisering : Några texter som berör internationalisering och socionomutbildning vid Mittuniversitetet. Östersund : Mittuniversitetet. Institutionen för socialt arbete (Pedagogiska meddelanden / Mittuniversitetet. Institutionen för socialt arbete. 4).  

Ottelid, M. (ed.) (2008). Devotion and empowerment : Mid Sweden University students report on social work in rural India 1988-1995. Östersund : Mittuniversitetet (Pedagogiska meddelanden / Mittuniversitetet. Institutionen för socialt arbete. 1).