Skrifter från avdelningen för Humaniora

Avdelningen för Humaniora

Samlingsverk (redaktör)

Samuelson, J. (ed.) (2014). Norrländsk kyrkohistoria i ett komparativt perspektiv. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter från Avdelningen för Humaniora 2).  

Nydahl, E. (ed.) & Perlestam, M. (ed.) (2012). Från legofolk till stadsfolk : Festskrift till Börje Harnesk. Härnösand : Mittuniversitetet (Skrifter från Institutionen för Humaniora 1).