Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetetför Humaniora

Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet

Samlingsverk (redaktör)

Nyman, E. (ed.) , Magnusson, J. (ed.) & Strzelecka, E. (ed.) (2014). Den heliga platsen : Handlingar från symposiet Den heliga platsen. Härnösand 15–18 september 2011. Härnösand : Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet 1).  

Dalin, S. (ed.) (2014). Makt, myter och historiebruk : Historiska problem i belysning. Sundsvall : Avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet 2).