Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer

Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer

Rapporter

Öhman, P. , Carrington, T. , Johansson, T. & Johed, G. (2020). Revisionsklienter som en institutionell utgångspunkt för revisionens kärnvärden. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2020:3).  

Öhman, P. & Svanberg, J. (2020). Kopplingen mellan kvalitetsförsämrade handlingar och etik i revisionsbranschen. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2020:2).  

Öhman, P. (2020). Den framtida revisionen : Förstärkt professionalisering eller avprofessionalisering?. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2020:1).  

Öhman, P. (2019). Risker i det finansiella systemet. Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2019:4).  

Öhman, P. (2019). Revisionens kvalitet och revisorers oberoende. Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2019:2).  

Öhman, P. & Svanberg, J. (2019). Revisorers förhandlingar med klienter. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2019:1).  

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2018). Vad påverkar bankers lönsamhet?. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2018:6).  

Bellman, L. (2018). Värdepåverkande information vid bedömning av kommersiella fastigheters marknadsvärde. Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2018:4).  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2018). Sysselsättningen i små och medelstora företag. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2018:3).  

Lundberg, H. & Rehnfors, A. (2018). Transnationellt entreprenörskap : identifierade möjligheter och resulterande affärsverksamheter. Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2018:2).  

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2018). Lägenhets- och villapriser, börsindex och banklån. Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2018:1).  

Öhman, P. & Svanberg, J. (2017). Äventyras revisorers oberoende av karismatiska klienter?. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2017:4).  

Bellman, L. & Öhman, P. (2017). Auktoriserade fastighetsvärderare: utbildning och praktik. Sundsvall : (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2017:3).  

Hilmersson, M. , Johanson, M. , Lundberg, H. & Papaioannou, S. (2017). Sambanden mellan tidpunkt för, tid fram till och hastighet vid internationell expansion. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2017:2).  

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2017). Kapitalstrukturen i små och medelstora företag. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2017:1).  

Johanson, M. (2016). Nätverk och internationalisering. Sundsvall : (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2016:4).  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2016). Affärskrediter i små och medelstora företag. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2016:3).  

Wahlberg, O. , Öhman, P. & Strandberg, C. (2016). Kunders tillfredsställelse med personliga rådgivare och banken. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2016:2).  

Öhman, P. & Svanberg, J. (2016). Sambandet mellan etisk kultur och revisorers oberoende. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2016:1).  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Skuldfinansiering och företags lönsamhet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:8).  

Gebert Persson, S. & Bellman, L. (2015). Flyttkedjor och boende på ålderns höst. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:7).  

Öhman, P. & Svanberg, J. (2015). Påverkar en identifiering med klienterna revisorers oberoende?. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:6).  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Lönsamhet och tillväxt i små och medelstora företag. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:5).  

Strandberg, C. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2015). Bankkunders engagemang och framtida lojalitet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:3).  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Sambandet mellan rörelsekapitalcykel och lönsamhet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:2).  

Öhman, P. (2015). Revisorers fortlevnadsbedömningar. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:1).  

Lundberg, H. , Öhman, P. & Sjödin, U. (2014). Transaktionsbekvämlighet i betalningsskedet – handlarnas perspektiv. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2014:7).  

Öhman, P. & Wallerstedt, E. (2014). Sveriges första kvinnliga auktoriserade revisorer. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2014:5).  

Rad, A. , Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2014). Kvinnliga och manliga kreditgivares riskbenägenhet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2014:4).  

Öhman, P. , Carrington, T. , Johansson, T. & Johed, G. (2014). Professionalism och kommersialism bland revisorer. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2014:1).  

Bellman, L. (2013). Fastighetspriser för småhus i Västernorrland. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:9).  

Öhman, P. & Svanberg, J. (2013). Tidspress, etisk kultur och revisionskvalitet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:8).  

Öhman, P. (2013). Nystartade bolags intresse för revision efter revisionspliktens avskaffande. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:7).  

Berglund, J. & Öhman, P. (2013). Klienters upplevelser av servicekvalitet i revisionsbranschen. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:6).  

Strandberg, C. (2013). Förväntad och levererad servicekvalitet i en telefonbank. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:5).  

Westerdahl, S. & Öhman, P. (2013). Gröna hus - en forskningsöversikt. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:4).  

Nilsson, A. & Öhman, P. (2013). Kreditgivning i bank efter en finansiell kris. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:3).  

Bellman, L. & Öhman, P. (2013). Fastighetspriser för hyreshus i Västernorrland. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:13).  

Rad, A. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2013). Kreditgivares bedömningar av låneansökningar. Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:12).  

Öhman, P. , Söderberg, B. & Westerdahl, S. (2013). Investeringar i stora fastighetsbestånd. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:11).  

Öhman, P. , Häckner, E. & Sörbom, D. (2013). Klienters syn på revisorers kompetens, skepsis och relationer. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:1).  

Bellman, L. & Öhman, P. (2012). Värdering av kommersiella fastigheter. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:8).  

Strandberg, C. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2012). Bankkunders upplevelser av servicekvalitet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:7).  

Öhman, P. & Wallerstedt, E. (2012). Revisorsprofessionens framväxt i Sverige. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:6).  

Öhman, P. & Söderberg, B. (2012). Träffsäkerheten i fastighetsvärderares bedömningar. Östersund : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:4).  

Gebert Persson, S. , Lundberg, H. & Andresen, E. (2012). Ömsesidig legitimitet i regionala strategiska nätverk. Östersund : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:3).  

Öhman, P. , Grönlund, A. & Svärdsten, F. (2012). Svensk effektivitetsrevision i Riksrevisionens regi. Östersund : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:2).  

Wallerstedt, E. & Öhman, P. (2012). Kvinnornas intåg i revisionsbranschen. Östersund : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:1).