Social science reports from Mid Sweden University

Social science reports from Mid Sweden University

Rapporter

Lidén, G. (2011). Democracy and Diffusion : Creating a Comprehensive Model for Explaining Democracy. Östersund : Mid Sweden University (Social Science Reports from Mid Sweden University 4).  

Zakrisson, I. (2010). Big Five Inventory (BFI) : Utprövning för svenska förhållanden. Östersund : Mid Sweden University (Social Science Reports from Mid Sweden University 3).  

Öhman, S. & Olofsson, A. (2009). Kris och risk i det heterogena samhället. Östersund : Mid Sweden University (Social Science Reports from Mid Sweden University 2).  

von Friedrichs, Y. (2009). Omvandling, omställning och omstrukturering i närsamhället : En studie om hur försvarsnedläggningen i Sverige under 2000-talets första år påverkat lokal näringslivsutveckling. Östersund : Mid Sweden University (Social Science Reports from Mid Sweden University 1).  

Samlingsverk (redaktör)

von Friedrichs, Y. (ed.) , Gawell, M. (ed.) & Wincent, J. (ed.) (2014). Samhällsentreprenörskap : Samverkande för lokal utveckling. Östersund : Mid Sweden University (Social Science Reports from Mid Sweden University 5).