Social science reports from Mid Sweden University

Spara favorit 9 mar mars 2017

Social science reports from Mid Sweden University

Kapitel i böcker, del av antologier

Bäckström, I. & Åslund, A. (2014). Framgångsrikt ledarskap inom samhällsentreprenöriell verksamhet. I Samhällsentreprenörskap – samverkande för lokal utveckling. Sundsvall : Mittuniversitetet (Social Science Reports from Mid Sweden University). S. 195-209.

Pierre, A. (2014). Grön omsorg : Ett samhällsentreprenöriellt företagskoncept. I Samhällsentreprenörskap : Samverkande för lokal utveckling. Östersund : Mittuniversitetet (Social Science Reports from Mid Sweden University). S. 69-84.

Sörensson, A. (2014). Hur kan högre utbildning bidra till samhällsentreprenörskap på utbildningsorten?. I Samhällsentreprenörskap : samverkan för lokal utveckling. Östersund : Mittuniversitetet (Social Science Reports from Mid Sweden University) (Social Science Reports from Mid Sweden University). S. 167-179.

Nordström, C. (2014). Kombinatörer och livsstilsföretagare - även samhällsentreprenörer?. I Samhällsentreprenörskap : samverkande för lokal utveckling. Sweden, Östersund : Mid Sweden University (Social Science Reports from Mid Sweden University). S. 127-148.

Sjödin, U. (2014). Kreativa människors samhällsentreprenörskap – en inspirerande företagsmodell för lokal utveckling. I Samhällsentreprenörskap: Samverkande för lokal utveckling. Östersund : Mittuniversitetet (Social Science Reports from Mid Sweden University). S. 103-126.

From, J. & Olofsson, A. (2014). Kunskapsekonomi och regional utveckling. I Samhällsentreprenörskap – samverkande för lokal utveckling. Östersund : Mittuniversitetet (Social Science Reports from Mid Sweden University). S. 181-193.

von Friedrichs, Y. , Gawell, M. & Wincent, J. (2014). Samhällsentreprenörskap – kontexter, organisering och perspektiv för hållbar utveckling. I Samhällsentreprenörskap – samverkande för lokal utveckling. Östersund : Mid Sweden Univetsity (Social Science Reports from Mid Sweden University). S. 7-20.

von Friedrichs, Y. & Wahlberg, O. (2014). Tillsammans är vi starka! : Docksta bordtennisklubb – en samhällsentreprenöriell tusenkonstnär. I Samhällsentreprenörskap – samverkande för lokal utveckling. Östersund : Mid Sweden University (Social Science Reports from Mid Sweden University). S. 21-45.

Danielsson, U. (2014). Är generation Y en samhällsentreprenöriell generation?. I Samhällsentreprenörskap : samverkan för lokal utveckling. Östersund : Mittuniversitetet (Social Science Reports from Mid Sweden University). S. 149-166.

Rapporter

Lidén, G. (2011). Democracy and Diffusion : Creating a Comprehensive Model for Explaining Democracy. (Social Science Reports from Mid Sweden University 4).  

Zakrisson, I. (2010). Big Five Inventory (BFI) : Utprövning för svenska förhållanden. Östersund : Mittuniversitetet (Social Science Reports from Mid Sweden University 3).  

Öhman, S. & Olofsson, A. (2009). Kris och risk i det heterogena samhället. Östersund : Mid Sweden University (Social Science Reports from Mid Sweden University 2).  

von Friedrichs, Y. (2009). Omvandling, omställning och omstrukturering i närsamhället : En studie om hur försvarsnedläggningen i Sverige under 2000-talets första år påverkat lokal näringslivsutveckling. Östersund : Mittuniversitetet (Social Science Reports from Mid Sweden University 1).  

Samlingsverk (redaktör)

von Friedrichs, Y. (ed.) , Gawell, M. (ed.) & Wincent, J. (ed.) (2014). Samhällsentreprenörskap : Samverkande för lokal utveckling. Östersund : Mittuniversitetet (Social Science Reports from Mid Sweden University 2014:5).