Populärvetenskapliga serien ETOURstudier

Populärvetenskapliga studier ETOUR studier

Proceedings (redaktörsskap)

Lindahl, P. (ed.) (2004). Lokal mat och turism : Seminarium 27 april 2004, Salén konferens & Matsalar, Stockholm. Östersund : Etour (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2004:22).  

Frimodig, C. (ed.) (2002). Dokumentation av seminariet Skogen och turismen : Umeå 16 maj 2002. Östersund : ETOUR (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2002:16).  

Frimodig, C. (ed.) (2000). Dokumentation av konferensen Destinationsutveckling - planering, implementering och effekter. Östersund : ETOUR (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2000:6).  

Frimodig, C. (ed.) (2000). Dokumentation av seminariet Naturturism i södra fjällen - planering, utveckling och förvaltning : Östersund 8 november 2000. Östersund : ETOUR (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2000:7).  

Rapporter

Nordin, S. & Hjalager, A. (2017). Är turistnäringen mer innovativ än vi tror?. Östersund : Mid Sweden University (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2017:1).  

Berg, K. , Danius, N. , Åstrand, J. & Öberg, K. (2000). Den goda resan : ett projekt som ska ge nya ideer och perspektiv på utveckling av turistmåltider. Östersund : ETOUR (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2005:5).  

Sahlberg, B. (2004). Rötter, riter & roller : turism och resande i upplevelsesamhället. Östersund : Etour (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2004:21).

Nordin, S. (2004). Kluster och turism. Östersund : ETOUR (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2004:19).

Sillanpää, P. (2002). Hur uppstår bilden av ett resmål? : Om brittiska sportfiskare och -jägare i Jämtland och Tröndelag mellan åren 1830 och 1914.. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2002:15).

Holmberg, J. & Sahlberg, B. (2002). Framtidens camping. Östersund : ETOUR (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2002:13).

Romild, U. (2001). Turistens val : två studier av besökare och informationskanaler i Kramfors/Höga Kusten 1998/1999. Östersund : ETOUR (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2001:14).

Fredman, P. & Heberlein, T. A. (2001). Svensk fjällturism. Östersund : ETOUR (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2001:12).

Sahlberg, B. (2001). Möten, människor & marknader : om turism och resande. Malmö : Liber ekonomi i samarbete med European Tourism Research Institute (ETOUR) (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2001:11).

Müller, D. K. , Pettersson, R. , Fredman, P. , Lundberg, C. , Frey, B. , Hansson, M. & Bederoff, D. (2001). Tyska turister i Sverige : forskning och studier som ger ökad kunskap om tyska turister och som kan bidra till att svenska turistföretag blir framgångsrika på den tyska resemarknaden. Östersund : ETOUR (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2001:10).

Lexhagen, M. & Nysveen, H. (2000). Tjänster på Internet : En analys av hotell, flyg, resebyråer och researrangörer. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2000:8).

Larsson, M. (2000). Festivalbesökaren : marknadsföringskanaler och attityder till Storsjöyran. Östersund : ETOUR (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2000:3).

Grevby, A. , Ångman, L. & Lexhagen, M. (1999). IT användning i turistnäringen : Nätverk, växtvärk, och huvudvärk. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 1999:2).

Sahlberg, B. (1998). Kungar, katastrofer & kryddor. Östersund : ETOUR (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 1998:1).

Samlingsverk (redaktör)

Carlbring, Ö. (ed.) & Fredman, P. (ed.) (2004). Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism : Skydd av natur och kultur - död hand eller lönsam upplevelseindustri? Turistföretagande i natur- och kulturmiljöer - en framtidsbransch? 12-13 november 2003, Campus, Mitthögskolan, Östersund. Östersund : ETOUR (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2004:20).  

Frimodig, C. (ed.) (2003). I kulturarvets fotspår - nya möjligheter för svensk turism. Östersund : ETOUR (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2003:17).

Sahlberg, B. (ed.) (2001). På resande fot : 23 forskare skriver om turism och upplevelser. Östesrund : ETOUR (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2001:9).