Rapport / Mitthögskolan, Institutionen för Turismvetenskap

Rapport / Mitthögskolan, Institutionen för Turismvetenskap

Rapporter

Myhr Andersson, G. , von Friedrichs Grängsjö, Y. & Rosenberg, L. (1997). Slutrapport och Utvärdering av Nationellt Centrum för Småskalig Turism.. (Rapport / Mitthögskolan, Institutionen för turismvetenskap 1997:3).

Boden, B. (1996). 1990-talets ekonomiska kris i ett långsiktigt regionalt perspektiv : Jämtlands län 1880-1995.. Östersund : Mitthögskolan, Institutionen för turismvetenskap (Rapport / Mitthögskolan, Institutionen för turismvetenskap 1996:9).

Grängsjö, P. (1996). Den turismvetenskapliga rapporten. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan, Institutionen för turismvetenskap 1996:2).

Bengtsson, H. , Larsson, C. , Nilsson, E. , Rönnberg, E. , Sivertsson, M. & Wallin, P. (1996). Destination Baltikum. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan, Institutionen för turismvetenskap 1996:5).

Dyrvold, A. & Munck, R. (1996). Det svenska inrikesflygets avreglering : vilka är de egentliga effekterna fram till idag?. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan, Institutionen för turismvetenskap 1996:8).

Davies, M. (1996). History and tourism - empty meeting grounds? : seminar at Mid Sweden University, December 1994. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan, Institutionen för turismvetenskap 1996:1).

Lingvall, J. (1996). Sydostasien - en turistmarknad för Skandinavien? eller Projekt Chulalongkorn. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan, Institutionen för turismvetenskap 1996:7).

Emmelin, L. (1996). Turism - Friluftsliv - Naturvård - ett triangeldrama. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan, Institutionen för turismvetenskap 1997:1).

Ahlgren, M. , Nilsson, P. Å. , Olausson, P. M. & Rylenius, K. (1995). Högertrafik och massturism : En betraktelse över folkomröstningar och deras betydelse. Östersund : Institutionen för turismvetenskap (Rapport / Mitthögskolan, Institutionen för turismvetenskap 1995:1).

Samlingsverk (redaktör)

Nilsson, P. (ed.) (1996). Fyra essäer om Turismens historia i Jämtland. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan, Institutionen för turismvetenskap 1996:6).