Utredningsserien ETOUR

Rapporter

Bodén, B. , Grängsjö, P. , Pettersson, R. & Svensson, B. (2006). Kunskapsdriven turismutveckling i Västernorrland : Rapport från en förstudie. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2006:32).  

Svensson, B. , Grängsjö, P. , Pettersson, R. & Häreblad, L. (2006). Analys av förutsättningarna för samarbete Sundsvall - Östersund - Trondheim kring upplevelsenäringarna. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2006:31).  

Pettersson, R. & Jonsson, A. (2006). Effekter av en regional filmproduktion : Slutrapport. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2006:30).  

Pettersson, R. , Svensson, B. , Grundberg, J. , Nordin, S. & Grängsjö, P. (2005). Målkonflikter mellan natur, kultur och turism i hållbart utvecklingsarbete. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2005:29).  

Johansson, M. , Holmström, A. & Junkka, F. (2005). Hur användbar är svensk turiststatistik : En studie över rese- och gästnattsstatistik 1990-2003. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2005:28).  

Nordin, S. (2005). Tourism of Tomorrow : Travel Trends and Forces of Change. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2005:27).  

Pettersson, R. & Lindahl, P. (2005). Intressanta mötesplatser mellan samer och allmänhet : Slutrapport från projektet Ökad kunskap genom turism II. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2005:26).  

Sillanpää, P. (2004). Skönlitteraturens påverkan på bilden av en plats: Jan Guillous böcker om Arn och Mikael Niemis Populärmusik från Vittula - en studie av svenskarnas associationer. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2004:25).  

Pettersson, R. (2004). Turismutbildningar i Europa : några europeiska jämförelser inför en utbildningskonferens. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2004:24).  

Svensk, G. (2004). Svenskarnas framtida resande - bokade, planerade och drömresor i Sverige och till utlandet : maj 2004. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2004:23).  

Flagestad, A. , Svensk, G. , Nordin, S. & Lexhagen, M. (2004). Vintersportorten - året runt. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2004:22).  

Hörnsten-Friberg, L. (2004). Naturturismen i Värmland. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2004:21).  

Svensk, G. (2004). Svenskarnas framtida resande - bokade, planerade och drömresor i Sverige och till utlandet : januari 2004. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2004:20).  

Holmström, A. (2004). Svenskarnas turistresor med buss. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2004:19).  

Svensk, G. (2003). Svenskarnas framtida resande - bokade, planerade och drömresor i Sverige och till utlandet : september 2003. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2003:18).  

Lagerkvist, S. , Danielsson, M. & Säll, B. (2003). Miljöarbete i svensk turistnäring : En uppdaterad sammanställning framtagen av ETOUR på uppdrag av Turistdelegationen. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2003:17).  

Norgren, C. (2003). Må Bra-anläggningar i Sverige : En kartläggning på uppdrag av Sveriges Rese- och Turistråd. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2003:16).  

Grängsjö, P. (2003). Turistbyråernas framtid. Östersund : European Tourism Research Insititute (ETOUR) (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2003:15).  

Nordin, S. (2003). Tourism clustering & innovation : Paths to economic growth & development. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2003:14).  

Fredman, P. & Hansson, A. (2003). Besökare i Tyresta nationalpark.. Östersund : European Tourism Research Institute(ETOUR) (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2003:13).  

Svensk, G. (2003). Svenskarnas framtida resande - bokade, planerade och drömresor i Sverige och till utlandet : maj 2003. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2003:12).  

Svensk, G. & Holmström, A. (2003). Svenskarnas framtida resande - bokade, planerade och drömresor i Sverige och utomlands : januari 2003. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2003:11).  

Nordin, S. , Sahlberg, B. & Holmström, A. (2003). Våra populäraste turistregioner : En studie om svenskarnas resande i Sverige. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2003:10).

Pettersson, R. & Lindahl, P. (2002). Turism - hot eller möjlighet för den samiska kulturen? : slutrapport för projektet "ökad kunskap genom turism". Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2002:9).  

Norgren, C. , Holmberg, J. & Sahlberg, B. (2002). Svenskarnas val av färdmedel vid resor i Sverige 1990-2001. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2002:7).

Hörnsten, L. & Fredman, P. (2002). Besök och besökare i Fulufjället 2001 : En studie av turismen före nationalparksbildning. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2002:6).

Holmberg, J. (2002). Turism, terrorism och säkerhet. Östersund : Etour (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2002:5).

Holmberg, J. & Sahlberg, B. (2002). Svensk Camping - nutid och framtid. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2002:4).  

Lexhagen, M. (2001). Internet på svenska hotell : En kartläggning. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2000:3).

Lexhagen, M. & Grevby, A. (1999). IT användning i turistnäringen : En kartläggning av små och medelstora företag. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 1999:2).

Stiernstrand, O. (1998). Riktade studier för utveckling av svensk turism : studie gjord på uppdrag av Turistdelegationen. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 1998:1).