Working paper ETOUR

Rapporter

Ankre, R. (2009). Zoning in a future coastal biosphere reserve : Planning for tourism and outdoor recreation in the Blekinge archipelago, Sweden. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2009:1).  

Lexhagen, M. (2008). Kundens upplevda värde på webbplatser för resor och turism : - Inte för nöjes skull. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2008:3).  

Lexhagen, M. (2008). Customer perceived value of travel and tourism web sites. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2008:2).  

Öhrling, S. (2008). Krig, tsunami och turism i Sri Lanka : Tre divergerande eller konvergerande fenomen?. (Working paper - European Tourism Research Institute 2008:1).  

Ankre, R. & Emmelin, L. (2006). Zoning and opportunity Spectrum Planning in a Discontinuous Environment : Planning for Tourism and Outdoor Recreation in the Luleå Archipelago, Sweden. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2006:2).  

Fredman, P. , Hörnsten Friberg, L. & Emmelin, L. (2006). Visitor Surveys at Fulufjället : Before and After National park Establishment. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2006:1).  

Zillinger, M. (2005). A spatial approach on tourists’ travel routes in Sweden. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2005:3).  

Nordin, S. & Svensson, B. (2005). The Significance of Governance in Innovative Tourist Destinations : Paper presented at the 55th AIEST Congress Brainerd, USA, August 28 – September 1, 2005.. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2005:2).

Ankre, R. (2005). Visitor Activities and Attitudes in Coastal Areas : A case study of the Luleå archipelago, Sweden. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2005:1).  

Wall-Reinius, S. (2004). Vandringsturism i Laponia. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Working paper - European Tourism Research Institute 2004:3).  

Zillinger, M. (2004). German tourists and their use of guidebooks in Sweden. Östersund : Etour (Working paper - European Tourism Research Institute 2004:1).  

Wall Reinius, S. (2003). Tourist's Behaviour and Attitudes in the Northern Part of the Swedish Mountains. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Working paper - European Tourism Research Institute 2003:6).  

Pettersson, R. (2003). The winter festival in Jokkmokk : a development from trading place to Sami tourism event. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2003:5).  

Gudmundson, A. & Lexhagen, M. (2003). Relationsmarknadsföring och teknologi i tjänsteföretag : Intern marknadsföring en förutättning?. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Working paper - European Tourism Research Institute 2003:4).  

Vuorio, T. , Emmelin, L. & Sandell, K. (2003). Methods for monitoring outdoor recreation and tourism in large nature areas. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2003:3).  

Grängsjö, P. (2003). Organisering av turism : En undersökning av webbplatser för turismens regionala samarbetsorganisationer. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Working paper - European Tourism Research Institute 2003:2).  

Gudmundson, A. & Lexhagen, M. (2003). Intäktsstyrning och prissättning på säsongsberoende hotell. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Working paper - European Tourism Research Institute 2003:1). (Working paper - European Tourism Research Institute ).  

Lagerkvist, S. (2002). Påverkar miljömärkning valet av boendeanläggning : En kvalitativ förstudie. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2002:4).  

Lindberg, K. , Denstadli, J. M. , Vuorio, T. & Fredman, P. (2002). Residents in Södra Jämtlandsfjällen : Attitudes toward windpower, national park designation and tourism development. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2002:3).  

Heberlein, T. A. & Fredman, P. (2002). Motivation, Constraints and Visits to the Swedish Mountains. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2002:2).  

Hörnsten, L. (2002). Turisters attityder till vindkraftverk i fjällen. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2002:1).  

Skylare, E. (2001). Turistbyrån i det turistiska produktionssystemet : Förstudie. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2001:8).  

Gudmundsson, A. & Lundberg, C. (2001). Internal marketing : A way of improving service quality. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2001:7).

Gudmundson, A. & Lundberg, C. (2001). The Lives and Attitudes of Employees in Tourism : A study of seasonal workers in a Swedish ski-resort. Östersund : European Tourism Research Institute (Working paper - European Tourism Research Institute 2001:6).

Gudmundson, A. & Lundberg, C. (2001). "State-of-the-Art" inom Relationsmarknadsföring : Ett marknadsföringsperspektiv om relationernas betydelse. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Working paper - European Tourism Research Institute 2001:5).

Lagerkvist, S. (2001). Miljöanpassad turism. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2001:13).  

Lindberg, K. , Denstadli, J. M. , Fredman, P. , Heldt, T. & Vuorio, T. (2001). Skiers and snowmobilers in södra Jämtlandsfjällen : are there recreation conflicts?. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2001:12).

Grundberg, J. (2001). Kulturmiljövård och turism i Danmark, Skottland och Sverige : en jämförelse. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2001:1).  

Frisk, L. (2000). Skilda världar : om destinationsutveckling och samarbete. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2000:8).

Vuorio, T. & Emmelin, L. (2000). Naturturism i norr. (Working paper - European Tourism Research Institute 2000:6).

Green, C. (2000). Längtan efter det genuina : om det globala och det lokala i ett världsarv. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2000:5).

Heberlein, T. A. & Fredman, P. (2000). Swedish participation and non participation in mountain tourism : results from a national screener survey. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2000:4).

Lundberg, C. , Fredman, P. , Junger, E. , Gudmundsson, A. & Emmelin, L. (2000). Tyskar i fjällen : Resultat från en fältundersökning i Femundsmarka, Rogen och Långfjället. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Working paper - European Tourism Research Institute 2000:3).

Emmelin, L. & Vuorio, T. (1999). Planeringsunderlag för avvägningen bruk och värn : metodik för att beskriva ett besöksmönster i ett stort och svåröverblickbart fjällområde. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2000:12).

Vuorio, T. , Göransson, S. & Emmelin, L. (1999). Vandrare i södra Jämtlandsfjällen : underlag för översiktlig planering. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2000:11).

Gudmundson, A. , Lundberg, C. & Andersson, T. (2000). The Nature of Work Motivation : Herzberg´s Two-Factor Theory Applied to Seasonal Workers in a Swedish Ski-Resort. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2000:10).

Hallerfelt, M. (2000). Turism 2000 : destinationsutveckling i praktiken. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2000:1).

Andersson, T. D. & Solberg, H. A. (1999). Leisure events and regional economic impact. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 1999:9).

Andersson, T. D. (1999). Local residents attitudes towards a big sports event : an analysis of the World championships in Nordic ski in Norway 1997. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 1999:6).

Frisk, L. (1999). Social and cultural conditions for tourism destination development : through the eyes of "The cultural diamond". Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 1999:5).

Romild, U. (1999). A Power Comparison of Different Tests in Inhomogeneous Populations - Test with a Density Adjusted Distance and Previous Suggestions. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 1999:31).

Andersson, T. D. (1999). Self actualisation in the Antarctic. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 1999:30).

Ljungdahl, E. (1999). Kulturturism i norr. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 1999:3).

Heberlein, T. A. & Vuorio, T. (1999). People and tourism in 1/3 of Sweden : current status and recent trends. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 1999:29).

Aronsson, K. (1999). Kultur, kulturpolitik och turism : konvergens och konflikt. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 1999:28).

Fredman, P. (1999). Values of mountain tourism : economic benefits across visitor segments in Femundsmarka, Rogen and Långfjället. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 1999:26).

Pettersson, R. (1999). Turism i sameland : Dagens och morgondagens turism kopplad till samer i svenska Lappland. östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 1999:24).

Emmelin, L. & Iderot, A. (1999). Mittåkläppen : En omstridd naturattraktion. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 1999:23).

Romild, U. (1999). Orsaker till att människor är mer eller mindre benägna att besöka attraktioner på en destination. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 1999:22).

Green, C. (1999). Världsarvet Laponia och samisk identitet : ekologi, politik och kulturella uttryck. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 1999:18).

Aronsson, K. (1999). Samisk kulturturism. 3. Kulturell identitet och etnicitet i forskning och förmedling : Exemplet samerna. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 1999:16).

Hedman, S. (1999). Samisk kulturturism. 1., Båtsuoj : exempel på skogssamisk kulturturism. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 1999:12).

Romild, U. (1999). Testing for Clustering with Density Adjusted Distances in Inhomogeneous Populations with applications in Tourism. östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 1999:11).

Sillanpää, P. (1999). What can we learn from the Scandinavian sporting tour? : a discussion on geographical imagology. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 1999:1).

Lindahl, H. (1998). The culture of snowboarding : subcultures, social movement, collective identity and collective action. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 1998:1).

Rapporter

Lexhagen, M. , Chekalina, T. & Lundberg, C. (2019). The ABBA fandom : - an online survey. Östersund : Mid Sweden University (Working paper - European Tourism Research Institute 1).