Utbildning

Vi erbjuder ett kurspaket om 30 hp kurs inom samhällsentreprenörskap.

Kurspaketet "samhällsentreprenörskap för kreativ utveckling" är en utbildning om betydelsen av entreprenörskap och entreprenörer i samhället och vänder sig särskilt till tjänsteman eller politiker i offentlig sektor. Kursen passar dem som har intresse för entreprenörskap som drivkraft för kreativ samhällsutveckling. I kursen blandas teori, praktisk tillämpning och internationellt studiebesök.

Har du funderingar kring kursen? Hör av dig till Wilhelm.Skoglund@miun.se

Mer om kurspaketet Samhällsentreprenörskap för kreativ utveckling