Årets sociala entreprenör 2015

Mittuniversitetet driver sedan sommaren 2010 ett omfattande tvärvetenskapligt forskningsprojekt, SESPA, kring socialt- och samhällsentreprenörskap samt sociala innovationer. Inom ramen för detta projekt pågår en rad aktiviteter för att dels öka och sprida kunskapen om området och dels för att lyfta fram förebilder för socialt entreprenörskap och sociala innovationer. En av dessa är att utse Årets sociala entrepenör.

Solvatten.jpg
Petra Wadströms son, David Wadström som ingår i familjeföretaget Solvatten, var på plats och tog emot priset som Årets sociala företagare 2015.

2015 års sociala entreprenör är Petra Wadström - Solvatten

Under Entreprenörskapsdagarna delas priset ”Årets sociala företagare” ut. I år, 2015, vann Petra Wadström och företaget Solvatten. Solvatten är också namnet på en kostnadseffektiv innovation som med hjälp av solen ger användaren ett rent och varmt vatten. Det är en direkt och praktisk lösning för alla som lever på platser i världen där rent och varmt vatten inte är en självklarhet.

- Vi är jätteglada och stolta över priset, det är omtanke om andra människor och viljan att göra något meningsfullt som har drivit oss att utveckla Solvatten, sade David Wadström vid prisutdelningen.

Juryns motivering:
Företaget får priset för sin sociala innovation vilken renar vatten genom solenergi. Detta är en produkt som dels är lätt att använda och dels kan förändra många människors livssituation i världen.

www.solvatten.se