Entreprenörskapsdagarna 2010

Projektet SESPA bjuder årligen in till en konferens inom socialt- och samhällsentreprenörskap.

Entreprenörskapsdagarna 2010

Årets Entreprenörskapsdagar hölls den 9-10 december på Södra Berget i Sundsvall. Temat för konferensen var: "The 1st Conference on Societal Entrepreneurship in Sparsely Populated Areas".
Här fanns en mix av forskning, sociala entreprenörer och deltagare från USA som redovisade de studier som genomförts inom ramen för det s k GEM projektet.

Program