Inger Axbrink

Kommunikatör|Communications Officer

  • Tjänstetitel: Kommunikatör
  • Annan titel: Koordinator Myndighetsnätverket 2022-2024
  • Ansvarsområde: Koordinator för Myndighetsnätverket Västernorrland och Samverkanshandläggare NMT fakulteten
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428899
  • Mobiltelefon arbete: 070-3931643
  • E-postadress: inger.axbrink@miun.se
  • Besöksadress: Campus Sundsvall Hus L
  • Rumsnummer: L320D
  • Ort: Sundsvall

Extra kontaktinformation

Jobbar som koordinator för Myndighetsnätverket 2022-2024 samt handläggare för samverkansplattformarna vid NMT fakulteten, däribland Internship för civilingenjörsstudenter. 

Har varit projektledare för antologin och seminarieserien om skogens värden 2022-2023. 

Läs mer på: 

www.miun.se/skogensvarden

www.myndighetsnatverket.se

Sidan uppdaterades 2024-04-27