Mittuniversitetet -utbildning, forskning och arbetslivskontakter

metoo

Ny forskning sätter fingret på utbredd sexism inom turismsektorn

Anställda inom turismsektorn är ofta unga, invandrade och kvinnor. Och de utsätts för mer sexism än anställda inom många andra branscher. Det...

Vindkraftverk och fåglar

Med fåglarnas bästa i sikte

Movement är ett treårigt forskningsprojekt som utvecklar morgondagens teknik för att studera hur vindkraft påverkar fåglar. Forskningen kan bidra till...

Storslagna fjäll

Fjällandskapets utveckling och bevarande engagerar många

– De svenska fjällen är inte vildmark, människor har satt sina avtryck, säger Sandra Wall-Reinius, lektor i kulturgeografi. Hur fjällen ska bevaras, oc...