Exteriör Campus Sundsvall, vinterbild

Mittuniversitetet -utbildning, forskning och arbetslivskontakter

Välkommen till en ny termin

Varmt välkomna alla ni som börjar er utbildning hos oss–på campus eller distans. På denna sida finns hjälp och stöd på vägen. 

Ny student