Sara Ahlin

Studievägledare|Study Counsellor

  • Tjänstetitel: Studievägledare
  • Akademisk titel: Studievägledare
  • Annan titel: Provhandläggare för Högskoleprovet vid Mittuniversitetet
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428945
  • E-postadress: sara.ahlin@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 8 831 25 Östersund
  • Rumsnummer: Hus G, plan 3
  • Ort: Östersund

Sidan uppdaterades 2024-03-22