Agnes Wredenberg

Koordinator|Coordinator

  • Tjänstetitel: Koordinator
  • Annan titel: - för idrottsrelaterade verksamheter
  • Avdelning: Universitetsledningens stab (UL)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428626
  • Mobiltelefon arbete: 072-5818722
  • E-postadress: agnes.wredenberg@miun.se
  • Rumsnummer: D208
  • Ort: Östersund

Jag arbetar som koordinator och projektledare på Mittuniversitets idrottsakademi och driver frågor och hanterar ärenden inom ramen för Riksidrottsuniversitetet. Jag är också DK-vägledare och arbetar med dubbla karriärer, d.v.s. studenter som kombinerar elitidrott och studier. På idrottsakademin arbetar vi även med uppdragsutbildningar, idrottsrelaterade projekt inom bl.a. parasport, forskning och samverkan.