Agnes Wredenberg

Koordinator|Coordinator

  • Tjänstetitel: Koordinator
  • Annan titel: - för idrottsrelaterade verksamheter
  • Avdelning: Rektors kansli (REK)
  • Telefon arbete: 010-142 86 26
  • Mobiltelefon arbete: 072-581 87 22
  • E-postadress: Agnes.Wredenberg@miun.se
  • Rumsnummer: D208

Jag arbetar som koordinator på Mittuniversitets idrottsakademi och driver frågor och hanterar ärenden inom ramen för Riksidrottsuniversitetet. Jag är också DK-vägledare och arbetar med dubbla karriärer, dvs. studenter som kombinerar elitidrott och studier. På idrottsakademin arbetar vi även med uppdragsutbildningar, idrottsrelaterade projekt inom bl.a. parasport, idrottsrelaterad forskning och samverkan.