Anders Danielsson

Spara favorit

Bakgrund

Född och uppvuxen i Örnsköldsvik. Tog min magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap 2005 vid Uppsala Universitet. Har även studerat till Biomedicinsk analytiker vid Uppsala universitet. 2011 började jag min anställning som bibliotekarie vid Mittuniversitetet. Innan dess har jag arbetat på kommunbibliotek i Stockholm, Södertälje, Torsby och Åre.

Övrigt

Forskningsnära tjänster

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Mattsson, G. , Danielsson, A. , Kriz, V. , Carlsson, P. & Jansson, L. (2006). Endothelial cells in endogenous and transplanted pancreatic islets : differences in the expression of angiogenic peptides and receptors. Pancreatology (Print), vol. 6: 1-2, ss. 86-95.