Andreas Andersson | miun.se

Andreas Andersson

  • Akademisk titel: Universitetslektor
  • Annan titel: Programansvarig för Ekoingenjörsprogrammet
  • Avdelning: Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande (EHB)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428657
  • E-postadress: andreas.andersson@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Miljöteknik, Miljövetenskap

Forskningsområden

Klimatforskare med fokus på gränsskiktsmeteorologi och utbyte av växthusgaser mellan atmosfären och akvatiska system (hav, sjöar och vattendrag)

Forskning

CO2 emissioner från vattendrag.
Det marina Arktisk roll som sänka av atmosfäriskt CO2

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

MacIntyre, S. , Bastviken, D. , Arneborg, L. , Crowe, A. T. , Karlsson, J. , Andersson, A. , Gålfalk, M. , Rutgersson, A. & et al. (2021). Turbulence in a small boreal lake : Consequences for air–water gas exchange. Limnology and Oceanography, vol. 66: 3, ss. 827-854.    

Sjöblom, A. , Andersson, A. , Rutgersson, A. & Falck, E. (2020). Flow over a snow-water-snow surface in the high Arctic, Svalbard : Turbulent fluxes and comparison of observation techniques. Polar Science, vol. 25    

Andersson, A. , Sjöblom, A. , Sahlée, E. , Falck, E. & Rutgersson, A. (2019). Enhanced Air–Sea Exchange of Heat and Carbon Dioxide Over a High Arctic Fjord During Unstable Very-Close-to-Neutral Conditions. Boundary-layer Meteorology, vol. 170: 3, ss. 471-488.    

Andersson, A. , Falck, E. , Sjöblom, A. , Kljun, N. , Sahlee, E. , Omar, A. M. & Rutgersson, A. (2017). Air-sea gas transfer in high Arctic fjords. Geophysical Research Letters, vol. 44: 5, ss. 2519-2526.    

Andersson, A. , Rutgersson, A. & Sahlee, E. (2016). Using eddy covariance to estimate air-sea gas transfer velocity for oxygen. Journal of Marine Systems, vol. 159, ss. 67-75.  

Andersson, A. , Rutgersson, A. & Sahlée, E. (2014). Using a High-Frequency Fluorescent Oxygen Probe in Atmospheric Eddy Covariance Applications. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, vol. 31: 11, ss. 2498-2511.  

Konferensbidrag

Waller, J. , Andersson, A. , Jonsson, A. , Wallin, M. & Sahlée, E. (2018). Measurements of carbon dioxide fluxes over an oligotrophic Boreal river in northern Scandinavia. I Book of abstracts : Linnaeus ECO-TECH '18 : 11th  International conference on establishment of cooperation between companies and institutions in the Nordic countries, the Baltic Sea region and the world. Kalmar :  

Sidan uppdaterades 2022-11-18