Andrew Butterworth

Bibliotekarie|Librarian

  • Tjänstetitel: Bibliotekarie
  • Ansvarsområde: Biblioteksservice och lärandestöd
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428817
  • E-postadress: andrew.butterworth@miun.se
  • Rumsnummer: N504
  • Ort: Sundsvall

Bakgrund

Jag tog ett mastersexamen i informationsvetenskap vid City University i London 1999-2000. Efter mina studier jobbade jag som medicinsk bibliotekarie vid North Middlesex Hospital och sedan Westminster Primary Care Trust i London. Jag flyttade till Sverige år 2003 och 2005 hamnade jag vid Sundsvalls sjukhusbibliotek. Sedan 2009 har jag jobbat vid Miuns bibliotek i Sundsvall.

Jag ingår i bibliotekets verksamhetsområde för biblioteksservice och lärandestöd och arbetar med undervisning i informationskompetens. Jag har gått kursen i högskolepedagogik.Undervisning

Jag undervisar studenter, från både HUV och NMT, i informationskompetens.

Övrigt

Skyddsombud för UB/LRC i Sundsvall.

Sidan uppdaterades 2022-11-18