Anette Mårtén

Studievägledare

  • Tjänstetitel: Studievägledare
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: 010-1428335
  • E-postadress: anette.marten@miun.se
  • Rumsnummer: G3320
  • Ort: Östersund