Annacarin Aronsson

Spara favorit

Jag jobbar halvtid med inhouseproduktion, vilket betyder att jag till stor del producerar artiklar och nyheter om Mittuniversitetet.
Andra halvtiden jobbar jag med studentrekrytering och studentkommunikation, där events ingår under mitt ansvarsområde.

Bakgrund

Jag är utbildad journalist och har arbetat som multireporter de senaste åren.