Anna Frisint | miun.se

Anna Frisint

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1726525
  • E-postadress: anna.frisint@miun.se
  • Rumsnummer: K428
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Rehabiliteringsvetenskap

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Gunnarsson, A. B. , Frisint, A. , Hörberg, U. & Wagman, P. (2021). Catching sight of well-being despite a stress-related disorder. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, vol. 29: 8, ss. 699-707.  

Sidan uppdaterades 2022-11-18