Anna Haeggström

Samordnare|Samordnare

  • Tjänstetitel: Samordnare
  • Ansvarsområde: Beslutsmöten för rektor och förvaltningschef. Samordning för universitetsledningen.
  • Avdelning: Universitetsledningens stab (ULS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428493
  • E-postadress: anna.haeggstrom@miun.se
  • Besöksadress: Grönborg, Storgatan 73, Sundsvall
  • Rumsnummer: AÖ224
  • Ort: Sundsvall