Anna Hallqvist

Handledare för riktat pedagogiskt stöd|Handledare för riktat pedagogiskt stöd

  • Tjänstetitel: Handledare för riktat pedagogiskt stöd
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428303
  • E-postadress: anna.hallqvist@miun.se
  • Rumsnummer: G3331
  • Ort: Östersund

Sidan uppdaterades 2022-08-17