Anna Holmqvist

Biblioteksassistent|Library Assistant

  • Tjänstetitel: Biblioteksassistent
  • Ansvarsområde: Publicerings- och lärandestöd
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: 010-142 81 03
  • E-postadress: anna.holmqvist@miun.se
  • Besöksadress: Holmgatan 10
  • Rumsnummer: N621

Övrigt

Jag arbetar på universitetsbiblioteket i Sundsvall i Team kundtjänst och lärandemiljö. Kontakta mig om du har en läsnedsättning och behöver talböcker (inläst kurslitteratur). Vårt team ansvarar bl.a. för bibliotekets studiemiljö och svarar på de frågor som kommer in till biblioteket via chatt, mail, informationsdisk mm.