Anna Holmqvist

Biblioteksassistent|Library Assistant

  • Tjänstetitel: Biblioteksassistent
  • Ansvarsområde: Biblioteksservice och lärandestöd (BOL)
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: 010-142 81 03
  • E-postadress: anna.holmqvist@miun.se
  • Besöksadress: Holmgatan 10
  • Rumsnummer: N621

Övrigt

Sjukskriven på 75% just nu.

Jag arbetar på universitetsbiblioteket i Sundsvall i verksamhetsområdet Biblioteksservice och Lärandestöd (BOL)

Kontakta mig om du har en läsnedsättning och behöver talböcker (inläst kurslitteratur).
BOL ansvarar bl.a. för bibliotekets studiemiljö och svarar på de frågor som kommer in till biblioteket via chatt, mail, informationsdisk mm.