Anna-Karin Viklund

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428058
  • E-postadress: anna-karin.viklund@miun.se
  • Besöksadress: Åkanten, Hus E, Grönborgsgatan 19
  • Rumsnummer: E317
  • Ort: Sundsvall

Sidan uppdaterades 2022-08-17