Anna-Karin Viklund

Fakultetsadministratör

  • Tjänstetitel: Fakultetsadministratör
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: 010-142 80 58
  • E-postadress: anna-karin.viklund@miun.se
  • Besöksadress: Åkanten, Hus E, Grönborgsgatan 19
  • Rumsnummer: E317