Anna Larsson-Gerdin

Anna Larsson-Gerdin

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • Telefon arbete: +46101428115
  • E-postadress: anna.larsson-gerdin@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Omvårdnad

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Larsson Gerdin, A. , Hellzén, O. & Rising Holmström, M. (2021). Nurses’ experiences of encounters in home care : a phenomenological hermeneutic study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 16: 1