Anna-Lena Perdahl

Universitetsstrateg|Universitetsstrateg

  • Tjänstetitel: Universitetsstrateg
  • Avdelning: Universitetsledningens stab (UL)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427935
  • E-postadress: anna-lena.perdahl@miun.se
  • Ort: Sundsvall

Universitetsstrateg

Som universitetsstrateg bistår och stödjer jag främst universitetsledningen, men även fakulteter och avdelningar i för universitetet strategiska utvecklingsfrågor - såväl interna som externa. I detta ingår också omvärldsbevakning och arbete med såväl interna som externa nätverk. Min tjänst är tillsvidare på 25%,

Jag har lång erfarenhet av att både själv jobba med och på olika nivåer vara rådgivare i verksamhetsutvecklings- och organisatoriska frågor inom såväl universitetsvärlden som andra organisationer. Jag har länge arbetat med att knyta samverkansuppdrag mellan näringsliv, offentlig sektor och universitet. Bland annat detta har gjort att jag har god erfarenhet och förståelse för ett brett universitets många olika verksamheter och kulturer.

Sidan uppdaterades 2022-08-17