Anna-Lena Stöök

Biblioteksassistent|Library Assistant

  • Tjänstetitel: Biblioteksassistent
  • Ansvarsområde: Mediaförsörjning – UB
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428862
  • E-postadress: anna-lena.stook@miun.se
  • Rumsnummer: G2214B
  • Ort: Östersund

Sidan uppdaterades 2022-11-18