Anna Longueville

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Ansvarsområde: Programansvarig för Ekoentreprenör för hållbar utveckling
  • Avdelning: Institutionen för Naturvetenskap, Design och Hållbar Utveckling (NDH)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428661
  • E-postadress: anna.longueville@miun.se
  • Besöksadress: Akademigatan 1
  • Rumsnummer: Q315b
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Miljöteknik, Miljövetenskap

Bakgrund

Anna Longueville ingår med sitt avhandlingsprojekt i den övergripande forskningen om implementering av miljömål. Avhandlingsprojektet utvärderar miljökonsekvensbeskrivningsverktyget i sig och i relation till beslutsunderlag. Anna har en samhällsvetenskaplig inriktning, med tyngdpunkt i ekonomi orienterat mot ledarskap, statsvetenskap och juridik, samt många års erfarenhet som rådgivare för hållbar upphandling och hållbarhetsfrågor i offentlig sektor.

Undervisning

Anna är kursansvarig för nedanstående kurser i miljövetenskap och miljöteknik.
MX045G & MÖ035G Självständigt arbete
MX011G Från vision till genomförande
MX020G & MX039 Miljörätt
MX032G Hållbar upphandling
MÖ023G & MX038G Miljödriven innovation

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Kågström, M. , Faith-Ell, C. & Longueville, A. (2023). Exploring researcher’ roles in collaborative spaces supporting learning in environmental assessment in Sweden. Environmental impact assessment review, vol. 99  

Carlman, I. , Grönlund, E. & Longueville, A. (2015). Models and methods as support for sustainable decision-making with focus on legal operationalisation. Ecological Modelling, vol. 306, ss. 95-100.  

Kapitel i böcker, del av antologier

Faith-Ell, C. & Longueville, A. (2021). Recepie 17: Challenge-driven education – teaching SEA in a rural university setting : Part 1. I Teaching Environmental Impact Assessment. CHELTENHAM : Edward Elgar Publishing (Elgar guides to teaching). S. 171-175.  

Longueville, A. & Faith-Ell, C. (2021). Recepie 34: Challenge-driven education – teaching SEA in a rural university setting : Part 2. I Teaching Environmental Impact Assessment. CHELTENHAM : Edward Elgar Publishing (Elgar Guide to Teaching). S. 247-251.  

Konferensbidrag

Longueville, A. , Faith-Ell, C. & Kågström, M. (2022). The potential for Networked Learning in Environmental Assessment teaching in Sweden. I Proceedings for the Thirteenth International Conference on Networked Learning 2022.  

Boltemo Edholm, J. & Longueville, A. (2018). Ecosystem service assessments in climate adaptation. Paper presented at the IAIA18: Environmental Justice in Societies in Transition, 38th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment, Durban International Convention Center Durban, South Africa 16-19 May 2018  

Boltemo Edholm, J. & Longueville, A. (2018). Ecosystem Services in Climate Adaptation in Northern Sweden. Paper presented at the IAIA18: Environmental Justice in Societies in Transition, 38th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment, Durban International Convention Center Durban, South Africa 16-19 May 2018  

Longueville, A. (2018). Infrastructure public procurement in Sweden. Paper presented at the IAIA18: Environmental Justice in Societies in Transition, 38th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment, Durban International Convention Center Durban, South Africa, 16-19 May, 2018

Longueville, A. (2018). SIA and public procurement in Sweden. Paper presented at the IAIA18: Environmental Justice in Societies in Transition, 38th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment, Durban International Convention Center, Durban, South Africa, 16-19 May 2018

Fröling, M. , Tellström, S. , Edholm, J. , Van den Brink, P. , Longueville, A. & Grönlund, E. (2016). Appearances of Ecosystem Services in Environmental Impact Assessment - learnings from two Swedish case studies. I Proceedings of Linnaeus Eco-Tech 2016 : The 10th International Conference on the Establishment of Cooperation between Companies and Institutionsin the Nordic Countries, the Baltic Sea Region and the World..

Wessels, J. & Longueville, A. (2016). Conceptualising an EIA-EMS-LCA-IR nexus for supporting integrated corporate reporting and thinking. Paper presented at the IAIAsa 2016 National conference  

Svedlund, J. , Nilsson, K. & Longueville, A. (2016). Sustainability in a Regional and Global Sports/Outdoor Industry. I VEC - Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development.  

Longueville, A. , Whitten, P. & Carlman, I. (2015). Can We Get “Alternatives Analysis Redux” Please?. I IAIA15 Conference Proceedings.    

Longueville, A. , Carlman, I. , Fröling, M. & Grönlund, E. (2013). Ecosystem Services Supporting Decision Making in Environmental Impact Assessments. Paper presented at the Ecological Modelling for Ecosystem Sustainability in the context of Global Change (19th biennial ISEM Conference)

Longueville, A. & Carlman, I. (2013). How to misuse the EIA-tool – a Swedish example. Paper presented at the IAIA 13 Impact Assessment: The next generation, 33rd Annual Conference of the International Association for Impact AssessmentCalgary Stampede BMO Centre, Calgary, Alberta, Canada 13-16 May 2013    

Carlman, I. , Longueville, A. & Grönlund, E. (2013). Models and methods as support for sustainable decision-making. Paper presented at the The 19th biennial ISEM Conference - Ecological Modelling for Ecosystem Sustainability in the context of Global Change

Carlman, I. , Grönlund, E. & Longueville, A. (2013). Where did requirements for alternatives in EIA go?. Paper presented at the The 33rd Annual Conference Of The International Association For Impact Assessment - Impact Assessment The Next Generation

Samlingsverk (redaktör)

Grönlund, E. (ed.) & Longueville, A. (ed.) (2016). Samhällets styrsystem – en vänbok till Inga Carlman. Östersund : Mid Sweden University

Sidan uppdaterades 2023-01-13