Anna Longueville

Spara favorit

Bakgrund

Anna Longueville ingår med sitt avhandlingsprojekt i den övergripande forskningen om implementering av miljömål. Avhandlingsprojektet utvärderar miljökonsekvensbeskrivningsverktyget i sig och i relation till beslutsunderlag. Anna har en samhällsvetenskaplig inriktning, med tyngdpunkt i ekonomi orienterat mot statsvetenskap och juridik, samt många års erfarenhet som rådgivare kring hållbarhetsfrågor i offentlig sektor.

Undervisning

Anna är kursansvarig för nedanstående kurser i miljövetenskap och miljöteknik.
MX011G Från vision till genomförande
MX022G & MX001G Miljö och människa
MX021A Governance for Sustainable Development
MX024G Samhällets styrsystem
MX031G Instrument för hållbar utveckling
MX032G Hållbar upphandling
MX034G Miljödriven innovativ produktutveckling
MÖ002A Innovation Systems and Diffusion of Technology
MÖ023G & MX038G Miljödriven innovation
MÖ022G Hållbar produktutveckling för ingenjörer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Carlman, I. , Grönlund, E. & Longueville, A. (2015). Models and methods as support for sustainable decision-making with focus on legal operationalisation. Ecological Modelling, vol. 306, ss. 95-100.  

Konferensbidrag

Fröling, M. , Tellström, S. , Edholm, J. , Van den Brink, P. , Longueville, A. & Grönlund, E. (2016). Appearances of Ecosystem Services in Environmental Impact Assessment - learnings from two Swedish case studies. I Proceedings of Linnaeus Eco-Tech 2016 : The 10th International Conference on the Establishment of Cooperation between Companies and Institutionsin the Nordic Countries, the Baltic Sea Region and the World..

Wessels, J. & Longueville, A. (2016). Conceptualising an EIA-EMS-LCA-IR nexus for supporting integrated corporate reporting and thinking. Paper presented at the IAIAsa 2016 National conference  

Svedlund, J. , Nilsson, K. & Longueville, A. (2016). Sustainability in a Regional and Global Sports/Outdoor Industry. I VEC - Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development.  

Longueville, A. , Whitten, P. & Carlman, I. (2015). Can We Get “Alternatives Analysis Redux” Please?. I IAIA15 Conference Proceedings.    

Longueville, A. , Carlman, I. , Fröling, M. & Grönlund, E. (2013). Ecosystem Services Supporting Decision Making in Environmental Impact Assessments. Paper presented at the Ecological Modelling for Ecosystem Sustainability in the context of Global Change (19th biennial ISEM Conference)

Longueville, A. & Carlman, I. (2013). How to misuse the EIA-tool – a Swedish example. Paper presented at the IAIA 13 Impact Assessment: The next generation, 33rd Annual Conference of the International Association for Impact AssessmentCalgary Stampede BMO Centre, Calgary, Alberta, Canada 13-16 May 2013    

Carlman, I. , Longueville, A. & Grönlund, E. (2013). Models and methods as support for sustainable decision-making. Paper presented at the The 19th biennial ISEM Conference - Ecological Modelling for Ecosystem Sustainability in the context of Global Change

Carlman, I. , Grönlund, E. & Longueville, A. (2013). Where did requirements for alternatives in EIA go?. Paper presented at the The 33rd Annual Conference Of The International Association For Impact Assessment - Impact Assessment The Next Generation

Samlingsverk (redaktör)

Grönlund, E. (ed.) & Longueville, A. (ed.) (2016). Samhällets styrsystem – en vänbok till Inga Carlman. Östersund : Mid Sweden University