Ann-Christine Hägglund

Biblioteksassistent|Library Assistant

  • Tjänstetitel: Biblioteksassistent
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: 010-1428982
  • E-postadress: ann-christine.hagglund@miun.se
  • Ort: Sundsvall

Övrigt

Biblioteksassistent på Campusbiblioteket i Sundsvall Jag jobbar med talboksärenden, läsnedsättning.