Annika Berggren

Spara favorit

Jag är handläggare vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT) och arbetar i huvudsak som handläggare i Anställningsrådet samt ansvarar också för viss beredning av anställningsärenden som ligger utanför rådets ansvarsområde, såsom adjunktsanställningar. Utöver det så arbetar jag även med forskningsadministration på Avdelningen för informationssystem och -teknologi (IST).