Annika Berggren

Handläggare|Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Handläggare
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428437
  • E-postadress: annika.berggren@miun.se
  • Rumsnummer: J226
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Sensible Things that Communicate

Jag är handläggare vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT) och arbetar i huvudsak som handläggare i Anställningsrådet samt ansvarar också för viss beredning av anställningsärenden som ligger utanför rådets ansvarsområde, exempelvis adjunktsanställningar.

Sidan uppdaterades 2021-11-24