Annika Berggren

Handläggare|Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Handläggare
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428437
  • E-postadress: annika.berggren@miun.se
  • Rumsnummer: J226
  • Ort: Sundsvall

Jag handlägger och bereder i huvudsak anställnings- och meriteringsärenden inom anställningsrådet vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT) , men har även viss beredning av ärenden och hanterar frågor som rör anställningar utanför anställningsrådets ansvarsområde.

Sidan uppdaterades 2023-01-19