Arne Wahlström

Chefsjurist|Head of Legal Affairs

  • Tjänstetitel: Chefsjurist
  • Annan titel: Dataskyddsombud
  • Avdelning: Universitetsledningens stab (ULS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428883
  • E-postadress: arne.wahlstrom@miun.se
  • Rumsnummer: AÖ205
  • Ort: Sundsvall

Sidan uppdaterades 2021-11-24