Fanny Burman

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

Jag är handläggare vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT) och arbetar främst med forskningsfrågor. I arbetet ingår bland annat hantering av utlysningar från forskningsfinansiärer och kvalitetsprocesser kring forskningsansökningar. Jag är också ansvarig för administrativa processer och delar av kvalitetssystemet inom Transformative Technologies - Mittuniversitetets f.d. KK-miljö, numera Strategisk miljö.


Sidan uppdaterades 2024-04-08