Kristina Brink

Proprefekt|Deputy head of department

De viktigaste frågorna idag och i framtiden handlar om hållbar utveckling – att skapa en värld som är bra för både människor och natur, lokalt och globalt.

På NDH design arbetar vi med FN:s globala mål för hållbar utveckling i utbildning och projekt.

Forskningsområden

Inriktning mot grafisk design, förpackningsdesign och universell utformning.

Undervisning

Undervisar i grafisk design i kurser inom typografi, bokformgivning, magsinsformgivning, designhistoria och förpackningsdesign.

Är engagerad i det internationella designprojektet "International Packaging Design Project"

Övrigt

2023–nu Proprefekt, Institutionen för naturvetenskap, design och hållbarhet (NDH), Mittuniversitetet

2021 ht Utbildning Supported Education del 3, Tell or not to tell Mittuniversitetet

2021 vt Utbildning Supported Education del 2, Train the trainers RSMH/Mittuniversitetet

2020 Utbildning Supported Education del 1, Mittuniversitetet

2020–nu Deltagare Svensk Forms nationella förenings valnämnd. http://svenskform.se

2018–2020 Regionalrepresentant i Svensk Forms nationella förening http://svenskform.se

2017–2022 Prefekt, Institutionen för design (DES), Mittuniversitetet

2015–2016 Avdelningschef, Avdelningen för Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV), Mittuniversitetet

2013–2014 Biträdande avdelningschef, Avdelningen för Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV), Mittuniversitetet

2012–2013 Forskningsassistent Live Paper 1 & 2, FSCN, MIttuniversitetet
Projektet Paper Four övergick till projektet Live Paper som fokuserade på hur det interaktiva pappret skulle kunna kommersialiseras. Koordinator: Mikael Gulliksson, Mittuniversitetet
https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/universitetet/historik/jubileum/artikar/the-talking-paper/   

2011–2015 Programansvarig för masterprogrammet Förpackningsdesign och kommunikation 120 hp, Mittuniversitetet

2010 Studiebesök och presentationer vid Konkuk University i Seoul, Syd Korea

2009 Studiebesök och presentationer vid Beijing Institute of Graphic i Beijing, Kina

2009 Föreläsningar vid Kookmin University och på Aekyung Design Center i Seoul, Syd Korea

2007–2018 ”International Design Project” Skapade år 2007, tillsammans med Anna-Sara Fagerholm, Mittuniversitetet, ett långsiktigt samverkansprojektet inom design mellan Mittuniversitetet och Chiba University i Tokyo, Japan. De senaste två åren har Kanda University och Chiba Institute of Technology medverkat. https://design.miun.se/GD/kompack/

2007–2011 Forskningsassistent Paper Four, FSCN, Mittuniversitetet
Forskningsprojekt avseende framtidens papper, inriktning design, tryckt elektronik och kommunikation. Koordinator: Mikael Gulliksson, Mittuniversitetet. https://www.youtube.com/watch?v=Pcm6ZEC2bbA

2004–2017 Programansvarig för kandidatprogrammet 
Grafisk design och kommunikation 180 hp, Mittuniversitetet 

2006–nu Styrelserepresentant i föreningen Svensk Form Västernorrland http://svenskform.se/regionalforeningar/vasternorrland/

2005 Utställningen Grafisk form i fokus
Medverkade i framtagandet av den Mittnordiska utställningen ”Grafisk form i fokus” som visades på Sundsvalls museum den 19 november 2005 – 5 februari 2006. Utställningen avslutades med en tvådagarskonferens som belyste grafisk design i alla dess former och ur ett mittnordiskt perspektiv. Utställningen och konferensen ingick i Interreg projektet Pro MidNord under ledning av Mittnordenkommittén och Landstinget Västernorrland, Sundsvalls museum, Mittuniversitetet, Design i Västernorrland och konstkonsulenten. Samarbetspartner: Milko, Tetra Pak och Tryckeribolaget m.fl.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Haller, H. , Fagerholm, A. , Carlsson, P. , Skoglund, W. , van den Brink, P. , Danielski, I. , Brink, K. , Murat, M. & et al. (2022). Towards a Resilient and Resource-Efficient Local Food System Based on Industrial Symbiosis in Härnösand : A Swedish Case Study. Sustainability, vol. 14: 4  

Konstnärlig output

Fagerholm, A. & Brink, K. (2008). International Design Project : återkommande designutställningar på Svenska ambassaden Tokyo.

Fagerholm, A. & Brink, K. (2007). Paper Four : om framtidens papper, inriktning design, tryckt elektronik och kommunikation.. Sundsvall :

Konferensbidrag

Fagerholm, A. & Brink, K. (2020). Interkulturell dialog genom design : föredrag och paneldiskussion. Paper presented at the Pedagogisk Inspirationsdag, Mittuniversitetet

Fagerholm, A. , Haller, H. & Brink, K. (2020). När varannan tugga är importerad mat – kan Foodtech öka svensk matproduktion och ge jobb i glesbygd?. Paper presented at the Mitt i vetenskapen, Webbinar Mittuniversitetet, Sundsvall, Sverige, 2020.

Göransson, K. , Fagerholm, A. & Brink, K. (2020). Reorientation of Design Education towards a sustainable future : how, what and why?. I abstractsamling nu2020.  

Fagerholm, A. & Brink, K. (2018). Communicative Packaging Solutions in Different Business Conditions. Paper presented at the Tokyopack – Tokyo International Packaging Exhibition, Tokyo, Japan, 2018.

Fagerholm, A. & Brink, K. (2016). Intercultural dialogue thru design. Paper presented at the Tokyopack – Tokyo International Packaging Exhibition, Tokyo, Japan, 2016.

Brink, K. (2014). The Future of Packaging Communication. Paper presented at the TokyoPack, Tokyo, Japan, 2014.

Rapporter

Brink, K. , Danielski, I. , Fagerholm, A. , Fagerholm, N. & Grönlund, E. (2019). Slutrapport : Universell utformning av Foodtech. Mittuniversitetet  

Övrigt

Göransson, K. , Fagerholm, A. & Brink, K. (2021). Inspirationsdagen om hållbar utveckling 2021: Hållbar utveckling i utbildningen : – exempel och idéer.

Sidan uppdaterades 2023-11-17