Malin Bydén-Sjöbom

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Ansvarsområde: Utbildning på grund- och avancerad nivå
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428752
  • Mobiltelefon arbete: 0730-328752
  • E-postadress: malin.byden-sjobom@miun.se
  • Besöksadress: Holmgatan 10
  • Rumsnummer: J 229 a
  • Ort: Sundsvall

Jag samordnar och arbetar med frågor som rör utbildning på grund- och avancerad nivå och sitter bland annat som handläggare/sekreterare i rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå, Civilingenjörsprogramrådet samt Programrådet för Master by research. I arbetet ingår också granskning av fakultetens kurs- och utbildningsplaner i utbildningsdatabasen ATLAS (rollen som granskare 6 för grund- och avancerad nivå).

Bakgrund

Jag har en doktorsexamen i fysikalisk kemi (2002).
Vid Mittuniversitetet (/Mitthögskolan) har jag även arbetat vid Forum för högskolepedagogisk utbildning och flexibelt lärande (2003-2004) samt vid Avdelningen för elektronikkonstruktion (2005-2006). Mitt arbete vid fakultetskansliet för naturvetenskap, teknik och medier påbörjade jag i juni 2006.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Bydén Sjöbom, M. , Marques, E. , Edlund, H. & Khan, A. (2005). Phase Equilibria of the Mixed Didodecyldimethylammonium Bromide-Taurodeoxycholate-Water System with a Large Solution Region.. Colloids and Surfaces, vol. 269: 1-3, ss. 87-95.  

Bydén Sjöbom, M. , Hedenström, E. & Edlund, H. (2003). Binary Phase Equilibria of Three alfa-Methylsubstituted Sodium Alkanoate Surfactant Systems.. Journal of Colloid and Interface Science, vol. 257: 2, ss. 333-336.  

Bydén Sjöbom, M. & Edlund, H. (2002). Dependence of Alkyl Chain Asymmetry on the Phase Equilibria of Three Catanionic Surfactant Mixtures Containing Dodecyltrimethylammonium Chloride-Sodium Alkylcarboxylate-Water. Langmuir, vol. 18: 22, ss. 8309-8317.  

Bydén Sjöbom, M. , Edlund, H. & Lindström, B. (1999). BinaBinary Phase Equilibria and Structure of the Two α-Methyl-Substituted Surfactants Sodium (R)-2-Methyldecanoate and Racemic Sodium 2-Methyldecanoate ry Phase Exuilibria and Structure of the Chiral α-Methylsubstituted Surfactants Sodium (R)-2-Methyldecanoate and Racemic Sodium 2-Methyldecanoate. Langmuir, vol. 15: 8, ss. 2654-2660.  

Edlund, H. , Bydén, M. , Lindström, B. & Khan, A. (1998). Phase Equilibria and Structure of the 1-dodecyl Pyridinium Bromide-Dodecane-Water System. Journal of Colloid and Interface Science, vol. 204: 2, ss. 312-319.

Edlund, H. , Bydén, M. , Lindström, B. & Khan, A. (1997). Ternary Phase Equilibria of the 1.dodecyl Pyridinium Bromide-Dodecanol-Water System. Journal of Colloid and Interface Science, vol. 196: 2, ss. 231-240.  

Sidan uppdaterades 2023-09-21