Bin Wang | miun.se

Bin Wang

Forskningsingenjör|Research Engineer

  • Tjänstetitel: Forskningsingenjör
  • Avdelning: Institutionen för elektronikkonstruktion (EKS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428059
  • E-postadress: bin.wang@miun.se
  • Rumsnummer: S123
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Sensible Things that Communicate

Sidan uppdaterades 2022-11-18