Bosse Ek

Bosse Ek

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428851
  • E-postadress: bosse.ek@miun.se
  • Rumsnummer: L320
  • Ort: Östersund

Bakgrund

Jag är född och uppvuxen i Motala i Östergötland. År 1978 flyttade jag till Östersund som nyutbildad anestesisjuksköterska. Här har jag arbetat på anestesiavdelning och ambulanshelikopter i kombinationstjänstgöring under många år. Nu är jag adjunkt på Mittuniversitetet och huvuddelen av min undervisning ägnar jag åt vår specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning ambulanssjukvård.

Forskningsområden

Min forskning är inriktad på området ambulanssjukvård, och under år 2015 är jag ordförande i det forskningsnätverk som samlar denna forskning, AHCRN (Ambulance Health Care Research Net).

Forskning

Jag erhöll Medicine licentiatexamen in ämnet Medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Örebro universitet år 2014.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Rising Holmström, M. , Junehag, L. , Velander, S. , Lundberg, S. , Ek, B. & Häggström, M. (2019). Nurses’ experiences of prehospital care encounters with children in pain. International Emergency Nursing, vol. 43, ss. 23-28.  

Ek, B. & Svedlund, M. (2015). Registered nurses’ experiences of their decision-making at an Emergency Medical Dispatch Centre. Journal of Clinical Nursing, vol. 24: 7-8, ss. 1122-1131.    

Ek, B. , Edström, P. , Toutin, A. & Svedlund, M. (2013). Reliability of a Swedish pre-hospital dispatch system in prioritizing patients. International Emergency Nursing, vol. 21: 2, ss. 143-149.  

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Ek, B. (2014). Prioritering vid utlarmning i prehospital vård. Lic.-avh. (Sammanläggning) Örebro : Örebro universitet, 2014 (Örebro Studies in Medicine : )