Brian Johnston

Brian Johnston

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Ansvarsområde: Programansvarig för Musik och ljuddesign Programet
  • Avdelning: Institutionen för elektronikkonstruktion (EKS)
  • Telefon arbete: +46101428426
  • E-postadress: brian.johnston@miun.se
  • Rumsnummer: S216b
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Ljudproduktion

Bakgrund

Jag tog min examen (B.Sc Hons Audio and Music Technology) på Anglia Ruskin University som är belägen i Cambridge, England.
Jag arbetade med blandat annat TV, Radio och Teater fram tills jag började min anställning här på Miun.

Undervisning

Jag undervisar heltid på Musik och ljuddesign programmet i kurser som berör ett brett spann av områden inom ämnet ljudproduktion, såsom inspelning, mixning, akustik och syntes.

Övrigt

På fritiden blir det en del musicerande (gitarr) och träning.