Britt Edlund

Britt Edlund

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: 010-142 80 71
  • E-postadress: britt.edlund@miun.se
  • Rumsnummer: Q205d
  • Ort: Östersund