Britt Edlund

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428071
  • E-postadress: britt.edlund@miun.se
  • Rumsnummer: Q205d
  • Ort: Östersund

Sidan uppdaterades 2022-08-17