Heidi Carlerby

Universitetslektor|Senior Lecturer

Bakgrund

Doktor/Hälsovetenskap, Med. Master Folkhälsovetenskap, Distriktssköterska, Leg. Sjuksköterska

Jag disputerade i hälsovetenskap den 23 november 2012 med avhandlingen ”Health and Social Determinants among Boys and Girls in Sweden – Focusing on Parental Background”. Före forskarstudierna har jag i huvudsak arbetat som projektledare i internationella primärvårds- och folkhälsoprojekt. I perioderna mellan universitetsstudier har jag varit verksam som distriktssköterska och sjuksköterska.

Forskningsområden

Migration och hälsa med fokus på nyanländas etablering.

Forskning

Etablering med hälsoperspektiv (EHP), Länsstyrelsen Västernorrlands samverkansprojekt.
http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/Sv/om-lansstyrelsen/eu-och-internationellt/vara-projekt/Pages/etablering-med-halsoperspektiv2.aspx

Undervisning

Undervisar/kursansvarig i hälsovetenskap/folkhälsovetenskap på avancerad nivå.
Kvantitativ metod och epidemiologi, kvalitativ metod, individuell ämnesfördjupning, vetenskapligt arbete.
Undervisar på grundnivå i hälsovetenskap/folkhälsovetenskap. Migration och hälsa, folksjukdomar, hälsa och etnicitet.
Enstaka föreläsningar om kultur och hälsa för studenter i rehabiliteringsvetenskap samt för distriktssköterskestudenter.

Övrigt

Under uppbyggnad, samarbete med Technical University of Mombasa (TUM) avdelningen för Applied Health and Sciences. Student/lärarutbyte samt forsking med fokus på demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och fattigdomsbekämpning. http://www.tum.ac.ke/

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Svanholm, S. , Carlerby, H. & Viitasara, E. (2023). Local and regional politicians’ considerations of newly arrived migrants’ health in political decision-making : a public health study in northern Sweden. Journal of Public Health, vol. 31: 7, ss. 1101-1111.    

Svanholm, S. , Carlerby, H. & Viitasara, E. (2023). Politicians’ views on societal responsibility and possibility to promote newly arrived migrants’ health in Sweden. Health Promotion International, vol. 38: 4    

Svanholm, S. , Carlerby, H. & Viitasara, E. (2022). Civic communicators' view of and approach to health promotion for newly arrived migrants in Sweden. Frontiers In Public Health, vol. 10  

Mosleh, M. , Al Jeesh, Y. , Dalal, K. , Carlerby, H. & Viitasara, E. (2021). Perceptions of health-care professionals about quality of care and barriers to management of war injuries in Gaza Strip : a qualitative analysis. The Lancet, vol. 398  

Mosleh, M. , Al Jeesh, Y. , Dalal, K. , Eriksson, C. , Carlerby, H. & Viitasara, E. (2020). Barriers to managing and delivery of care to war-injured survivors or patients with non-communicable disease : a qualitative study of Palestinian patients' and policy-makers' perspectives. BMC Health Services Research, vol. 20: 1    

Svanholm, S. , Carlerby, H. & Viitasara, E. (2020). Collaboration in health promotion for newly arrived migrants in Sweden. PLOS ONE, vol. 15: 5    

Mosleh, M. , Aljeesh, Y. , Dalal, K. , Eriksson, C. , Carlerby, H. & Viitasara, E. (2020). Perceptions of Non-Communicable Disease and War Injury Management in the Palestinian Health System : A Qualitative Study of Healthcare Providers Perspectives. Journal of Multidisciplinary Healthcare, vol. 13, ss. 593-605.    

Forsberg, H. , Carlerby, H. , Norstrand, A. , Risberg, A. & Kostenius, C. (2019). Positive self-reported health might be an important determinant of student's experiences of high school in northern Sweden. International Journal of Circumpolar Health, vol. 78: 1    

Carlerby, H. , Svanholm, S. & Viitasara, E. (2018). Authority officials' views on health promotion and power relations among new arrivals in northern Sweden. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 115-115.  

Svanholm, S. , Carlerby, H. & Viitasara, E. (2018). Authority officials' views on organisation and collaboration in health promotion for new arrivals in Sweden. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 129-129.  

Viitasara, E. , Svanholm, S. & Carlerby, H. (2018). Health promoting factors for newly arrived migrants - Experiences from rural and urban municipalities. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 475-476.

Carlerby, H. , Svanholm, S. & Viitasara, E. (2018). How population density and type of the municipality in Sweden influences health promotion activities for newly arrivals. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 146-146.  

Svanholm, S. , Carlerby, H. & Viitasara, E. (2018). Local authority officials' collaboration in health promotion activities for newly arrived migrants. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 469-470.

Carlerby, H. , Svanholm, S. & Viitasara, E. (2018). Officials' reflections about health promotion and power relations among newly arrived migrants. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 474-475.

Carlerby, H. & Persson, M. (2017). Officials Reflections about Health Promoting Factors among Newly Arrivals : An Introductory Analysis. International Journal of Community & Family Medicine, vol. 2: 1    

Carlerby, H. , Viitasara, E. , Knutsson, A. & Gillander Gådin, K. (2013). How Bullying Involvement is Associated with the Distribution of Parental Background and With Subjective Health Complaints Among Swedish Boys and Girls. Social Indicators Research, vol. 111: 3, ss. 775-783.  

Carlerby, H. , Viitasara, E. , Knutsson, A. & Gillander Gådin, K. (2012). How discrimination and participation are associated with psychosomatic problems among boys and girls in northern Sweden. Health, vol. 4: 10, ss. 866-872.  

Carlerby, H. , Erling, E. , Viitasara, E. , Knutsson, A. & Gillander Gådin, K. (2012). Risk behaviour, parental background, and wealth: a cluster analysis among Swedish boys and girls in the HBSC study. Scandinavian Journal of Public Health, vol. 40: 4, ss. 368-376.  

Carlerby, H. , Viitasara, E. , Knutsson, A. & Gillander Gådin, K. (2011). Subjective health complaints among boys and girls in the Swedish HBSC study : focussing on parental foreign background. International Journal of Public Health, vol. 56: 5, ss. 457-464.  

Doktorsavhandlingar

Carlerby, H. (2012). Health and Social Determinants Among Boys and Girls in Sweden : Focusing on Parental Background. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Kopieringen Mittuniversitetet, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 135)  

Konferensbidrag

Warne, M. , Wall, E. , Carlerby, H. & Vinberg, S. (2018). Alcohol- and drug prevention among seasonal employees at a Swedish ski resort. I 10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research : Implementing Health Promotion in the Life Course - User Involvement in Practice and Research.  

Manuskript

Svanholm, S. , Carlerby, H. & Viitasara, E. Health in Swedish integration policies : A discourse analysis.

Rapporter

Warne, M. , Carlerby, H. & Vinberg, S. (2017). Trygg i Åre – arbetsgivare mot droger : Slutrapport från genomförd forskning i projektet. Östersund : Mid Sweden University  

Carlerby, H. (2016). Hur handläggare/specialister inom etableringen definierar hälsofrämjande faktorer i möten med nyanlända : Ett delprojekt i ”Etablering med hälsoperspektiv”. Sundsvall : Mittuniversitetet  

Sidan uppdaterades 2023-09-21